Kako pravilno namestiti vgradni set?

kako pravilno namestiti vgradni set

Po nakupu vgradnega seta, ga je sedaj potrebno še ustrezno namestiti. Preverite, kako naj namestitev poteka, da bo delovanje aparatov pravilno. Priključitev plošč mora biti izvedena s predpisi proizvajalca, izvede pa naj jo za to usposobljen strokovnjak, ki bo svoje delo opravil učinkovito in pravilno.

Nepravilne namestitve lahko poškodujejo aparat bele tehnike, poškodbe pa niso upravičene garancije. Ob pravilni namestitvi aparata poskrbite za zaščito pred požarom, saj imajo vgradni aparati omejitev kam jih lahko namestimo oz. kakšnih dimenzij so lahko sosednji kuhinjski elementi. 


Vgradnja kuhalne plošče

Namestitev ali vgradnjo kuhalne plošče v pohištveni element naj opravi strokovnjak, ki hkrati poskrbi tudi za priklop na električno omrežje oz. dovod plina. Vgrajena naj bo tako, da je do sprednjih dveh pritrdilnih elementov omogočen dostop s spodnje strani.

 • Če imate nameščeno kuhinjsko napo, upoštevajte, da mora biti razdalja med napo in kuhalno ploščo najmanj 650 mm oz. toliko, kot je navedeno v navodilih za montažo nape.
 • Viseči kuhinjski elementi morajo biti nameščeni s tako razdaljo, da ne motijo dela na kuhalni plošči.
 • Med sosednjimi kuhinjskimi elementi in robom aparata mora biti najmanj 40 mm razdalja.

Strokovnjak bo pred vgradnjo aparata v pult na spodnjo stran kuhališča nanesel tesnilo. Pri nekaterih modelih je tesnilo že nameščeno.

kako namestiti vgradni set

Kako namestiti tesnilo?

Najprej je potrebno iz tesnila odstraniti zaščitno folijo. Nato se tesnilo nalepi na spodnjo stran stekla. Pri namestitvi tesnila upoštevajte navodila proizvajalca, saj se lahko postopek razlikuje od modela do modela posamezne kuhalne plošče. Tesnilo je potrebno namestiti po celotnem robu stekla, a pazite, da se v vogalih lepilo ne prekriva (to bo na vogalih prineslo večjo debelino in bo namestitev kuhalne površine neravna). Tesnilo naj ne pride v stik z ostrim predmetom.

Postopek vgradnje

Kuhalno ploščo naj vam namestijo strokovnjaki, ki bodo ustrezno izmerili pravilno površino za namestitev vaše kuhalne plošče in upoštevali mere izreza. Kuhalno ploščo se lahko vgradi v 30-50 mm debele delovne plošče, če pa je plošča debelejša, bo potrebno poskrbeti za zadostno kroženje zraka. Plošča naj bo nameščena povsem ravno. To preverite tudi s pomočjo vodne tehtnice. Izrezane površine naj bodo ustrezno zaščitene.

Namestitev je odvisna od tega, ali boste kuhalnik uporabljali v kombinaciji s pečico ali samostojno in v vsakem primeru poteka drugače.

Priključitev na električno omrežje

Priključitev naj opravi strokovnjak, ki bo namestitev opravil v skladu s predpisi.

 • Pred priključitvijo preverite napetost, moč varovalke, prekinjalo in ozemljitev.
 • Če je plošča priključena na vtičnico, mora biti ta dostopna, da jo je v vsakem trenutku mogoče izklopiti iz električnega omrežja.
 • Kuhalna plošča mora biti na električno omrežje priključena preko stikala ali vtičnice za ozemljeni vtikač.

Vgradnja pečice

Tudi namestitev pečice prepustite strokovnjaku, ki bo poskrbel prav tako za električno napeljavo. Pri namestitvi vgradne pečice je potrebno obe strani kuhinjskega elementa zaščititi – po navadi so za to najkoristnejše letve. Površine ob pečici morajo biti zaščitene zaradi visokih temperatur, ki bi jih lahko poškodovale, zato mora namestitev zagotavljati zadostno zračenje. Z zadnjega dela pohištva je potrebno odstraniti steno, da lahko namestimo pečico.


 • Obloge vgradnega pohištva morajo biti obdelane s topili, ki so obstojna na  visoke temperature (vsaj 120 °C).
 • Dodatno zaščito pohištva lahko zagotovite z vgradnjo zaščitnih letev na desni in levi strani omare.
 • Kuhalna plošča nad pečico naj bo oddaljena vsaj 45 mm.
 • Vsak proizvajalec zagotavlja podrobna navodila za postavitev samostojnih ali namestitev vgradnih pečic. Vgradne pečice so primerne za vgraditev pod delovni pult ali nišo, pritrdi pa se jih s pomočjo vijakov skozi luknje na ohišju. 
 • V primeru, da ste se odločili za nakup vgradne pečice v kombinaciji s kuhalno ploščo, namestitev poteka drugače.
namestitev pečice

Priključitev na električno omrežje

Aparat naj bo priključen na urejeno električno inštalacijo, ki ustreza navodilom proizvajalca in lokalnim predpisom. Strokovnjaki naj pregledajo napeljavo in izvedejo priključitev aparata.

 • Pečica mora biti pravilno ozemljena.
 • Če vtičnica ne ustreza vtiču, jo zamenjajte – to delo naj opravi usposobljen strokovnjak.

Are Your Sure?

Exit