Brezplačna dostava pri spletnem nakupu nad 180 €
Brezplačno vračilo izdelka pri spletnem nakupu v 30 dneh

Merkur trgovina z rastjo dobička v letu 2016

21. 03. 2017

Revidirani rezultati poslovanja družbe Merkur trgovina, d.d., ki jih je potrdil tudi nadzorni svet, kažejo na uspešno sliko poslovanja v letu 2016 ter na nadaljevanje pozitivnega trenda prejšnjih let.

Povečali so se tako prihodki od prodaje kot tudi donosnost. Še posebej razveseljiva je informacija, da se je čisti dobiček več kot podvojil. »V letu 2016 smo ponovno dokazali, da je Merkur prva izbira slovenskih kupcev za gradnjo in urejanje doma. Veliko pozornosti smo lani namenili 120. obletnici Merkurjevih začetkov. S takšnim jubilejem se lahko pohvali le malo domačih podjetij, Merkur je slovenska trgovska veriga z najdaljšo tradicijo. To je hkrati znamenje trdoživosti in močne volje, ki je tesno prepletena z našim poslanstvom. Ob tej priložnosti smo osvežili našo blagovno znamko. Z novim sloganom »Zavihajmo rokave!« smo se še dodatno približali kupcem in prebudili mojstre po vsej Sloveniji,« je ob tem dejal predsednik uprave Blaž Pesjak.

Rast vseh kazalnikov

Merkur trgovina, ki je s 23 trgovskimi centri vodini slovenski trgovec za dom, vrt in delavnico, je v letu 2016 ustvaril več kot 212 milijonov evrov prihodkov od prodaje. To predstavlja 3-odstotno rast v primerjavi s predhodnim letom, ko je bilo prihodkov od prodaje 205 milijonov evrov. Izrazito se je izboljšala donosnost poslovanja: dobiček iz poslovanja (EBIT), ki je v letu 2015 znašal 3,3 milijona evrov, je dosegel 7,2 milijona evrov, kazalnik EBITDA se je povečal s 5 na 9 milijonov evrov, čisti dobiček pa z 2,9 na 5,9 milijona evrov. Uprava in nadzorni svet sta predlagala skupščini, da dobiček ostane nerazporejen, kar predstavlja zmanjševanje potencialnih tveganj pred zaključkom prodajnega postopka.

Izboljšane donosnosti, ki je presegla zastavljene načrte, so se razveselil tudi vsi zaposleni, saj je uspešen rezultat omogočil, da so ob začetku letošnjega leta prejeli del plače na podlagi uspešnosti poslovanja. Ob zaključku leta je bilo v družbi 1.529 zaposlenih.

Sprememba v nadzornem svetu

Predsednik nadzornega sveta Bojan Papič je upravo in nadzorni svet družbe seznanil, da z 20. marcem 2017 iz osebnih razlogov odstopa z mesta predsednika in člana nadzornega sveta družbe Merkur trgovina. Nadzorni svet nemoteno nadaljuje z delom v petčlanski zasedbi. Do izvolitve novega predsednika bo nadzorni svet vodil namestnik predsednika Marko Ninčević. Nadzorni svet se je Bojanu Papiču zahvalil za vodenje od začetka poslovanja družbe v letu 2014 in za prizadevno delo, ki se odraža tudi v pozitivnem trendu poslovnih rezultatov.

Prodajne aktivnosti ne vplivajo na tekoče poslovanje

V petek, 17. marca, je stečajna upraviteljica družbe Merkur – trgovina in storitve, d.d., Simona Goriup objavila vabilo k dajanju nezavezujočih ponudb za nakup 100-odstotnega deleža v družbi Merkur trgovina, d.o.o. »Nadzorni svet je neodvisen organ, ki ima jasno opredeljeno vlogo v skladu z dobro prakso korporativnega upravljanja in vzpostavljen sistem prenosa pooblastil na namestnika, zato ne pričakujem, da bi ta sprememba vplivala na prodajni postopek. Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je 20. april 2017, nato pa so skladno s sklepom sodišča možna tudi pogajanja s ponudniki. Cilj tega postopa je doseči čim višjo kupnino, ki bo namenjena poplačilu upnikom v stečajnem postopku, hkrati pa najti lastnika, ki bo družbi omogočil nadaljnji razvoj,« je pojasnila Simona Goriup.

Tudi na tekoče poslovanje prodajne aktivnosti nimajo vpliva. V letu 2017 uprava načrtuje nadaljevanje strategije, ki temelji na usmeritvi v prodajo prek trgovskih centrov tako končnim kupcem kot podjetjem. »Vse pomembnejšo vlogo imajo vodje trgovskih centrov, ki jih vidimo kot ključne ambasadorje Merkurja v lokalnem okolju. Še naprej bomo zagotavljali hitro odzivnost na potrebe trga. Velik poudarek dajemo tudi celovitim storitvam vgradnje in montaže ter povezovanju med trgovskimi centri in spletno trgovino,« je pojasnil predsednik uprave Blaž Pesjak.

Uprava družbe MERKUR trgovina, d.d.

Are Your Sure?

Exit