Kako pravilno namestiti kuhinjsko napo?

Kako pravilno namestiti kuhinjsko napo?Kako pravilno namestiti kuhinjsko napo?

Ste kupili prvo ali novo kuhinjsko napo? Sedaj vas čaka le še namestitev in lahko jo boste pričeli uporabljati. Pravilna montaža kuhinjske nape zelo vpliva na pravilno delovanje kuhinjske nape. Vsi koraki montaže, opisani v navodilih za uporabo, morajo biti skrbno upoštevani. Zelo pomembno je upoštevati pravilno minimalno oddaljenost od površine kuhalne plošče, navedeno v navodilih za uporabo zaradi preprečevanja poškodb funkcionalnih delov kuhinjske nape in preprečevanja poškodb uporabnikov.


Namestitev glede na tip kuhinjske nape

Pravilna oddaljenost kuhinjske nape od površine kuhalne plošče je zelo pomembna tudi zaradi samega pravilnega delovanja kuhinjske nape. Če je kuhinjska napa nameščena previsoko izven določenih mer oddaljenosti nad kuhalno ploščo, zajem zraka in pare nad kuhalno ploščo ne bo več optimalen in tako kuhinjska napa ne more več popolnoma opravljati svoje funkcije. Napa mora biti od kuhalne plošče oddaljena vsaj 65 cm.

Pri namestitvi nape je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Namestitev naj izvede strokovnjak, pri priključitvi v električno omrežje pa ne uporabljajte razdelilnih vtičnic ali podaljškov.

  • Pazite na primerno oddaljenost od kuhalne plošče, da ne bi prišlo do poškodb uporabnika ali poškodb mehanskih delov.
  • Napo namestite na osnovo iz suhomontažnega materiala in jo glede na njeno težo primerno pritrdite.

Klasična napa

  • Namenjena montaži pod kuhinjski element.

Dekorativna napa

  • Primerna za montažo na steno, nad pečico ali štedilnik. Zanjo je značilna pokončna cev na sredini, kjer je odvoden zrak iz nape v zračnik.

Izvlečna napa

  • Namenjena namestitvi v visečo omarico nad kuhališčem. Napa je lahko prekrita ali potisnjena v kuhinjski element in ni opazna, ko je ne uporabljamo.

Kotna napa

  • V kot kuhinje lahko namestite kotno napo, ki spada med večje nape.

Višina namestitve nape

Višina namestitve kuhinjske nape je odvisna od modela kuhalne plošče, ki jo uporabljate.

  • Če uporabljate električno kuhalno ploščo, naj bo razdalja med spodnjim robom nape in kuhalno ploščo vsaj 55 cm.
  • V primeru uporabe plinske kuhalne plošče mora razdalja znašati vsaj 65 cm.

Namestitev odvodne cevi

Priporočamo, da pri namestiti odvodne cevi uporabite cev premera 150 mm, ki najbolj učinkovito odvaja zrak. Cevi manjšega premera imajo manjšo učinkovitost izsesavanja zraka, posledično pa so tudi glasnejše. Pri namestitvi se poskušajte izogniti uporabi kolen cevnega sistema.


Odvod zraka skozi ogleni filter

Ogleni filter se uporablja v gospodinjstvih, ki nimajo možnosti namestitve zunanjega odvoda. Če imate zrak speljan ven iz prostora, vam oglenega filtra ni potrebno namestiti, saj bi uporaba celo zmanjšala učinkovitost nape. Ogleni filter namreč zmanjšuje pretok zraka, zato napa slabše črpa zrak.

  • Ogleni filter je namenjen odstranjevanju vonjav, zato ga uporabimo pri napah, ki imajo speljano kroženje zraka nazaj v prostor.
Nameščanje napeNameščanje nape

Ureditev prezračevanja kuhinjskih nap

Namestitev in ureditev prezračevanja prepustite strokovnjakom. Skozi cev za odvod zraka napa odvaja paro in vonjave iznad kuhališča ven iz prostora. Cev za odvod zraka iz kuhinjske nape mora potekati po najkrajši poti in pa čim bolj naravnost.

Kakšen naj bo premer cevi za odtok zraka?

Poskrbite, da premer cevi za odvod zraka ne bo manjši, kot je premer izpuha na motorju kuhinjske nape. Če ima kuhinjska napa premer izpuha na motorju 150 mm, nikakor ne uporabljate cevi manjšega premera kot 125 mm. Ob zmanjšanju premera odvodne cevi lahko uporabite izključno ustrezno trdo PVC cev za kuhinjsko napo. Če uporabite cev za odvod zraka manjšega premera, bo kuhinjska napa delovala bolj hrupno, pretok zraka pa se bo zmanjšal.

Kakšne cevi so primerne za ureditev odvoda zraka?

Za odvod zraka uporabite gladke cevi, ki so gladke tudi na notranji strani in zagotavljajo linearen in stabilen pretok zraka. Takšne cevi niso občutljive na temperaturne spremembe in se ob pretoku toplega zraka ne upogibajo in zvijajo

Okrogla cev:

Okrogla cev je gladka tudi na notranji strani, zato zagotavlja stabilen in linearen pretok zraka. Takšna cev se ne zvija in upogiba in je odporna na temperaturne razlike.

Nasvet

Ne uporabljajte sivih ali rdečih kanalizacijskih cevi namesto cevi za odvod zraka. Na stikih cevi prihaja do vrtinčenja zraka in tako tudi do kondenzacije pare. Zaradi kondenziranih par lahko dolgoročno prenehajo tesniti tesnila. Prav tako takšne kanalizacijske cevi ne nudijo vseh potrebnih elementov za kvalitetno izveden odvod zraka, kot so na primer elementi za izvedbo odvoda zraka skozi zid.

Ploščata cev:

Če uporabite cev za odvod zraka pravokotnega preseka, potem mora ta biti ustreznega preseka – dimenzij. V primeru uporabe ploščatih cevi uporabite ploščato cev le z enim prehodom iz okrogle na ploščato cev.

Potek zračnega toka se ob spremembi preseka cevi sicer umiri, ampak večkratna sprememba preseka cevi za odvod zraka lahko poveča hrupnost kuhinjske nape in delno zmanjša njeno učinkovitost. Ploščate cevi obstajajo v številnih dimenzijah, vendar te med seboj niso združljive. Priporočamo uporabo cevi z mehko zaobljenimi radiji vogalov preseka cevi.

Nasvet

Ploščate cevi za odvod zraka so primerne za izvedbo odvoda tam, kjer je na voljo omejen prostor in želite, da je cev za odvod zraka čim bolj nevidna.

Aluminij – fleksibilna cev:

Stabilne in negorljive aluminijske fleksibilne (gibke) cevi so priporočljive, kadar je zahtevana uporaba negorljivih materialov v prostoru ali kjer bi namestitev trdih PVC cevi zahtevala postavitev več zaporednih kolen. V vsakem primeru so bolj priporočljive kot plastične fleksibilne cevi. Aluminijske fleksibilne cevi so zaradi svoje konstrukcije sicer bolj enostavne za montažo in omogočajo več svobode pri montaži cevi za odvod zraka, vendar pa zračni tok ne teče stabilno in popolnoma linearno. V takšnih ceveh prihaja do manjšega vrtinčenja zraka na rebrih cevi in blažjega nabiranja kondenzirane pare v ceveh za odvod zraka.

PVC gibka odvodna cev:

Uporaba takšnega tipa cevi za kuhinjske nape z visokim pretokom zraka ni priporočljiva. Tudi če poizkusite takšno cev na večih mestih pritrditi in poizkusite potek cevi izpeljati kar se da gladko, vam tega ne priporočamo. PVC gibka cev za odvod zraka zaradi svoje mehke izvedbe ne zagotavlja nemotenega in linearnega toka zraka. Zaradi relativno velikih mehkih reber v cevi prihaja do močnega vrtinčenja zračnega toka. Takšne cevi se ob pretoku zraka tudi segrejejo, saj so njihove stene tanke. Prav tako se zaradi mehkih sten v takšnih ceveh veliko lažje naberejo večje količine kondenziranih par. K temu močno pripomore oviran pretok zraka. Pri takšnih ceveh izguba moči in pretoka zraka pri kuhinjski napi zelo hitro preseže tudi več kot 30 %. Še tako kvalitetna kuhinjska napa ob uporabi takšne odvodne cevi ne bo pravilno delovala.


Are Your Sure?

Exit