Kredit do 60 obrokov

1212
 • od 125,00 EUR do 8.000,00 EUR
 • z dokazilom o plači/pokojnini
 • odplačilna doba od 13 do 60 mesecev

Osnovne informacije

Kredit je primeren za vsak nakup, ki je večji od 125,00 EUR in manjši od 8.000,00 EUR. Kredit poljubno prilagodite svojim željam – izberete ustrezno število obrokov glede na to, v kakšnem času želite poravnati kredit in kolikšen mesečni obrok je za vas sprejemljiv.

Lastnosti kredita

OBRESTNA MERA

8 % letno

STROŠEK ODOBRITVE

1,5 % od zneska kredita

STROŠEK ZAVAROVANJA

2,82 % letno od zneska terjatve* (za kredite od 3 do 12 mesecev)

3,69 % letno od zneska terjatve* (za kredite od 13 do 24 mesecev)

4,34  % letno od zneska terjatve* (za kredite od 25 do 36 mesecev)

4,67  % letno od zneska terjatve* (za kredite od 37 do 48 mesecev)

4,88 % letno od zneska terjatve* (za kredite od 49 do 60 mesecev)

ŠTEVILO OBROKOV

Od 13 do 60

MINIMALEN ZNESEK KREDITA

125,00 EUR

MAKSIMALEN ZNESEK KREDITA

8.000,00 EUR

MINIMALEN MESEČNI OBROK

10,00 EUR

V izračun efektivne obrestne mere (EOM) se vključujejo obresti, stroški odobritve in stroški zavarovanja. EOM je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov odobritve in zavarovanja ter veljavne obrestne mere. Efektivna obrestna mera je izračunana ob predpostavki, da kreditna obrestna mera in stroški, ki vplivajo na efektivno obrestno mero, ostanejo enaki začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti kreditne pogodbe. Tudi stroški odobritve in zavarovanja kredita se odplačujejo z anuitetnim odplačilom, vsakega 18. v mesecu. Na stroške odobritve in zavarovanja kredita se ne obračunavajo obresti.

Znesek terjatev predstavlja vrednost kupljenega blaga, strošek odobritve, strošek zavarovanja in morebitne obresti.

Osnovni pogoji

 • Fizična oseba s stalnim prebivališčem v RS, redno zaposlen ali upokojen.
 • Oseba, ki najame kredit, mora biti ob najemu stara najmanj 18 let, maksimalna starost ni omejena
 • Pri eni od slovenskih bank ali bank v državah EU imate odprt osebni račun in prejemate plačo/pokojnino v EUR.
 • Izkazan priliv iz naslova plače, pokojnine je enak ali višji od 90% neto minimalne plače, kar trenutno znaša 643,40 EUR plače oz. 607,70 EUR pokojnine (85 %), pri čemer se lahko kot del plače upoštevajo tudi materialni stroški (prevoz in malica), ki se na bančnem izpisku pripoznajo v obliki nazivov MATERIALNI STROŠKI, DODATKI ali PREVOZ IN PREHRANA. 
 • Zaposleni ste lahko pri delodajalcu v Republiki Sloveniji ali pri delodajalcu ki ima sedež na območju države EU in prejemate plačo v EUR.

Dokumenti za odobritev kredita

 • veljaven osebni dokument s sliko (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje v kartični obliki), ki ga je izdala RS 
 • bančna kartica 
 • davčna številka
 • bančni izpisek
  - če ni na mesečnem izpisku zaposlenega PLAČA, SALA, REDNO DELO, OSEBNI DOHODEK dodati še ujemajočo plačilno listo,
  - če ni na mesečnem izpisku upokojenca POKOJNINA, ZPIZ, PENS, dodati še odrezek ZPIZ

REDNO ZAPOSLENI:

 • Zadnji originalni mesečni bančni izpisek:
  - do 15. v mesecu se predloži izpisek za pretekli ali predpretekli mesec - po 15. v mesecu se predloži izpisek preteklega meseca
 • Originalno potrdilo banke o prilivih z naslova plače, ki ne sme biti starejši od 31 dni ob vložitvi prošnje za odobritev kredita in ne sme biti izdan po datumu sklenitve kreditne pogodbe. Na dokumentu je obvezen podpis in navedba podpisnika.
 • Izpis iz internetnega poslovanja s svojo matično banko v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec (zadnja postavka ni starejša od 31 dni).

NA PORODNIŠKEM DOPUSTU:

 • Dodatno predložite še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas, ki ne sme biti starejše od 31 dni. V kolikor ste zaposlen(a) za določen čas, lahko sklenete kreditno pogodbo za čas trajanja zaposlitve. 

UPOKOJENI:

 • Zadnje obvestilo ZPIZ o prejeti pokojnini. Dovolj je, da prinesete zadnji prejeti odrezek, ki pa se mora zneskovno ujemati z zneskom na bančnem izpisku. V primeru, da ste odrezek založili, morate na ZPIZ po duplikat (obvestilo po mailu ne velja)
 • Potrdilo matične banke kreditojemalca o prilivu na osebni račun iz naslova zadnje pokojnine ali originalni internetni izpisek za zadnjih 31 dni. Na izpisku mora biti priliv prikazan z besedo pokojnina ( vseeno pod katero šifro, samo da je nakazano s strani ZPIZ-a). Znesek pokojnine na izpisku se mora ujemati z zneskom na obvestilu ZPIZ-a. Do 15. v mesecu lahko predložite izpisek zapretekli ali predpretekli mesec, po 15. pa izpisek preteklega meseca.

UPOKOJENI, PREJEMNIKI RENTE IN/ALI POKOJNINE IZ TUJINE:

 • Poleg dokumentacije za upokojence, morate dodati še originalno odločbo ali drugi dokument, iz katerega je razviden podatek o višini in datumu izteka prejemanja rente in/ali tuje pokojnine (priliv iz naslova rente/pokojnine iz tujine mora biti vsaj v višini neto minimalne plače, ki trenutno znaša – 714,84 EUR; razlika v znesku na odločbi in na bančnem izpisku ne sme presegati 10,00 EUR).

ZAPOSLENI V TUJINI:

 • Plačo lahko prejemate na TRR v Sloveniji ali na TRR v državi članici EU. Poleg osnovne dokumentacije morate priložiti še originalno plačilno listo, s katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku (trenutni priliv iz naslova plače mora biti vsaj 714,84 EUR).

TUJI DRŽAVLJANI

 • Poleg dokumentacije za državljane Republike Slovenije morate dostaviti tudi potrdilo delodajalca za nedoločen čas, ki ne sme biti starejše od 31 dni in potrdilo oz. dovoljenje za stalno prebivanje v RS (velja samo kartična oblika oz. izkaznica). Tuji državljani morate imeti priliv iz naslova plače v višini 714,84 EUR, kredit pa lahko ima ročnost do 60 mesecev. (Poleg bančnega izpiska morate tuji državljani obvezno predložiti še ujemajočo plačilno listo). Maksimalni znesek iz naslova hitrih kreditov ne sme presegati 5.000,00 EUR.

Razno

 • Summit Leasing Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve
 • Družba Merkur trgovina, d.o.o. je pooblaščena za posredovanje kreditnih pogodb s strani družbe Summit leasing Slovenija d.o.o.

ZNESEK NAKUPA:

7.000,00 EUR

7.000,00 EUR

IZRAČUN:

obrok

obrok

ZNESEK KREDITA:

7.000,00 EUR

7.000,00 EUR

ODPLAČILNA DOBA V MESECIH: 

24

60

VIŠINA OBROKA:

333,26 EUR

151,06 EUR

EOM:

13,39 %

11,01 %

 

 

 

SKUPNI ZNESEK PLAČIL:*

7.998,27 EUR

9.063,05 EUR

STROŠKI ODOBRITVE:

105,00 EUR

105,00  EUR

STROŠKI ZAVAROVANJA:

295,11 EUR

442,25 EUR

DAN PLAČILA:

18

18 

Pred odobritvijo kredita se izvede poizvedba v zbirki osebnih podatkov zadolženosti (SISBON).

Zap. št.

Glavnica

Obresti

Razdolžnina

Anuiteta

Datum

7000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.10.2019 

6730,08 

46,67 

269,92 

333,26 

18.11.2019 

6458,35 

44,87 

271,72 

333,26 

18.12.2019 

6184,82 

43,06 

273,54 

333,26 

18.1.2020 

5909,46 

41,23 

275,36 

333,26 

18.2.2020 

5632,26 

39,40 

277,19 

333,26 

18.3.2020

5353,22 

37,55 

279,04 

333,26 

18.4.2020 

5072,32 

35,69 

280,90 

333,26 

18.5.2020 

4789,54 

33,82 

282,78 

333,26 

18.6.2020 

4504,88 

31,93 

284,66 

333,26 

18.7.2020 

10 

4218,32 

30,03 

286,56 

333,26 

18.8.2020 

11 

3929,85 

28,12 

288,47 

333,26 

18.9.2020 

12 

3639,46 

26,20 

290,39 

333,26 

18.10.2020 

13 

3347,13 

24,26 

292,33 

333,26 

18.11.2020 

14 

3052,86 

22,31 

294,28 

333,26 

18.12.2020 

15 

2756,62 

20,35 

296,24 

333,26 

18.1.2021 

16 

2458,40 

18,38 

298,21 

333,26 

18.2.2021 

17 

2158,20 

16,39 

300,20 

333,26 

18.3.2021 

18 

1856,00 

14,39 

302,20 

333,26 

18.4.2021 

19 

1551,78 

12,37 

304,22 

333,26 

18.5.2021 

20 

1245,54 

10,35 

306,25 

333,26 

18.6.2021 

21 

937,25 

8,30 

308,29 

333,26 

18.7.2021 

22 

626,91 

6,25 

310,34 

333,26 

18.8.2021 

23 

314,49 

4,18 

312,41 

333,26 

18.9.2021 

24 

0,00 

2,10 

314,49 

333,26 

18.10.2021 

Zap. št.

Glavnica

Obresti

Razdolžnina

Anuiteta

Datum

7000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.10.2019 

6904,73 

46,67 

95,27 

151,06 

18.11.2019 

6808,83 

46,03 

95,90 

151,06 

18.12.2019 

6712,29 

45,39 

96,54 

151,06 

18.1.2020 

6615,10 

44,75 

97,19 

151,06 

18.2.2020 

6517,27 

44,10 

97,83 

151,06

18.3.2020 

6418,78 

43,45 

98,49 

151,06 

18.4.2020 

6319,64 

42,79 

99,14 

151,06 

18.5.2020 

6219,83 

42,13 

99,80 

151,06 

18.6.2020 

6119,36 

41,47 

100,47 

151,06 

18.7.2020 

10 

6018,22 

40,80 

101,14 

151,06 

18.8.2020 

11 

5916,41 

40,12 

101,81 

151,06 

18.9.2020 

12 

5813,92 

39,44 

102,49 

151,06 

18.10.2020 

13 

5710,74 

38,76 

103,18 

151,06

18.11.2020 

14 

5606,88 

38,07 

103,86 

151,06 

18.12.2020 

15 

5502,33 

37,38 

104,56 

151,06 

18.1.2021 

16 

5397,07 

36,68 

105,25 

151,06 

18.2.2021 

17 

5291,12 

35,98 

105,95 

151,06 

18.3.2021 

18 

5184,46 

35,27 

106,66 

151,06 

18.4.2021 

19 

5077,09 

34,56 

107,37 

151,06 

18.5.2021 

20 

4969,00 

33,85 

108,09 

151,06 

18.6.2021

21 

4860,19 

33,13 

108,81 

151,06 

18.7.2021 

22 

4750,66 

32,40 

109,53 

151,06 

18.8.2021 

23 

4640,39 

31,67 

110,26 

151,06 

18.9.2021 

24 

4529,39 

30,94 

111,00 

151,06 

18.10.2021 

25 

4417,66 

30,20 

111,74 

151,06 

18.11.2021 

26 

4305,17 

29,45 

112,48 

151,06 

18.12.2021 

27 

4191,94 

28,70 

113,23 

151,06 

18.1.2022 

28 

4077,95 

27,95 

113,99 

151,06 

18.2.2022 

29 

3963,20 

27,19 

114,75 

151,06 

18.3.2022 

30 

3847,69 

26,42 

115,51 

151,06 

18.4.2022 

31 

3731,40 

25,65 

116,28 

151,06 

18.5.2022 

32 

3614,35 

24,88 

117,06 

151,06 

18.6.2022

33 

3496,51 

24,10 

117,84 

151,06 

18.7.2022 

34 

3377,88 

23,31 

118,62 

151,06 

18.8.2022 

35 

3258,47 

22,52 

119,42 

151,06 

18.9.2022

36 

3138,25 

21,72 

120,21 

151,06 

18.10.2022 

37 

3017,24 

20,92 

121,01 

151,06 

18.11.2022 

38 

2895,42 

20,11 

121,82 

151,06 

18.12.2022 

39 

2772,79 

19,30 

122,63 

151,06 

18.1.2023 

40 

2649,34 

18,49 

123,45 

151,06 

18.2.2023 

41 

2525,07 

17,66 

124,27 

151,06 

18.3.2023 

42 

2399,97 

16,83 

125,10 

151,06 

18.4.2023

43 

2274,03 

16,00 

125,93 

151,06 

18.5.2023 

44 

2147,26 

15,16 

126,77 

151,06 

18.6.2023 

45 

2019,64 

14,32 

127,62 

151,06 

18.7.2023 

46 

1891,17 

13,46 

128,47 

151,06 

18.8.2023 

47 

1761,84 

12,61 

129,33 

151,06 

18.9.2023

48 

1631,65 

11,75 

130,19 

151,06 

18.10.2023 

49 

1500,59 

10,88 

131,06 

151,06 

18.11.2023 

50 

1368,66 

10,00 

131,93 

151,06 

18.12.2023 

51 

1235,85 

9,12 

132,81 

151,06 

18.1.2024 

52 

1102,16 

8,24 

133,70 

151,06 

18.2.2024 

53 

967,57 

7,35 

134,59 

151,06 

18.3.2024 

54 

832,09 

6,45 

135,48 

151,06 

18.4.2024 

55 

695,70 

5,55 

136,39 

151,06 

18.5.2024 

56 

558,40 

4,64 

137,30 

151,06 

18.6.2024 

57 

420,19 

3,72 

138,21 

151,06 

18.7.2024 

58 

281,06 

2,80 

139,13 

151,06 

18.8.2024

59 

140,99 

1,87 

140,06 

151,06 

18.9.2024 

60 

0,00 

0,94 

140,99 

151,06 

18.10.2024 

*Skupni znesek plačil je vsota glavnice, obresti, stroškov odobritve in stroškov zavarovanja.

Are Your Sure?

Exit