Brezplačna dostava pri spletnem nakupu nad 180 €
Brezplačno vračilo izdelka pri spletnem nakupu v 30 dneh
Brezplačen osebni prevzem - Click & Reserve

Kredit za večje nakupe - do 12.500 EUR

Navigacija
12
 • od 3.000 € do 12.500 €
 • samo z osebnim dokumentom (po potrebi z dokazilom o plači/pokojnini)
 • odplačilna doba od 4 do 60 mesecev

Osnovne informacije

Kredit je primeren za vsak nakup, ki je večji od 3.000 € in manjši od 12.500 €. Kredit poljubno prilagodite svojim željam – izberete ustrezno število obrokov glede na to, v kakšnem času želite poravnati kredit in kolikšen mesečni obrok je za vas sprejemljiv.

Lastnosti kredita

OBRESTNA MERA

6 % fiksna

STROŠEK ODOBRITVE

1 % od zneska kredita oz. največ 125 €

STROŠEK ZAVAROVANJA

Se obračuna od zneska glavnice + obresti. Odvisno je od števila obrokov in znaša od (1,3% do 3,04%)

ŠTEVILO OBROKOV

OD 4 DO 60

MINIMALEN ZNESEK KREDITA

3.000 €

MAKSIMALEN ZNESEK KREDITA

12.500 €

MINIMALEN MESEČNI OBROK

50 €

TAKOJŠNJE PLAČILO OB NAKUPU (Z BA KARTICO)

 

Osnovni pogoji

 • fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Sloveniji,
 • stara od 18 do 78 let (ob poplačilu kredita),
 • prejema redne mesečne dohodke,
 • je kreditno sposobna v skladu s kriteriji za določanje kreditne sposobnosti*,
 • je v rednem delovnem razmerju pod naslednji pogoji:
  • zaposlena za nedoločen čas; če je zaposlena za določen čas, zadnja mesečna obveznost kredita zapade najmanj dva meseca pred potekom zaposlitve po pogodbi za določen čas,
  • zaposlena pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji,
  • delodajalec, pri katerem je zaposlena, ni v stečaju ali prisilni poravnavi,
  • ali upokojena (prejema pokojnino v Sloveniji)

* Osnova za določitev kreditne sposobnosti je povprečna mesečna neto plača v zadnjih 3 mesecih oz. pokojnina, izplačana v zadnjem mesecu, zmanjšana za odtegljaje iz naslova obrokov kreditov, leasingov, sodnih in upravnih izvršb ter zakonitih preživnin v zadnjem mesecu. Pri določitvi kreditne sposobnosti mora biti izpolnjen tudi pogoj, da stranki od zadnjega priliva iz naslova plače/ pokojnine, zmanjšane za odtegljaje in z upoštevanjem mesečne obveznosti iz kredita, ki je predmet odobritve, ostane najmanj znesek v višini 90 % zakonsko predpisane neto minimalne plače.

Dokumenti za odobritev kredita

1. Izpolnjena vloga za odobritev kredita (vključno z osebnim dokumentom in davčno št.) – vlogo natisne prodajalec na oddelku ali info pultu.

2. Za zaposlene:

 • potrdilo o plači in dokument, ki izkazuje status zaposlitve (nedoločen/določen čas, kar izpolni in potrdi delodajalec), pri čemer potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni in
 • originalne plačilne liste za zadnje 3 mesece in
 • vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun, ki ga izpolni banka za zadnjih 6 mesecev, ali originalni izpiski ali izpiski iz internetnega poslovanja v pdf obliki o prometu na transakcijskem računu za zadnjih 6 mesecev.

3. Za upokojence:

 • zadnje potrdilo o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ) ali Potrdilo o nakazanih pokojninskih in invalidskih dajatvah, ki ga izda ZPIZ.
 • vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun, ki ga izpolni banka ali originalni izpisek ali izpisek iz internetnega poslovanja v pdf obliki o prometu na transakcijskem računu za zadnje izplačilo pokojnine.

Postopek odobritve

 1. Prodajalec na oddelku ali info pultu izdela informativni izračun.
 2. Prodajalec vnese v spletno aplikacijo podatke o stranki (ime, priimek, davčna št., EMŠO, e-mail), na podlagi česar se preveri stranko na listi izpostavljenosti Summit Leasinga in zavarovalnice.
 3. V primeru pozitivnega preverjanja prodajalec izpiše naslednje obrazce in jih izroči kupcu:
  • informativni izračun,
  • standardne predhodne informacije,
  • vlogo za odobritev kredita,
  • potrdilo delodajalca o plači,
  • upravno-izplačilno prepoved.
 4. Summit Leasing izvede preverjanje stranke v informacijskem sistemu Sisbon (isti ali naslednji delovni dan).
 5. V primeru negativnega preverjanja v Sisbonu Summit Leasing obvesti prodajno mesto in stranko (če je bil vpisan e-mail).
 6. V primeru pozitivnega preverjanja v Sisbonu Summit Leasing obvesti prodajno mesto in stranko (če je bil vpisan e-mail), da v 5 delovnih dneh dostavi kreditno dokumentacijo:
  • Izpolnjeno vlogo za odobritev kredita s strani stranke.
  • Izpolnjeno in podpisano potrdilo delodajalca o plači s strani delodajalca (velja samo za zaposlene).
  • Izpolnjeno in podpisano potrdilo upravno-izplačilno prepoved s strani delodajalca ali ZPIZ-a.
 7. Prodajalec ponudbo za izbrano blago (skupaj s kreditno dokumentacijo, če jo je stranka dostavila na prodajno mesto) pošlje Summit Leasingu.
 8. Po prejemu kreditne dokumentacije Summit Leasing preveri:
  • popolnost dokumentacije in v primeru pomanjkljive dokumentacije kontaktira stranko ali prodajno mesto za dopolnitev,
  • preveri kreditno sposobnost stranke za odobritev kredita.
 9. Summit Leasing obvesti prodajno mesto in stranko o:
  • odobritvi kredita z navodilom za plačilo stroškov odobritve in zavarovanja pred črpanjem kredita (navodila za plačilo so na informativnem izračunu) ali
  • možnosti odobritve kredita pod drugačnimi pogoji (znesek kredita, ročnost kredita) ali
  • zavrnitvi kredita.
 10. Po prejemu plačila stroškov odobritve in zavarovanja s strani stranke Summit Leasing obvesti prodajno mesto in stranko, da ta lahko podpiše kreditno pogodbo in Soglasje za direktno obremenitev SEPA.
 11. Po podpisu kreditne pogodbe in plačilu stroškov stranka lahko prevzame.

Razno

 • Summit Leasing Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve
 • Družba Merkur trgovina, d.o.o. je pooblaščena za posredovanje kreditnih pogodb s strani družbe Summit leasing Slovenija d.o.o. Možnost nakupa na do 60 obrokov.

Primer izračuna

ZNESEK KREDITA

10.000 €

ODPLAČILNA DOBA

55 obrokov

VIŠINA OBROKA

208,41 €

EOM

8,39 %

STROŠEK ODOBRITVE

100 €

STROŠEK ZAVAROVANJA

348,46 €

SKUPAJ STROŠKI

448,46 €

SKUPNI ZNESEK PLAČIL OB KONCU ODPLAČEVANJA

11.911,01 €

Naklo, 16.8.2016