Biološke čistilne naprave

Biološke čistilne napraveBiološke čistilne naprave

Čeprav je danes velik del objektov pri nas že priključen na javno kanalizacijsko omrežje, posamezne lokacije te možnosti še vedno nimajo. V tem primeru smo prisiljeni sami izdelati ustrezno čistilno napravo, ki mora zadostiti vsem normativom, predvsem pa ne sme škodljivo vplivati na okolico.


Prednosti čistilne naprave:

  • postopek čiščenja odpadnih vod brez električne energije,
  • drastično zmanjšanje nastalega biološko obdelanega blata,
  • postopek čiščenja v anaerobnih čistilnih napravah poteka do 6ur,
  • enostavno in hitro delovanje praktično brez vzdrževalnih stroškov-stabilnost sistema zagotavlja proces kaspuliranja bakterij,
  • zaradi majhne teže enostaven prevoz in hitra montaža,
  • zanesljivo in tiho delovanje,
  • očiščena voda (čistilni učinek do 99%) je uporabna za namakanje in za tehnološke namene
Delovanje čistilne napraveDelovanje čistilne naprave

Čiščenje odpadnih voda

Zakonodaja s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda sledi zahtevam predpisov EU. V RS se pospešeno gradijo javni kanalizacijski sistemi. Na območjih brez javne kanalizacije bodo morali lastniki obstoječih objektov zagotoviti izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN). Rok za prilagoditev se izteče 31. 12. 2017, za objekte na vodovarstvenih območjih pa že dve leti prej (Uredba, 2007b). Za izgradnjo javne kanalizacije skrbi lokalna skupnost, medtem ko je na območju razpršene gradnje izgradnja individualnih MKČN naloga lastnikov objektov. 

Vir: Zelena Slovenija, Slonep

Čiščenje odpadnih vodaČiščenje odpadnih voda

Rečeno storjeno - iščete mojstraRečeno storjeno - iščete mojstra

Are Your Sure?

Exit