Kako pravilno namestiti štedilnik?

kako pravino namestiti štedilnik

S pravilno namestitvijo poskrbite tudi za ustrezno delovanje štedilnika. Priključitev in namestitev aparata naj bo izvedena v skladu z navodili in ustrezno usposobljenimi strokovnjaki. Nepravilne namestitve in s tem poškodbe posameznih elementov ne krije garancija, zato je bolje da se tega ne lotite sami.


Izbira prostora

Za postavitev štedilnika izberite zračen prostor. Torej prostor naj vsebuje okno ali drugo možnost za prezračevanje prostora. Ob nakupu štedilnika so priložena navodila za uporabo, kjer je jasno prikazano kakšna je najbolj optimalna postavitev štedilnika – torej na kakšni razdalji na bodo ostali kuhinjski elementi. Napravo postavite v zračen prostor, kjer ni pretirane vlage in temperature ne padejo pod 0 °C.

Štedilnik postavite na ravno površino in poskrbite za njegovo stabilnost. V ravnovesje ga postavite s pomočjo nastavljivih nog. Višina se prilagodi a pomočjo ključa. Ravnovesje štedilnika preverite s pomočjo vodne tehtnice ali pa nanj postavite posodo z vodo.


Priključitev na električno omrežje in dovod plina

Vtikač za električno omrežje mora biti dostopen tudi ko je štedilnik postavljen na stalno mesto. Tako omogoča varno izključitev brez premikanja celotnega aparata. Pred inštalacijo štedilnika na dovod plina, preverite, da kategorija plina ustreza predpisanemu za štedilnik (podatki so navedeni na identifikacijski nalepki). Plinske ali kombinirane štedilnike je možno priključiti na zemeljski plin oz. butan plin iz jeklenke. Poleg vgrajene šobe ima priložene še dodatne šobe za ostale vrste plinov. Zamenjavo šob naj opravi primerno usposobljen strokovnjak.


Ostali pomembni napotki

  • Razdalja med kuhalno površino in napo naj bo najmanj tako velika, kot je zapisano v navodilih kuhinjske nape.
  • Okoliški kuhinjski elementi morajo biti izdelani iz materiala, ki je temperaturno odporen, saj lahko ti zaradi previsoke temperature spremenijo obliko in barvo.
  • Med štedilnikom in ostalimi elementi naj bo vsaj nekaj prostora. Minimalna širina je določena v navodilih, kjer je po navadi tudi vse slikovno prikazano.
  • Po navadi je dovoljeno, da je na eni strani sosednji element višji od štedilnika, vendar mora biti na drugi strani sosednji element nižji od štedilnika.
  • Priključni kabel štedilnika mora biti za njim speljan tako, da se samega štedilnika ne dotika. Štedilnik se lahko med delovanjem močno segreje.
  • Veliko štedilnikov je možno pritrditi s pomočjo kotnih nosilcev. Tako boste preprečili prevračanje aparata.
namestitev štedilnika

Namestitev aparata zaupajte strokovnjaku, ki bo svoje delo opravil hitro in učinkovito.


Are Your Sure?

Exit