Brezplačna dostava pri spletnem nakupu nad 180 €
Brezplačno vračilo izdelka pri spletnem nakupu v 30 dneh

Sprememba v nadzornem svetu in obvestilo o poteku skupščine

23. 03. 2017

Z 22. marcem je prišlo do spremembe v nadzornem svetu družbe MERKUR trgovina, d.d. Klemen Boštjančič je upravo in nadzorni svet obvestil, da s tem dnem odstopa z mesta člana nadzornega sveta.

Razlog za njegov odstop je imenovanje v nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d., zato bi nadaljnje članstvo v nadzornem svetu Merkurja trgovine preseglo zakonsko omejitev članstva v največ treh nadzornih svetih ali upravnih odborih. Nadzorni svet, ki svoje delo nemoteno nadaljuje v štiričlanski zasedbi, se je Klemnu Boštjančiču zahvalil za angažirano delo.

Bilančni dobiček ostaja nerazporejen

Na današnji 4. skupščini družbe pa se je 100-% delničar, družba Merkur – trgovina in storitve, d.d. – v stečaju, seznanil z revidiranim letnim poročilom za leto 2016. Skupščina je sledila predlogu uprave in nadzornega sveta, da bilančni dobiček v znesku 6.208.070,27 evra ostane nerazporejen. Uprava in nadzorni svet sta prejela razrešnico za poslovanje v letu 2016, za pooblaščenega revizorja poslovnih rezultatov za leto 2017 pa je bila izbrana družba Deloitte revizija.

Rast prihodkov in izboljšanje donosnosti v letu 2016

Družba Merkur trgovina je javnost že predhodno obvestila o uspešnih rezultatih poslovanja v lanskem letu. Več kot 212 milijonov evrov prihodkov od prodaje predstavlja 3-odstotno rast v primerjavi z letom 2015. Izrazito se je izboljšala donosnost poslovanja: dobiček iz poslovanja (EBIT), ki je v letu 2015 znašal 3,3 milijona evrov, je dosegel 7,2 milijona evrov, kazalnik EBITDA se je povečal s 5 na 9 milijonov evrov, čisti dobiček pa z 2,9 na 5,9 milijona evrov. Uprava in nadzorni svet sta skupščini predlagala, da dobiček ostane nerazporejen, saj to omogoča zmanjšanje morebitnih tveganj pred zaključkom prodajnega postopka.

Do 20. aprila je namreč odprto vabilo stečajne upraviteljice družbe Merkur – trgovina in storitve, d.d., za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup 100-odstotnega deleža v družbi Merkur trgovina. Te aktivnosti pa nimajo vpliva na tekoče poslovanje. 23 trgovskih centrov Merkur predstavlja prvo izbiro slovenskih kupcev za gradnjo in urejanje doma.

»V letu 2016 smo veliko pozornosti namenili 120. obletnici Merkurjevih začetkov. S takšnim jubilejem se lahko pohvali le malo domačih podjetij, Merkur je slovenska trgovska veriga z najdaljšo tradicijo. To je hkrati znamenje trdoživosti in močne volje, ki je tesno prepletena z našim poslanstvom. Ob tej priložnosti smo osvežili našo blagovno znamko. Z novim sloganom »Zavihajmo rokave!« smo se še dodatno približali kupcem in prebudili mojstre po vsej Sloveniji,« je ob nedavni predstavitvi rezultatov dejal predsednik uprave Blaž Pesjak.


Uprava družbe MERKUR trgovina, d.d.

Are Your Sure?

Exit