Osebna izkaznica

Podatki

Naziv družbe:MERKUR trgovina, d.d.
Naslov:Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
Internet naslov:www.merkur.si
Telefon:04 25 88 000
Faks:04 25 88 805
E-pošta:info@remove-this.merkur.si
Davčna številka:SI76138437
 Smo davčni zavezanec.
Matična številka:6723128000
Šifra osnovne dejavnosti:47.520
Vpis v sodni register:Okrožno sodišče v Kranju
Številka registrskega vpisa:2014/49217
Osnovni kapital:11.368.274,00 EUR
 Ni nevplačanih vložkov.
Transakcijski računi:SI56 0700 0000 2337 596 (Gorenjska banka d.d.)
 SI56 0510 0801 3934 915 (Abanka Vipa d.d.)
 SI56 0292 8026 1147 951 (NLB d.d.)
Statut družbe (PDF)

Uprava

mag. Blaž Pesjak, predsednik uprave

Anita Valjavec, članica uprave

Marjan Smrekar, član uprave - delavski direktor

 

Tajništvo uprave:
T: (04) 258 88 01
F: (04) 258 88 05
E: natalija.knavs@remove-this.merkur.si

 

Nadzorni svet

Predstavniki delničarjev

  • Marko Ninčević, predsednik nadzornega sveta
  • Peter Grašek, namestnik predsednika
  • Jure Fišer
  • Domen Neffat

Predstavnika zaposlenih

  • mag. Ana Hochkraut
  • Peter Fratnik