Najosnovnejši gradbeni materiali

Najosnovnejši gradbeni materiali

V gradbeništvu se boste velikokrat srečali s pojmoma, kot sta obdelovanec in gradbeni material. Uporabljata se predvsem za materiale, iz katerih se izdelujejo gradbeni elementi in zgradbe.


Z besedo zvezo gradbeni material zavzemamo širok spekter različnih materialov, ki se na podlagi kemične sestave uvrščajo v različne skupine. Te najpogosteje delimo na beton, gradbeni material za zidovje in material v ploščah.

Gradbeni material

Beton

Beton se deli na navaden in lahek beton. Pri prvem gre za mešanico cementa in dodanega peska s prodom. Tako ne vsebuje votlih vmesnih prostorov, zato pa je zanj značilna velika tlačna trdnost. Ko vanj vložimo jeklene vstavke, takrat govorimo o armiranem betonu.

Lahek beton se od navadnega razlikuje po sestavi, saj je načeloma zmešan s plovcem in ekspandirano glino. Zato je njegova tlačna trdnost tudi veliko manjša od navadnega betona.

Poznamo tudi porozni beton. To je posebna vrsta, ki nastane tako da se betonu primešajo snovi, ki povzročajo nastajanje plinov. To pa je posledica luknjičaste zgradbe, ki jo ima beton.

Beton se najlažje obdeluje z vrtalnim kladivom, saj vam pri delu z njim tako ni potrebno pritiskati na orodje.


Gradbeni material za zidovje

Ta se deli na polne zidake in votlake. Za polne zidake je značilna enotna sestava, ki je lahko polna ali porozna. Vanje je možno vrtati s pomočjo vrtalnega kadiva kot tudi udarnega vrtalnika.

Votlak je sestavljen iz enakega materiala kot polni zidak, med seboj pa se razlikujejo v tem, da votlak vsebuje veliko votlih prostorčkov v notranjosti. Prav zato se za vrtanje vanje večkrat uporablja udarni vrtalnik, saj ima vrtalno kladivo preveliko udarno moč.


Materiali v ploščah

To so materiali za tanke stene, kot so npr. mavčne kartonske plošče, mavčne plošče z vlakni in plošče iz lesenih materialov. Najpogosteje se uporabljajo pri notranji gradnji. Za njihovo obdelovanje pa so primerni tako udarni vrtalniki z izključeno udarno funkcijo kot tudi akumulatorski vrtalni vijačniki.


Are Your Sure?

Exit