Načrtovanje dvorišča

načrtovanje dvoriščanačrtovanje dvorišča

Poskrbite, da bo tudi okolica hiše lepa in urejena, saj to pripomore k celotnemu izgledu vašega doma. Urejanje okolice doma je koristno, saj pripomore k vrednosti celotne nepremičnine. Premislite o vaših potrebah, željah in estetiki ter skrbno načrtujte tlakovane oz. travnate površine. Dvorišče naj bo lepo urejeno, a tudi uporabno. Temelj pri ureditvi okolice je ustrezno pripravljen načrt, ki bo prikazal kaj vse potrebujete, oblikoval zaporedje del in vam zasnoval okvirno sliko stroškov.


Definiranje želja in potreb

Najprej dobro premislite kaj potrebujete. Je to več povoznih in tlakovanih površin, mogoče tlakovano igrišče za športne aktivnosti, ste ljubitelj zelenja okoli vašega doma ali preprosto želite vsega malo? V mislih imejte vaš vsakdanjik, kaj boste počeli v prihodnosti, koliko časa imate za vzdrževanje okolice in tudi kaj se najbolje sovpada z ostalim okolišem in ne samo vašim domom. S tem boste močno skrčili izdelke in produkte, ki jih potrebujete, hkrati pa bo odločitev lažja.


Skica

Za lažjo predstavo si pripravite skico, kjer boste označili tlakovane površine za počitek in užitek, povozne površine, ki bodo služile za avtomobile ter zelenico, ki bo poskrbela za brezskrbno igranje otrok. Velikokrat se zgodi, da na razpoložljiv prostor želimo dati preveč, skica vam bo tako pripomogla k boljšemu doumevanju velikosti dvorišča in okolice. Hkrati pa si ob skico lahko zabeležite katere materiale boste potrebovali ter kakšen je potek dela.


Podlaga

Osredotočimo se nekoliko bolj na samo dvorišče, ki je za povozne namene. Ključ kakovostno izdelanega dvorišča je dobro utrjena in pravilno pripravljena podlaga. Če ta ne bo dovolj dobro pripravljena, potem se lahko zgodi, da boste v roku parih let hodili oz. vozili po reliefno oblikovani površini s številnimi udori.

Velika verjetnost je, da bo asfalt popokal, tlakovci in plošče pa bodo prav tako spremenile svojo obliko. Šele na dobro pripravljeno osnovo se lahko polaga tlakovce oz. površino asfaltira.

tlakovanjetlakovanje

Ustrezno odtekanje meteorne vode

Vsako dvorišče mora imeti urejeno odtekanje vode v ponikalnico. Zato naj bo njegova površina nekoliko nagnjena, a ne preveč, usmerjen pa naj bo proč od objektov. 

Odtočni površinski deli naj bodo nameščeni na najnižjem delu dvorišča, glede na velikost dvorišča pa namestite ustrezno veliko meteorno kanalizacijo. Če padca površine ni mogoče izvesti, potem so v takem primeru odlična rešitev linijski odtočni kanali.

kanaletekanalete

Are Your Sure?

Exit