Brezplačna dostava pri spletnem nakupu nad 180 €
Brezplačno vračilo izdelka pri spletnem nakupu v 30 dneh
Brezplačen osebni prevzem - Click & Reserve

Kredit do 12 obrokov - brez obresti

Navigacija
12

➜ Od 125 € do 7.000 €
➜ z dokazilom o plači/pokojnini
➜ odplačilna doba od 3 do 12 mesecev


Osnovne informacije

Kredit je primeren za vsak nakup, ki je večji od 125 € in manjši od 7.000 €. Kredit poljubno prilagodite svojim željam – izberete ustrezno število obrokov glede na to, v kakšnem času želite poravnati kredit in kolikšen mesečni obrok je za vas sprejemljiv.

Lastnosti kredita

Obrestna mera

0 %

Strošek odobritve

1 % od zneska kredita

Strošek zavarovanja

2,82 % od zneska kredita

Število obrokov

od 3 do 12

Minimalen znesek kredita

125 €

Maksimalen znesek kredita

7000 €

Minimalen mesečni obrok

10 €

Osnovni pogoji

 • Fizična oseba s stalnim prebivališčem v RS, redno zaposlen ali upokojen.
 • Oseba, ki najame kredit, mora biti ob najemu stara najmanj 18 let, maksimalna starost ni omejena
 • Pri eni od slovenskih bank ali bank v državah EU imate odprt osebni račun in prejemate plačo/pokojnino v EUR.
 • Izkazan priliv iz naslova plače, pokojnine je enak ali višji od 90% neto minimalne plače, kar trenutno znaša 600,40 eur plače oz. 567,05 eur pokojnine (85 %), pri čemer se lahko kot del plače upoštevajo tudi materialni stroški (prevoz in malica), ki se na bančnem izpisku pripoznajo v obliki nazivov MATERIALNI STROŠKI, DODATKI ali PREVOZ IN PREHRANA. 
 • Zaposleni ste lahko pri delodajalcu v Republiki Sloveniji ali pri delodajalcu ki ima sedež na območju države EU in prejemate plačo v EUR.

Dokumenti za pridobitev kredita

 • veljaven osebni dokument s sliko (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje v kartični obliki), ki ga je izdala RS 
 • bančna kartica 
 • davčna številka
 • dokumenti, s katerimi dokazujete prejemanje rednih prejemkov:
  - če ni na mesečnem izpisku zaposlenega PLAČA, SALA, REDNO DELO, OSEBNI DOHODEK dodati še zadnjo plačilno listo,
  - če ni na mesečnem izpisku upokojenca POKOJNINA, ZPIZ, PENS, dodati še odrezek ZPIZ

REDNO ZAPOSLENI:

 • Zadnji originalni mesečni bančni izpisek:
  - do 15. v mesecu se predloži izpisek za pretekli ali predpretekli mesec - po 15. v mesecu se predloži izpisek preteklega meseca
 • Originalno potrdilo banke o prilivih z naslova plače, ki ne sme biti starejši od 31 dni ob vložitvi prošnje za odobritev kredita in ne sme biti izdan po datumu sklenitve kreditne pogodbe. Na dokumentu je obvezen podpis in navedba podpisnika.
 • Izpis iz internetnega poslovanja s svojo matično banko v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec (zadnja postavka ni starejša od 31 dni).

NA PORODNIŠKEM DOPUSTU:

 • Dodatno predložite še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas, ki ne sme biti starejše od 31 dni. V kolikor ste zaposlen(a) za določen čas, lahko sklenete kreditno pogodbo za čas trajanja zaposlitve. 

UPOKOJENI:

 • Zadnje obvestilo ZPIZ o prejeti pokojnini. Dovolj je, da prinesete zadnji prejeti odrezek, ki pa se mora zneskovno ujemati z zneskom na bančnem izpisku. V primeru, da ste odrezek založili, morate na ZPIZ po duplikat (obvestilo po mailu ne velja)
 • Potrdilo matične banke kreditojemalca o prilivu na osebni račun iz naslova zadnje pokojnine ali originalni internetni izpisek za zadnjih 31 dni. Na izpisku mora biti priliv prikazan z besedo pokojnina ( vseeno pod katero šifro, samo da je nakazano s strani ZPIZ-a). Znesek pokojnine na izpisku se mora ujemati z zneskom na obvestilu ZPIZ-a. Do 15. v mesecu lahko predložite izpisek zapretekli ali predpretekli mesec, po 15. pa izpisek preteklega meseca.

UPOKOJENI, PREJEMNIKI RENTE IN/ALI POKOJNINE IZ TUJINE:

 • Poleg dokumentacije za upokojence, morate dodati še originalno odločbo ali drugi dokument, iz katerega je razviden podatek o višini in datumu izteka prejemanja rente in/ali tuje pokojnine (priliv iz naslova rente/pokojnine iz tujine mora biti vsaj v višini neto minimalne plače, ki trenutno znaša – 667,11 EUR; razlika v znesku na odločbi in na bančnem izpisku ne sme presegati 10 EUR).

ZAPOSLENI V TUJINI:

 • Plačo lahko prejemate na TRR v Sloveniji ali na TRR v državi članici EU. Poleg osnovne dokumentacije morate priložiti še originalno plačilno listo, s katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku (trenutni priliv iz naslova plače mora biti vsaj 667,11 EUR).

TUJI DRŽAVLJANI

 • Poleg dokumentacije za državljane Republike Slovenije morate dostaviti tudi potrdilo delodajalca za nedoločen čas, ki ne sme biti starejše od 31 dni in potrdilo oz. dovoljenje za stalno prebivanje v RS (velja samo kartična oblika oz. izkaznica). Tuji državljani morate imeti priliv iz naslova plače v višini 667,11 EUR, kredit pa lahko ima ročnost do 60 mesecev. (Poleg bančnega izpiska morate tuji državljani obvezno predložiti še ujemajočo plačilno listo). Maksimalni znesek iz naslova hitrih kreditov ne sme presegati 5.000 EUR.

Razno

 • Potrebno je plačati stroške odobritve in zavarovanja
 • Summit Leasing Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve
 • Družba Merkur trgovina, d.o.o. je pooblaščena za posredovanje kreditnih pogodb s strani družbe Summit leasing Slovenija d.o.o.
 • PRIMER DVEH IZRAČUNOV (1.000 € in 7.000 €)
 • 1. PRIMER NAČRTA ODPLAČEVANJA (1.000 €)
 • 2. PRIMER NAČRTA ODPLAČEVANJA (7.000 €)

 

PRIMER 1

PRIMER 2

ZNESEK NAKUPA:

1.000,00 €

7.000,00 €

IZRAČUN:

obrok

obrok

ZNESEK KREDITA:

1.000,00 €

7.000,00 €

ODPLAČILNA DOBA V MESECIH: 

12

12

VIŠINA OBROKA:

83,33 €

583,33 €

EOM:

6,97 %

6,97 %

 

 

 

SKUPNI ZNESEK PLAČIL:*

1.038,16 €

7.267,36 €

STROŠKI ODOBRITVE:

10,00 €

70,00  €

STROŠKI ZAVAROVANJA:

28,20 €

197,40 €

DAN PLAČILA:

18

18 

Pred odobritvijo kredita se izvede poizvedba v zbirki osebnih podatkov zadolženosti (SISBON baza).

Zap. št.

Glavnica

Obresti

Razdolžnina

Anuiteta

Datum

1000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.2.2019 

916,67 

0,00 

83,33 

121,53 

18.3.2019 

833,33 

0,00 

83,33 

83,33 

18.4.2019 

750,00 

0,00 

83,33 

83,33 

18.5.2019 

666,67 

0,00 

83,33 

83,33 

18.6.2019 

583,33 

0,00 

83,33 

83,33 

18.7.2019 

500,00 

0,00 

83,33 

83,33 

18.8.2019 

416,67 

0,00 

83,33 

83,33 

18.9.2019 

333,33 

0,00 

83,33 

83,33 

18.10.2019 

250,00 

0,00 

83,33 

83,33 

18.11.2019 

10 

166,67 

0,00 

83,33 

83,33 

18.12.2019 

11 

83,33 

0,00 

83,33 

83,33 

18.1.2020 

12 

0,00 

0,00 

83,33 

83,33 

18.2.2020 

Zap. št.

Glavnica

Obresti

Razdolžnina

Anuiteta

Datum

7000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.2.2019 

6416,67 

0,00 

583,33 

850,73 

18.3.2019 

5833,33 

0,00 

583,33 

583,33 

18.4.2019 

5250,00 

0,00 

583,33 

583,33 

18.5.2019 

4666,67 

0,00 

583,33 

583,33 

18.6.2019 

4083,33 

0,00 

583,33 

583,33 

18.7.2019 

3500,00 

0,00 

583,33 

583,33 

18.8.2019 

2916,67 

0,00 

583,33 

583,33 

18.9.2019 

2333,33 

0,00 

583,33 

583,33 

18.10.2019 

1750,00 

0,00 

583,33 

583,33 

18.11.2019 

10 

1166,67 

0,00 

583,33 

583,33 

18.12.2019 

11 

583,33 

0,00 

583,33 

583,33 

18.1.2020 

12 

0,00 

0,00 

583,33 

583,33 

18.2.2020