Prezračevanje kuhinjskih nap

naslovna-slika-prezracevanje_kuhinjskih_nap.jpg

Kot cevi za odvod zraka iz kuhinjske nape razumemo vse cevi vključno z koleni in prehodnimi kosi, ki so potrebni, da vodijo odpadni zrak iz kuhinjske nape ven iz prostora in tudi samega objekta. Na kratko skozi cev za odvod zraka napa torej odvaja pare in vonjave iznad kuhališča ven iz prostora.


Pomembno

Cev za odvod zraka iz kuhinjske nape mora potekati po najkrajši poti in pa čim bolj naravnost.

  • Premer cevi za odvod zraka naj ne bo manjši, kot je premer izpuha na motorju kuhinjske nape. Če ima kuhinjska napa premer izpuha na motorju 150 mm, nikakor ne uporabljate cevi manjšega premera kot 125 mm. Upoštevate dejstvo, da ob zmanjšanju premera odvodne cevi lahko uporabiti izključno ustrezno PVC trdo cev za kuhinjsko napo.
  • Kadar uporabite cev za odvod zraka manjšega premera, kot je premer izpuha na motorju kuhinjske nape, bo kuhinjska napa delovala bolj hrupno in pretok zraka se bo zmanjšal. Zmanjšanja premera cevi za odvod zraka se torej poslužujte le v izjemnih premerih, ko namestitev ustreznih cevi resnično ni mogoča.
  • Uporabite kolena z večjimi radiji. Vsako uporabljeno koleno za nekaj odstotkov zmanjša pretok zraka kuhinjske nape.
  • Če je le mogoče, uporabite namesto enega kolena 90° dve koleni s kotom 45°. Tudi dve koleni z manjšim upogibom na koncu prineseta 90°kot upogiba cevi.

Zakaj uporabljati za odvod zraka gladke cevi za odvod zraka iz kuhinjske nape?

  • Gladka cev za odvod zraka je gladka tudi na notranji strani in tako zagotavlja stabilen in linearen pretok zraka. Takšna cev tudi ni občutljiva na temperaturne spremembe in se ob pretoku toplega zraka ne zvija in upogiba.
  • Pri vodoravne poteku cevi za odvod zraka, naj le ta poteka z rahlim padcem (približno 2°) stran od kuhinjske nape. Tako kondenzirane pare ne zdrsijo nazaj v kuhinjsko napo. V vsakem primeru je priporočljiva uporaba kondenzacijske pasti tik nad izpuhom motorja. Takšna kondenzacijska past učinkovito ščiti kuhinjsko napo pred zdrsom kondenzirane pare nazaj v motor kuhinjske nape. Ob stiku kondenzirane pare in elektromotorja v napi lahko pride do odpovedi motorja in v najslabšem primeru tudi do požara.
  • Če cev za odvod zraka vodi zrak na prosto ven iz objekta, priporočamo uporabo posebnih teleskopskih sistemov za preboj zidu ali posebnih stenskih rozet z povratno loputo. Povratna loputa preprečuje vdor zraka iz okolice nazaj v objekt. Pozimi takšna loputa preprečuje vdor hladnega zraka, poleti pa segretega zraka v klimatiziran prostor. Tako zagotavljate tudi varčevanje z energijo!
napa-1.jpg
  • Če je cev za odvod zraka priključena  na prezračevalno tuljavo objekta, priklop na takšno tuljavo izvedite z ustrezno stensko rozeto. Takšna rozeta naj ima vgrajeno tudi povratno loputo. Povratna loputa preprečuje vdor zraka iz drugih naprav priključenih na to prezračevalno tuljavo objekta.

Izjemoma lahko uporabite tudi: Cev za odvod zraka iz negorljivega materiala, (npr. aluminijasto fleksibilno cev), kadar cev za odvod zraka ne poteka gladko in bi bilo potrebno zaporedno namestiti več kolen eno za drugim. S takšno fleksibilno cevjo, so lahko potem takšna kolena bolj gladko izvedena. Takšen tipičen primer predstavlja odvod zraka speljan okrog nosilnega stebra ali preklade na stropu. Aluminij fleksibilno cev lahko uporabite, kadar cev za odvod zraka poteka skozi prostor, kjer se zahteva uporaba negorljivih materialov (npr. shramba ali podstrešje). 


Okrogla cev

Le tudi na notranji strani gladka cev zagotavlja stabilen in linearen pretok zraka. Takšna cev se ne zvija in upogiba in je odporna na temperaturne razlike.

Nasvet

Ne uporabljajte sivih ali rdečih kanalizacijskih cevi namesto cevi za odvod zraka. Na stikih cevi prihaja do vrtinčenja zraka in tako tudi do kondenzacije pare. Zaradi kondneziranih par lahko dolgoročno prenehajo tesniti tesnila. Prav tako takšne kanalizacijske cevi ne nudijo vseh potrebnih elementov za kvalitetno izveden odvod zraka, kot so na primer elementi za izvedbo odvoda zraka skozi zid.


Ploščata cev

Če uporabite cev za odvod zraka pravokotnega preseka, potem mora ta biti ustreznega preseka – dimenzij. V primeru uporabe ploščatih cevi uporabite ploščato cev le z enim prehodom iz okrogle na ploščato cev.

Potek zračnega toka se ob spremembi preseka cevi sicer umiri, ampak večkratna sprememba preseka cevi za odvod zraka lahko poveča hrupnost kuhinjske nape in delno zmanjša njeno učinkovitost.

Ploščate cevi obstajajo v številnih dimenzijah, vendar le te med seboj niso združljive. Priporočamo uporabo cevi z mehko zaobljenimi radiji vogalov preseka cevi.

napa-2.jpg

Nasvet

Ploščate cevi za odvod zraka so primerne za izvedbo odvoda tam, kjer je na voljo omejen prostor in želite, da je cev za odvod zraka čim bolj nevidna.


LUMINIJ-fleksibilna cev

Stabilne in negorljive aluminijske fleksibilne (gibke) cevi so priporočljive, kadar je zahtevana uporaba negorljivih materialov v prostoru ali kjer bi namestitev trdih PVC cevi zahteva postavitev več zaporednih kolen. V vsakem primeru so bolj priporočljive kot plastične fleksibilne cevi. Aluminjske fleksibilne cevi so zaradi svoje konstrukcije sicer bolj enostavne za montažo in omogočajo več svobode pri montaži cevi za odvod zraka, vendar pa zračni tok ne teče stabilno in popolnoma linearno. V takšnih ceveh prihaja do manjšega vrtinčenja zraka na rebrih cevi in blažjega nabiranja kondenzirane pare v ceveh za odvod zraka.


PVC gibka odvodna cev

Uporaba takšnega tipa cevi za kuhinjske nape z visokim pretokom zraka ni priporočljiva. Tudi če poizkusite takšno cev na večih mestih pritrditi in poizkusite potek cevi izpeljati kar se da gladko, vam tega ne priporočamo. PVC gibka cev za odvod zraka zaradi svoje mehke izvedbe ne zagotavlja nemotenega in linearnega toka zraka. Zaradi relativno velikih mehkih reber v cevi prihaja do močnega vrtinčenja zračnega toka. Takšne cevi se ob pretoku zraka tudi segrejejo, saj so njihove stene tanke. Prav tako se zaradi mehkih sten v takšnih ceveh veliko lažje naberejo večje količine kondenziranih par. Temu močno pripomore oviran pretok zraka. Pri takšnih ceveh izguba moči in pretoka zraka pri kuhinjski napi zelo hitro preseže tudi več kot 30 %. Še tako kvalitetna kuhinjska napa ob uporabi takšne odvodne cevi ne bo pravilno delovala.


Are Your Sure?

Exit