Formalni vrt

naslovna-slika-formalni_vrt

Danes doživljajo renesanso bolj ali manj strogo formalni vrtovi in klasični elementi. S svojo čisto arhitektonsko obliko so še posebej primerni za majhna zemljišča. Načeloma veljajo zanje znana oblikovalska načela. Pomembna je tvorba prostora, torej ogrodje vrta in členitev, a tudi prava razmerja posameznih elementov med seboj. V formalnih vrtovih morate tako kot v manjših še posebej upoštevati ta načela reda: obvarujte vrt pred preobremenjenostjo in nemirom.


Slogovni elementi v formalnem vrtu

Za formalno oblikovan vrt sta značilni geometrija in simetrija. Vanj sodijo klasična slogovna sredstva, ki jih lahko uporabite posamezno ali v prosto oblikovani zasnovi. Šele s povezavo elementov in grafično razporeditvijo dobi formalni vrt svoj značilni značaj, svoj osnovni arhitektonski vzorec. Ta je lahko klasičen, igriv ali moderen.

  • Okvir vrta tvorijo zelene stene, kot so zidovi, ograje ali obrezane žive meje.
  • Vrtni prostor se členi z obrezanimi živimi mejami ali z delitelji prostora, kot so latniki ali ogrodja za vitice. Visoki elementi ločijo posamezne dele vrta, nizki oblikujejo površino.
  • K členitvi prispevajo tudi strogo razmejene poti. Tvorijo geometrijski vzorec ali simetrične osi.
  • Nepogrešljivi so grafični elementi, kot so v geometrijske oblike obrezana drevesa, vrata, piramide, visoka debla in kipi. Vse to prispeva k navpičnemu oblikovanju vrta.
  • Trata se uporablja samo v obliki nizko pokošene, negovane okrasne trate.
  • Poti in grede imajo obrobe iz pušpana (Buxus sempervirens), cvetočih obrob ali pasov trave.
  • Paše za oči - npr. okrogli ali pravokotni okrasni vodnjaki, posode za rastline, kipi ali paviljon - morajo biti nameščene na koncu osi in pregledno, vendar tudi simetrično ali osnovnemu geometrijskemu vzorcu ustrezno.
  • Drevnine, pretežno tisa (vrste Taxus) in pušpan, so razvrščene v obliki drevoreda in/ali oblikovano obrezane.
  • Za formalne vrtove so značilna ogrodja za vitice kot stene za vzpenjavke. Nujne so klopi in senčne ute, ki so prava paša za oči.
  • Okrasne grede z zahtevnimi geometrijskimi vzorci izpopolnjujejo grafično strogost, a terjajo zelo veliko dela.

Različice

Strog osnovni vzorec formalnega vrta dopušča dovolj svobode za osebno dejavnost in letnim časom ustrezne poudarke. Klasične večne in ubrane linije formalnega vrta lahko dopolnite z nostalgičnimi elementi, kot so kipi ali oblikovano (v obliki živali, krogle, stožcev) obrezane drevnine (pretežno pušpan ali tisa). Strogo geometrijsko obrobljene grede lahko zasadite z bujnimi, pisanimi cvetlicami. Lepo je, če se lahko rastline prosto razrastejo in se hitro prelijejo s strogo obliko. Prosta zasaditev pogosto pridobi na obliki, če se povezuje samo s formalnimi elementi (kot so pušpanove krogle ali stožci, slika spodaj). Prednost: pozimi, ko ni večine rastlinskega ogrodja, izstopajo grafične oblike in dajejo vrtni podobi trajnost.

formalni-vrt-1

Simetrično oblikovan renesančni vrt s pušpanovimi obrobami.

formalni-vrt-2

Modernejši formalni vrt z ostriženimi drevninami.

formalni-vrt-4

Majhen formalni vrt z okrasno gredo.

formalni-vrt-3

Formalna ureditev je primerna za zeliščne vrtove z njihovimi drobnolistnimi, pogosto razgibano preraščenimi rastlinami.

formalni-vrt-5

Prosto oblikovanje gred s pušpanovimi kroglami, ki dajejo obliko.

Are Your Sure?

Exit