Brezplačna dostava nad 70 €. Več
Primerjalnik izdelkov:
Primerjalnik izdelkov:

Baterijski hranilnik

BATERIJSKI
HRANILNIK

Preverite edinstveno paketno ponudbo
za gospodinjstva in male poslovne odjemalce.

Neprekinjeno napajanje v
primeru izpada omrežja

Zanesljivo delovanje z
10 letnim jamstvom

Ugodna dobava
električne energije

Paketna ponudba NGEN vsebuje: 

Baterijski hranilnik Powerwall
skupaj z montažo.

Ugodna dobava električne energije
ter 2.000 kWh na leto po ceni
le 0,01 EUR/kWh + DDV.

Vključitev v NGEN-ovo
virtualno platformo zalogovnikov. 

Paketna ponudba NGEN vsebuje: 

Baterijski hranilnik Powerwall skupaj z montažo     >>

Baterijski hranilnik Powerwall skupaj z montažo Več informacij

Ugodna dobava električne energije ter 2.000 kWh na leto po ceni le 0,01 EUR/kWh + DDV    >>

Vključitev v NGEN-ovo virtualno platformo zalogovnikov    >>

Baterijski hranilnik Powerwall

Baterijski hranilnik Powerwall omogoča neprekinjeno napajanje izbranih naprav (porabnikov) v času izpadov elektro-energetskega omrežja.

V primeru, da že imate nameščeno sončno elektrarno, z namestitvijo hranilnika povečate stopnjo samooskrbe z električno energijo proizvedeno iz lastne sončne elektrarne. Viški dnevno proizvedene električne energije se shranjujejo v hranilnik, le-to pa lahko nato koristimo v nočnem času ali času zmanjšane proizvodnje sončne elektrarne.

Način delovanja hranilnika lahko enostavno prilagodite svojim potrebam in željam kar preko aplikacije na svojem mobilnem telefonu.

5 razlogov zakaj baterijski hranilnik Powerwall 

1

Samooskrba se z baterijskim hranilnikom poveča za dodatnih 15-25 %

V povprečju gospodinjstvo z nameščeno sončno elektrarno na strehi porabi neposredno iz lastne sončne elektrarne zgolj med 25 in 35 % energije, ostalo energijo pa odjema iz omrežja. Dobava električne energije skupaj z omrežnino na dobavljeno energijo se trenutno obračunava po konceptu »neto meritev«, kar pomeni, da odjemalec plača le za dobavo energije, ki predstavlja razliko med skupno prevzeto energijo iz omrežja in skupno proizvedeno energijo v posameznem koledarskem letu.

V primeru nameščenega baterijskega hranilnika, lahko gospodinjstvo porabi kar do 50 % energije proizvedene iz lastne sončne elektrarne ter tako zmanjšate svoj ogljični odtis! Dolgoročno s tem zmanjšate tudi odvisnost od morebitnih podražitev omrežnine ali pogojev dobave električne energije za samooskrbo.

Največji učinek dosežemo z nastavitvijo delovanja na t.i. način »samodejnega napajanja«.

2

Možnost rezervnega napajanja

Rezervno napajanje predstavlja varovalo za primer izpada elektro omrežja, na primer ob nevihtah, in ohrani delovanje najnujnejših električnih naprav (grelec za vodo, razsvetljava ipd.).

Rešitev je učinkovita tudi za številne porabnike električne energije, ki nujno potrebujejo rezervno napajanje z elektriko (manjše dejavnosti s proizvodnjo hrane, farme, turistične kmetije ipd.).

3

Enostavno upravljanje z mobilno aplikacijo

S pomočjo mobilne aplikacije z enim klikom dostopamo do podatkov o delovanju celotnega samooskrbnega energetskega sistema. 

Aplikacija omogoča spremljanje podatkov o porabljeni energiji, proizvedeni električni energiji iz sonca, polnjenju in praznjenju hranilnika. Omogoča nastavljanje različnih načinov delovanja hranilnika ter nas opozori, če je zaradi slabega vremena proizvodnja električne energije iz sončne elektrarne slabša.

4

Zmanjševanje konične moči odjema

Odjemalci z odjemnim mestom s priključno močjo nad 43 kW plačujejo omrežnino tudi glede na obračunsko moč, na obračunsko moč pa so vezani tudi prispevki za OVE in SPTE. Obračunska moč je določena kot povprečje treh najvišjih izmerjenih moči odjema v obračunskem mesecu. 

S pomočjo inteligentnih algoritmov se baterijski hranilnik Powerwall povezan v NGEN-ovo virtualno platformo zalogovnikov ob ustrezni nastavitvi delovanja prične prazniti, kadar je moč odjema največja. Na ta način lahko opazno znižamo vsakomesečni strošek obračunske moči ter prispevkov za OVE in SPTE.

5

Najboljše razmerje med ceno, zmogljivostjo in kvaliteto

Baterijski hranilnik Powerwall za svojo ceno nudi edinstveno razmerje med kapaciteto (13,5 kWh) in močjo napajanja (5 kW) in tako že z eno enoto lahko zadostimo potrebam tipičnega gospodinjstva.

V primeru večjih odjemalcev, pa je možno v sistem povezati kar 10 hranilnikov Powerwall, s čimer lahko zadostimo tudi zahtevam manjših poslovnih odjemalcev (kapaciteta 135 kWh in moč praznjenja in polnjenja 50 kW). Na ta način lahko znatno zmanjšamo konično odjemno moč ali zagotovimo več urno rezervno napajanje.

Proizvajalec nudi kar 10 letno garancijo, pri čemer jamči, da razpoložljiva kapaciteta baterije v tem obdobju ne bo padla pod 70 % začetne.

Ugodna dobava električne energije

V paket NGEN z baterijskim hranilnikom je vključena dobava električne energije po izjemno ugodnih cenah. Za leto 2021 pa NGEN vsem imetnikom baterijskega hranilnika Powerwall omogoča dobavo 2.000 kWh električne energije po ceni le 0,01 EUR/kWh brez DDV oz. 0,0122 EUR/kWh z DDV.

Virtualna platforma baterijskih hranilnikov

Kako deluje?

Za stabilno delovanje elektroenergetskega sistema je nujno, da sta proizvodnja in poraba energije v vsakem trenutku usklajena. V praksi to predstavlja precejšen izziv, saj je nemogoče popolnoma natančno predvideti obnašanje odjemalcev. S tem razlogom sta proizvodnja in poraba v posameznem trenutku preko dneva večkrat neusklajeni. S preprostimi besedami to pomeni, da je v nekem trenutku električne energije v omrežju bodisi preveč bodisi premalo. V primeru, da je v nekem trenutku električne energije v omrežju preveč, lahko zmanjšamo proizvodnjo ali pa jo shranimo v množico manjših baterijskih hranilnikov, ki so vključeni v sistem. 

Želim izvedeti več o tem ...

Kadar je energije v omrežju preveč, je cena električne energije zelo nizka, zato vam lahko dobavitelj (NGEN) baterijo napolni z energijo po izredno nizki ceni (ne glede na dan v tednu ali čas v dnevu). Za energijo, prejeto na tovrsten način, prav tako ne plačate variabilnega dela omrežnine, ki se sicer obračuna glede na količino iz omrežja prevzete energije. NGEN bo tako vsem kupcem NGEN paketa z baterijskim hranilnikom, ki bodo vključeni v virtualno elektrarno v letu 2021 dobavil do 2.000 kWh električne energije po ceni le 0,01 EUR/kWh brez DDV oz. 0,0122 EUR/kWh z DDV!

Ne, vključenost baterijskega hranilnika v virtualno platformo zalogovnikov nikakor ne degradira samega baterijskega hranilnika. Le-ta se napolni le toliko in le tolikokrat, da zadosti vašim potrebam, s to razliko, da se polni prioritetno takrat (ne pa zgolj takrat), ko je energije v omrežju preveč. Hranilnik se nikoli ne uporablja na način, da bi ta oddajal energijo v omrežje.

Osnovni namen baterijskega hranilnika Powerwall je shranjevanje električne energije. To pomeni, da lahko hranilnik v enem trenutku polnimo in v drugem praznimo. Slednje lahko izkoristimo na več različnih načinov:

 • Hranilnik lahko polnimo z energijo v času proizvodnje iz sončne elektrarne in praznimo v času, ko sončna elektrarna ne deluje (npr. po sončnem zahodu).
 • Druga možnost je, da hranilnik uporabljamo za zniževanje moči odjema in ga tako polnimo kadar potrebujemo manj moči ter praznimo kadar je potrebujemo več.
 • Tretja možnost je, da hranilnik napolnimo in ga uporabimo kot rezervno napajanje v primeru izpada omrežja.
 • V primeru, da je hranilnik vključen v virtualno platformo zalogovnikov kot je NGEN-ova, pa lahko hranilnik služi tudi shranjevanju energije za potrebe stabilnega delovanja elektroenergetskega omrežja na podlagi česar je uporabnik upravičen do ustrezne nagrade, saj je tako dobavljena energija za uporabnika lahko skoraj brezplačna! Več o tem

Sončno obsevanje se preko dneva spreminja. S tem razlogom niha tudi proizvodnja električne energije iz sončne elektrarne. Če privzamemo, da je velikost sončne elektrarne ustrezno dimenzionirana glede na porabo, potem proizvodnja električne energije nekaj časa presega porabo, nekaj časa pa je temu obratno. V času, ko proizvodnja presega porabo, se električna energija namesto v omrežje »pretaka« v hranilnik. Ko proizvodnja električne energije iz sonca pade in potrebujemo več energije, pa se prične hranilnik prazniti in s tem zagotavljati manjko energije iz lastne proizvodnje. Če ne prej, se to zgodi ob sončnem zahodu, kar nam omogoča, da svoj dom ali objekt oskrbimo z električno energijo iz sonca tudi, ko že pade mrak.

V primeru vključitve hranilnika v virtualno platformo zalogovnikov, se baterijski hranilnik Powerwall samodejno polni iz omrežja glede stanje in potrebe le-tega, vendar tipično v nočnem času. S tem je uporabniku omogočeno, da lahko cenejšo dobavljeno energijo čez dan porabi za napajanje naprav v svojem domu. Uporabnik s pomočjo nastavitev v mobilni aplikaciji določi, kdaj naj se to zgodi, poleg tega pa lahko z mobilno aplikacijo spremlja tudi celoten dnevnik dogodkov.

Baterijski hranilnik Powerwall podpira več različnih načinov delovanja, ki se med seboj razlikujejo predvsem glede na prioriteto polnjenja in praznjenja.

 • Zagotavljanje rezervnega napajanja – vsa energija se hrani za primer prekinjenega napajanja iz distribucijskega omrežja, na primer ob nevihtah, ko uporabnik potrebuje rezervno napajanje za določene (pomembne) porabnike v svojem domu. 
 • Možnost samodejnega napajanja – hranilnik se polni kadar proizvodnja iz sončne elektrarne presega porabo ter prazni venomer, ko je proizvodnja manjša od porabe (ne glede na tarifo).  
 • Časovno uravnotežen način delovanja – hranilnik se polni zgolj v času presežne proizvodnje iz sončne elektrarne ter prazni kadarkoli je potrebno (tako v času višje kot tudi nižje tarife) na način, da se optimizira razmerje med stopnjo samooskrbe in konično porabo. 
 • Časovno varčen način delovanja – za razliko od uravnoteženega načina delovanja, se hranilnik v tem načinu lahko polni v času nižje tarife tudi iz omrežja. Prazni se predvsem v času višje tarife, v času nižje tarife pa le toliko, da se sprosti »prostor« za polnjenje z električno energijo proizvedeno iz sončne elektrarne.

Pametni vmesnik hranilnika uporabniku omogoča, da po lastni presoji priključi in daljinsko vklopi ali izklopi do dve napravi v hiši (na primer električni grelnik ali toplotno črpalko) glede na stanje delovanja hranilnika (maksimalni interval je 15 - 20 minut), z namenom ustvarjanja dodatnih prihrankov.  

Način delovanja je možno nastaviti preko mobilne aplikacije. 

To je v prvi vrsti odvisno od naprav, ki so vezane na fazo rezervnega napajanja. Čas rezervnega napajanja pa lahko ponazorimo na primeru žarnic. Brez ponovnega napajanja bi lahko imeli s Powerwallom hkrati prižganih 10 100-vatnih žarnic kar 12 ur. Ob tem baterijski hranilnik 10 % električne energije zadrži kot rezervo za varno delovanje sistema. 

Hranilnik Powerwall samodejno zazna izpad napajanja hiše ali objekta iz elektroenergetskega sistema. Ob tem preklopi v način zagotavljanja rezervnega napajanja. Če pride do izpada električne energije v dnevnem času in ima uporabnik nameščeno sončno elektrarno, se baterijski hranilnik še vedno polni z energijo proizvedeno iz sončne elektrarne. 

Namestitev optimalnega število baterijskih hranilnikov je odvisna od specifičnih potreb uporabnika in objekta ter količine električne energije, ki jo želi uporabnik shraniti. Vsaka enota Powerwall sistema maksimira prihranke uporabnika ter mu pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev glede ekonomske upravičenosti naložbe.  

Za konkretno oceno izvedbenih možnosti na vašem objektu, se obrnite na naše strokovnjake, ki vam bodo v sodelovanju z izvajalcem NGEN pripravili natančno analizo pretekle povprečne porabe električne energije in svetovali, namestitev kolikšnega števila baterijskih hranilnikov bi bila optimalna za vaš objekt.

Cena paketa NGEN-ovega paketa z baterijskim hranilnikom Powerwall z vključeno montažo, se giblje okvirno od 9.000 do 9.500 EUR z DDV, odvisno od zahtevnosti vgradnje pri uporabniku. V primeru potrebe po namestitvi sistema z večjim številom hranilnikov vam bomo izdelali individualno ponudbo po izvedeni analizi pretekle porabe, potreb oz. namembnosti ter ogleda na lokaciji. 

Proizvajalec daje za baterijski hranilnik Powerwall 10-letno jamstvo, pri čemer zagotavlja, da razpoložljiva kapaciteta hranilnika v tem obdobju ne bo padla pod 70 % začetne zmogljivosti.

Virtualna platforma baterijskih hranilnikov

Za stabilno delovanje elektroenergetskega sistema je nujno, da sta proizvodnja in poraba energije v vsakem trenutku usklajena. V praksi to predstavlja precejšen izziv, saj je nemogoče popolnoma natančno predvideti obnašanje odjemalcev. S tem razlogom sta proizvodnja in poraba v posameznem trenutku preko dneva večkrat neusklajeni. S preprostimi besedami to pomeni, da je v nekem trenutku električne energije v omrežju bodisi preveč bodisi premalo. V primeru, da je v nekem trenutku električne energije v omrežju preveč, lahko zmanjšamo proizvodnjo ali pa jo shranimo v množico manjših baterijskih hranilnikov, ki so vključeni v sistem. 

Želim izvedeti več o tem ...

Kadar je energije v omrežju preveč, je cena električne energije zelo nizka, zato vam lahko dobavitelj (NGEN) baterijo napolni z energijo po izredno nizki ceni (ne glede na dan v tednu ali čas v dnevu). Za energijo, prejeto na tovrsten način, prav tako ne plačate variabilnega dela omrežnine, ki se sicer obračuna glede na količino iz omrežja prevzete energije. NGEN bo tako vsem kupcem NGEN paketa z baterijskim hranilnikom, ki bodo vključeni v virtualno elektrarno v letu 2021 dobavil do 2.000 kWh električne energije po ceni le 0,01 EUR/kWh brez DDV oz. 0,0122 EUR/kWh z DDV!

Ne, vključenost baterijskega hranilnika v virtualno platformo zalogovnikov nikakor ne degradira samega baterijskega hranilnika. Le-ta se napolni le toliko in le tolikokrat, da zadosti vašim potrebam, s to razliko, da se polni prioritetno takrat (ne pa zgolj takrat), ko je energije v omrežju preveč. Hranilnik se nikoli ne uporablja na način, da bi ta oddajal energijo v omrežje.

Le 5 korakov do NGEN-ovega paketa z baterijskim hranilnikom 

1. V prvem koraku za vas pripravimo informativno ponudbo.

 

2. Sledi strokovni ogled vaše hiše oz. objekta.

 

3. Po uskladitvi sledi podpis pogodbe in (po želji) ureditev financiranja.

4. Nato uredimo postopek z distributerjem elektroenergetskega omrežja.

 

5. Nato sledi montaža, priklop na omrežje in zagon naprave.

Tehnični podatki baterijskega hranilnika Powerwall

 • Uporabna kapaciteta: 13,5 kWh 
 • Globina izpraznitve: 90 %
 • Izkoristek: 90 % 
 • Moč: 7 kW največ/5 kW obratovanje 
 • Mere (d/š/g): 1150/753/147 mm 
 • Podprti načini delovanja: 
  • samodejno napajanje iz sončne elektrarne,
  • rezervno napajanje v primeru izpada električne energije, 
  • samostojno napajanje brez priključitve na omrežje za primere, kjer ni možen priklop na električno omrežje
 • Razširljivost: možnost povezave do 10 Powerwallov v enoten sistem
 • Temperaturno območje delovanja: -20 °C do 50 °C 
 • Garancija: 10 let (min 70 % kapacitete po 10 letih delovanja) 
 • Teža: 114 kg 
 • Montaža: talna ali stenska, v notranjih prostorih ali na prostem 
 • Certifikati: v skladu z mednarodnimi standardi in standardi energetskega omrežja 

Še nimate sončne elektrarne? 

Oglejte si tudi našo ponudbo sončnih elektrarn in si zagotovite preskrbljenost z lastnim, obnovljivim virom električne energije!

V primeru odločitve za sočasno namestitev sončne elektrarne skupaj z baterijskim hranilnikom vam bodo naši strokovnjaki pomagali pri načrtovanju optimalne rešitve tako, da bo zadoščeno vašim potrebam po oskrbi z električno energijo ter, da se vam bo naložba povrnila v kar seda najkrajšem času!

ZNIŽAJTE STROŠKE ZA ENERGIJO ŽE DANES!

Izpolnite spletni obrazec in pridobite informativno ponudbo.

Svoje povpraševanje lahko oddate tudi po telefonu:

080 8801

Ostale koristne informacije

Kako postanemo energetsko neodvisni? 

Energetska neodvisnost – besedna zveza, ki v današnjih časih postaja vedno bolj popularna in to ne brez razloga.

Zemlja ima namreč omejeno količino virov energije, ki jih iz leta v leto bolj izkoriščamo. 

Montaža toplotne črpalke.

Montaža toplotne črpalke je ključna za dobro delovanje naprave. Pri montaži toplotne črpalke veliko vlogo igra vrsta toplotne črpalke. Vsaka izvedba toplotne črpalke (zrak-voda, voda-voda, zemlja-voda) ima namreč svoj specifičen postopek montaže.

Pogosta vprašanja

 

Osnovni namen baterijskega hranilnika Powerwall je shranjevanje električne energije. To pomeni, da lahko hranilnik v enem trenutku polnimo in v drugem praznimo. Slednje lahko izkoristimo na več različnih načinov:

 • Hranilnik lahko polnimo z energijo v času proizvodnje iz sončne elektrarne in praznimo v času, ko sončna elektrarna ne deluje (npr. po sončnem zahodu).
 • Druga možnost je, da hranilnik uporabljamo za zniževanje moči odjema in ga tako polnimo kadar potrebujemo manj moči ter praznimo kadar je potrebujemo več.
 • Tretja možnost je, da hranilnik napolnimo in ga uporabimo kot rezervno napajanje v primeru izpada omrežja.
 • V primeru, da je hranilnik vključen v virtualno platformo zalogovnikov kot je NGEN-ova, pa lahko hranilnik služi tudi shranjevanju energije za potrebe stabilnega delovanja elektroenergetskega omrežja na podlagi česar je uporabnik upravičen do ustrezne nagrade, saj je tako dobavljena energija za uporabnika lahko skoraj brezplačna! Več o tem

Sončno obsevanje se preko dneva spreminja. S tem razlogom niha tudi proizvodnja električne energije iz sončne elektrarne. Če privzamemo, da je velikost sončne elektrarne ustrezno dimenzionirana glede na porabo, potem proizvodnja električne energije nekaj časa presega porabo, nekaj časa pa je temu obratno. V času, ko proizvodnja presega porabo, se električna energija namesto v omrežje »pretaka« v hranilnik. Ko proizvodnja električne energije iz sonca pade in potrebujemo več energije, pa se prične hranilnik prazniti in s tem zagotavljati manjko energije iz lastne proizvodnje. Če ne prej, se to zgodi ob sončnem zahodu, kar nam omogoča, da svoj dom ali objekt oskrbimo z električno energijo iz sonca tudi, ko že pade mrak.

V primeru vključitve hranilnika v virtualno platformo zalogovnikov, se baterijski hranilnik Powerwall samodejno polni iz omrežja glede stanje in potrebe le-tega, vendar tipično v nočnem času. S tem je uporabniku omogočeno, da lahko cenejšo dobavljeno energijo čez dan porabi za napajanje naprav v svojem domu. Uporabnik s pomočjo nastavitev v mobilni aplikaciji določi, kdaj naj se to zgodi, poleg tega pa lahko z mobilno aplikacijo spremlja tudi celoten dnevnik dogodkov.

Baterijski hranilnik Powerwall podpira več različnih načinov delovanja, ki se med seboj razlikujejo predvsem glede na prioriteto polnjenja in praznjenja.

 • Zagotavljanje rezervnega napajanja – vsa energija se hrani za primer prekinjenega napajanja iz distribucijskega omrežja, na primer ob nevihtah, ko uporabnik potrebuje rezervno napajanje za določene (pomembne) porabnike v svojem domu. 
 • Možnost samodejnega napajanja – hranilnik se polni kadar proizvodnja iz sončne elektrarne presega porabo ter prazni venomer, ko je proizvodnja manjša od porabe (ne glede na tarifo).  
 • Časovno uravnotežen način delovanja – hranilnik se polni zgolj v času presežne proizvodnje iz sončne elektrarne ter prazni kadarkoli je potrebno (tako v času višje kot tudi nižje tarife) na način, da se optimizira razmerje med stopnjo samooskrbe in konično porabo. 
 • Časovno varčen način delovanja – za razliko od uravnoteženega načina delovanja, se hranilnik v tem načinu lahko polni v času nižje tarife tudi iz omrežja. Prazni se predvsem v času višje tarife, v času nižje tarife pa le toliko, da se sprosti »prostor« za polnjenje z električno energijo proizvedeno iz sončne elektrarne.

Pametni vmesnik hranilnika uporabniku omogoča, da po lastni presoji priključi in daljinsko vklopi ali izklopi do dve napravi v hiši (na primer električni grelnik ali toplotno črpalko) glede na stanje delovanja hranilnika (maksimalni interval je 15 - 20 minut), z namenom ustvarjanja dodatnih prihrankov.  

Način delovanja je možno nastaviti preko mobilne aplikacije. 

To je v prvi vrsti odvisno od naprav, ki so vezane na fazo rezervnega napajanja. Čas rezervnega napajanja pa lahko ponazorimo na primeru žarnic. Brez ponovnega napajanja bi lahko imeli s Powerwallom hkrati prižganih 10 100-vatnih žarnic kar 12 ur. Ob tem baterijski hranilnik 10 % električne energije zadrži kot rezervo za varno delovanje sistema. 

Hranilnik Powerwall samodejno zazna izpad napajanja hiše ali objekta iz elektroenergetskega sistema. Ob tem preklopi v način zagotavljanja rezervnega napajanja. Če pride do izpada električne energije v dnevnem času in ima uporabnik nameščeno sončno elektrarno, se baterijski hranilnik še vedno polni z energijo proizvedeno iz sončne elektrarne. 

Namestitev optimalnega število baterijskih hranilnikov je odvisna od specifičnih potreb uporabnika in objekta ter količine električne energije, ki jo želi uporabnik shraniti. Vsaka enota Powerwall sistema maksimira prihranke uporabnika ter mu pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev glede ekonomske upravičenosti naložbe.  

Za konkretno oceno izvedbenih možnosti na vašem objektu, se obrnite na naše strokovnjake, ki vam bodo v sodelovanju z izvajalcem NGEN pripravili natančno analizo pretekle povprečne porabe električne energije in svetovali, namestitev kolikšnega števila baterijskih hranilnikov bi bila optimalna za vaš objekt.

Cena paketa NGEN-ovega paketa z baterijskim hranilnikom Powerwall z vključeno montažo, se giblje okvirno od 9.000 do 9.500 EUR z DDV, odvisno od zahtevnosti vgradnje pri uporabniku. V primeru potrebe po namestitvi sistema z večjim številom hranilnikov vam bomo izdelali individualno ponudbo po izvedeni analizi pretekle porabe, potreb oz. namembnosti ter ogleda na lokaciji. 

Proizvajalec daje za baterijski hranilnik Powerwall 10-letno jamstvo, pri čemer zagotavlja, da razpoložljiva kapaciteta hranilnika v tem obdobju ne bo padla pod 70 % začetne zmogljivosti.

ZNIŽAJTE STROŠKE ZA ENERGIJO ŽE DANES!

Izpolnite spletni obrazec in pridobite informativno ponudbo.

Svoje povpraševanje lahko oddate tudi po telefonu:

080 8801

NEPOVRATNA SREDSTVA IN UGODNE
MOŽNOSTI FINANCIRANJA

Ugodno financiranje na obroke

Za nakup Merkurjeve sončne elektrarne vam omogočamo različne oblike obročnega odplačevanja z nizko obrestno mero in ročnostjo odplačila vse do 20 let!

Pri tem vse kar je le možno uredimo za vas na enem mestu!

Subvencije Eko sklada

Eko sklad je z dnem  4. 3. 2022 zaključil Javni poziv za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izgradnjo samooskrbnih sončnih elektrarn, 25. 3. 2022 pa še Javni poziv za pridobitev nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje. Trenutno ni znano, kdaj bo objavljen naslednji razpis in kakšen bo.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani Eko sklada.


Ostale koristne informacije

Nazaj na vrh Nazaj na vrh
Primerjalnik izdelkov:
Dodaj v košarico
Kategorije izdelkov