Podporni zid - škarpa

podporni zidpodporni zid

Uredite svoje dvorišče in z izdelavo škarpe poskrbite za čudovit učinek. Škarpa je glede na svojo funkcijo namenjena nosilnosti in preprečevanju usipanja in drsenja zemlje, hkrati pa je tudi dobrodošel estetski element, ki lepo zaključi podobo okolice hiše in določa mejo med parcelami.


Izdelava škarpe spada med zahtevna opravila, zato je potreben najem strokovnjakov. Ti predhodno analizirajo teren, sama izdelava podpornega zidu pa je natančno opravilo tudi zaradi povezave zidu in armature temeljev. Upoštevati je potrebno pritisk na škarpo in pravilno izvesti temelje ter vgraditi kvalitetno betonsko mešanico. Pri izdelavi je potrebno zagotoviti, da se med podpornim zemljiščem in škarpo ne nabira voda.


Gradbeno dovoljenje

Za izdelavo podpornega zidu, ki je nižji od 0,5 m, ne potrebujete gradbenega dovoljenja, za zidove in škarpe nad velikostjo 1,5 pa potrebujete gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte.


Vrste škarp

škarpaškarpa
škarpaškarpa

Kamnita škarpa

kamnito škarpo boste dosegli lepši izgled in poseben stilski učinek v okolici hiše. Praznino med kamni je mogoče fugirati in dodatno estetsko dodelati. Kamnite škarpe se ločijo na eno- in dvostranske.

Betonska škarpa

Cenovno ugodnejša in hitrejša je izdelava betonske škarpe, prav tako pa je potrebno paziti na ustrezen teren, armaturo in drenažo. Betonske škarpe se lahko okrasi z dekorativnimi elementi in različnimi vrstami kamna.

Dekorativne škarpe

Iz betonskih zidakov in škarpnikov se lahko izdela dekorativne škarpe, ki zaključijo dvorišče. Tovrstni način je hiter in omogoča urejanje okolice brez večjih gradbenih posegov.

škarpaškarpa
škarpaškarpa

Rečeno storjeno - iščete mojstraRečeno storjeno - iščete mojstra

Are Your Sure?

Exit