Greznice

Filtriraj
Filtriraj

Greznice

Z greznicami zbiramo fekalno odpadno vodo iz gospodinjstva. Greznice lahko uporabljate pri adaptacijah stanovanj ali novogradnjah, njihova uporaba pa je praktična tudi pri počitniških hišah. Vkopljete jih lahko več zaporedno ali samostojno.

Če v okolici novogradnje ni urejene kanalizacije, morajo lastniki zemljišč predvideti komunalne čistilne naprave ali gradnjo greznice.

V zbiralnikih se zbirajo različne tekoče in trdne snovi, ki po odtočnih ceveh iztekajo iz gospodinjstva. Greznica je priprava na čistilno napravo, v njej pa se kopičijo encimi, ki so pomembni za razgradnjo snovi.

Greznica mora biti vgrajena na nepovozni ali povozni površini in na mestu, kjer se lahko vzdržuje. Greznico moramo enkrat letno očistiti, saj v njej poteka razgradnja, ki pa se ne dokonča.

V Merkurjevi ponudbi so na voljo dvo- ali troprekatne greznice, izdelane iz polietilena. Nepretočne greznice so zaprte posode, v katerih se zbirajo odpadne vode in so namenjene za suha stranišča.
V pretočnih greznicah, ki so dvo- ali troprekatne, pa se voda delno očisti in odteče v ponikalnico.

Da boste še bolj ekološko ozaveščeni, preberite Merkurjeve nasvete za ekološko bivanje.  

Are Your Sure?

Exit