Montaža podstrešnih stopnic

Podsteršne stopnice

podstrešnimi stopnicami lahko enostavno in varno dostopamo na podstrešje. Vgrajene v strop ne zavzemajo preveč bivalnega prostora. Ko jih potrebujemo, jih izvlečemo, po uporabi pa enostavno zložimo lestev in zapremo pokrov. Spodnji del pokrova lahko finalno obdelamo, tako da ne kvari videza našega bivalnega prostora.


Priprava za vgradnjo stopnic

  1. Lestev odvijačimo in jo odstranimo.
  2. V izvrtnine 6 mm z znanje strani okvirja vstavimo unit matice M5 (6 kosov), M6 (1 kos - v prednjo stranico) in jih narahlo udarimo s kladivom.
  3. V izvrtnine na zadnji stranici okvirja vstavimo 2 zavita vijaka M5 s podložko in ju privijačimo v unit matico.
  4. Na levo in desno stranico privijačimo dvižni mehanizem z vijaki M5x20.
  5. V izvrtino na dvižnem mehanizmu z vijakom M6x20 in varovalno matico z zunanje strani privijačimo nastavek ter napnemo vzmeti med zavitim vijakom in nastavkom.
  6. Dvižni mehanizem privijačimo na pokrov z vijaki 6x20.
  7. Imbus vijak M6 vstavimo v unit matico M6 na okvirju, ga pričvrstimo s podložko in matico in z vijakom 3,9x19 pritdimo zapirni mehanizem na pokrov stopnic.
  8. Na spodnjo stran pokrova pod zaprtim mehanizmom privijačimo očesni vijak za odpiranje stopnic.
  9. V polico za odpiranje privijačimo lestenčno kljuko.

Montaža stopnic

V daljši stranici okvirja izvrtamo po 3 izvrtine premera 6 mm. Stopnice vstavimo v pripravljeno odprtino tako, da je spodnji rob pokrova v isti ravnini s stropom in preverimo kotnost. Skozi izvrtnine v okvirju označimo mesta za vrtanje v stropu, stopnice dvignemo, izvrtamo izvrtnine premer 10 mm in v nje vstavimo zidne vložke. Stopnice znova namestimo in jih pritrdimo z vijaki. pri vijačenju stopnic moramo paziti, da stranici ostaneta vzporedni in ravni.


Nastavitev nagiba lestve

Odpremo pokrov in z vijaki M 6 x 30 privijačimo lestev v zgornjo izvrtino na podporni pločevini. Lestve zravnamo in pod kotom odrežemo dolžino spodnje lestve glede na višino prostora.

Opomba: Stopnice so namenjene za uporabo v suhih prostorih. Nosilnost stopnic je 130 kg.

Are Your Sure?

Exit