Prevzem in vračilo izdelkov

* Cenik dostave bele tehnike ne velja za dostavo ameriškega hladilnika ali razstavnih eksponatov. Cena dostave ameriškega hladilnika je 19,99 EUR.
Dostava razstavnih eksponatov se obračuna po splošnem ceniku dostave blaga.
** Odvoz odpadne bele tehnike je BREZPLAČEN.

Za izdelke na zalogi, kupljene do določene ure, zagotavljamo dostavo v 24 urah. Podrobnejše informacije o mejnih terminih prejmete na prodajnem mestu. Sobote, nedelje in prazniki niso dostavni dnevi in se ne štejejo v 24 urno garancijo dostave. V primeru višje sile lahko pride do spremembe dogovorjenega časa dostave, o čemer boste pravočasno obveščeni. Dostava se izvaja na dogovorjeni naslov, do vhodnih vrat objekta in se zaračuna 11,99 EUR (z DDV), ne glede na število kosov. S prodajalcem se dogovorite za naslov, kamor želite dostavo. Vnos blaga v objekt se zaračuna dodatno, po ceni 8 EUR (z DDV), za vsak posamezni izdelek. Pred tem ste dolžni zagotoviti prosto pot za vnos izdelkov in poskrbeti za zaščito tal ter ostale opreme v stanovanju, v kolikor je to potrebno. Ob koncu vas prosimo za podpis dostavnice, s katerim potrjujete, da ste prejeli izdelek v dogovorjenem času ter, da je bil izdelek ob prejemu pregledan in nepoškodovan. Odslužen izdelek, izklopljen iz elektrike in drugih napeljav, pripravljen pred objektom za odvoz, brezplačno odpeljemo. Število aparatov, ki vam jih odpeljemo, je lahko največ enako številu dostavljenih aparatov. O odvozu rabljene bele tehnike se je potrebno dogovoriti s prodajalcem že ob nakupu novega aparata.

  • Rok dostave blaga je najkasneje v 3 dneh (72 ur) od datuma nakupa.
  • Dostava se izvaja na naslov do vhodnih vrat objekta.
  • Razdalja do prejemnika je izvedena po daljinarju, na osnovi poštne številke in je enaka za vse prejemnike v okviru ene poštne številke.
  • Dvig blaga z avtodvigalom v drugo in višja nadstropja se dogovori in plača neposredno prevozniku (okvirna cena 5 EUR/paleta).
  • Dostava blaga v mestno jedro, kjer je predhodno potrebno pridobiti dovolilnico mestne občine, se obračuna po posebnem dogovoru
  • Podrobnejše informacije in razpredelnico oddaljenosti posameznih krajev od prodajalne lahko dobite pri informacijskem pultu ali blagajni.

Cenik dostave (cene so v EUR)

Razdalja v km Cena dostave s tovornim vozilom do 3,5 t (z DDV) Cena dostave z avtodvigalom (z DDV) Dostava bele tehnike s Pošto Slovenije* Dostava bele tehnike s Pošto Slovenije*
      Cena standardne dostave bele tehnike* (z DDV) Cena hitre dostave bele tehnike* - 48h (z DDV)
10 10,00 30,00 11,99 19,99
20 20,00 40,00 11,99 19,99
30 30,00 56,00 11,99 19,99
40 40,00 69,00 11,99 19,99
50 45,00 82,00 11,99 19,99
60 50,00 95,00 11,99 19,99
nad 60 70,00 108,00 11,99 19,99

* Cenik dostave bele tehnike ne velja za dostavo ameriškega hladilnika ali razstavnih eksponatov. Cena dostave ameriškega hladilnika je 19,99 EUR.
Dostava razstavnih eksponatov se obračuna po splošnem ceniku dostave blaga.
** Odvoz odpadne bele tehnike je BREZPLAČEN.

Dostava blaga z avtodvigalom

Pri dostavi blaga z avtodvigalom se zaračuna razklad vsake palete 5,00 EUR z DDV. Pri blagu dostavljenem na EUR paletah in ostalih vrstah palet, ki so nestandardne in so specificirane v tabeli, se palete stranki zaračunajo. Če stranka paleto vrne se ji povrne znesek naveden v ceniku.

Naziv palete Cena z DDV
paleta EPAL, EUR 10,98
paleta mere 1200 x 800 9,76
paleta NESTAND. do 1500 6,10
paleta NESTAND. nad 1501 12,20
paleta JUB 12,08
paleta KNAUF večja 25,52
nad paleta KNAUF manjša 13,27

 

Možnost dostave kupljenih izdelkov tudi po 16:00.

V sodelovanju s Pošto Slovenije našim kupcem nudimo dostavo pošiljk in paketov večjih dimenzij tudi med 16:00 in 18:00. Kupci morajo željo za popoldansko dostavo sporočiti ob nakupu izdelkov. Dodatna novost je tudi dostava poslovnih paketov večjih dimenzij med 18:00 in 20:00, vendar ta storitev trenutno velja izključno na področju mesta Ljubljana. Navedene možnosti dostave zaenkrat ne veljajo za blago, ki spada v skupini tovor in paleta (npr. večji ameriški hladilniki).

Seznam pošt, ki med 16:00 in 18:00 izvajajo popoldansko dostavo pošiljk večjih dimenzij

Poslovna enota

Naslovna pošta

Naziv pošte kratki

Dostavna pošta

Naziv dostavne pošte

Celje

3000

Celje

3102

Celje

Celje

3310

Žalec

3102

Celje

Celje

3311

Šempeter v S.d.

3102

Celje

Celje

3302

Griže

3102

Celje

Celje

3301

Petrovče

3102

Celje

Celje

8000

Novo mesto

8101

Novo mesto

Celje

8222

Otočec

8101

Novo mesto

Celje

8321

Brusnice

8101

Novo mesto

Celje

8322

Stopiče

8101

Novo mesto

Celje

8351

Straža

8101

Novo mesto

Celje

8350

Dolenjske Toplice

8101

Novo mesto

Celje

8220

Šmarješke Toplice

8101

Novo mesto

Koper

5000

Nova Gorica

5102

Nova Gorica

Koper

5211

Kojsko

5102

Nova Gorica

Koper

5212

Dobrovo v Brdih

5102

Nova Gorica

Koper

5261

Šempas

5102

Nova Gorica

Koper

5262

Črniče

5102

Nova Gorica

Koper

5291

Miren

5102

Nova Gorica

Koper

5292

Renče

5102

Nova Gorica

Koper

5293

Volčja Draga

5102

Nova Gorica

Koper

5294

Dornberk

5102

Nova Gorica

Koper

5297

Prvačina

5102

Nova Gorica

Koper

5250

Solkan

5102

Nova Gorica

Koper

5290

Šempeter pri G.

5102

Nova Gorica

Koper

6000

Koper

6104

Koper

Koper

6210

Sežana

6210

Sežana

Koper

6230

Postojna

6230

Postojna

Ljubljana

1000

Ljubljana

1002

Ljubljana

Ljubljana

1210

Lj. - Šentvid

1002

Ljubljana

Ljubljana

1211

Lj. - Šmartno

1002

Ljubljana

Ljubljana

1231

Lj. - Črnuče

1002

Ljubljana

Ljubljana

1260

Lj. - Polje

1002

Ljubljana

Ljubljana

1261

Lj. - Dobrunje

1002

Ljubljana

Ljubljana

4220

Škofja Loka

4220

Škofja Loka

Ljubljana

4221

Selca

4220

Škofja Loka

Ljubljana

4228

Železniki

4220

Škofja Loka

Ljubljana

4229

Sorica

4220

Škofja Loka

Ljubljana

4240

Radovljica

4240

Radovljica

Ljubljana

4243

Brezje

4240

Radovljica

Ljubljana

4244

Podnart

4240

Radovljica

Ljubljana

4245

Kropa

4240

Radovljica

Ljubljana

4246

Kamna Gorica

4240

Radovljica

Ljubljana

4247

Zgornje Gorje

4240

Radovljica

Ljubljana

4248

Lesce

4240

Radovljica

Ljubljana

4260

Bled

4240

Radovljica

Ljubljana

4263

Bohinjska Bela

4240

Radovljica

Ljubljana

4264

Bohinjska Bistrica

4240

Radovljica

Ljubljana

4265

Bohinjsko Jezero

4240

Radovljica

Ljubljana

4267

Srednja vas v Bohinju

4240

Radovljica

Ljubljana

4270

Jesenice

4270

Jesenice

Ljubljana

4273

Blejska Dobrava

4270

Jesenice

Ljubljana

4275

Begunje na Gor.

4240

Radovljica

Ljubljana

4274

Žirovnica

4270

Jesenice

Ljubljana

4280

Kranjska Gora

4270

Jesenice

Ljubljana

4282

Gozd Martuljek

4270

Jesenice

Ljubljana

4283

Rateče Planica

4270

Jesenice

Ljubljana

4276

Hrušica

4270

Jesenice

Ljubljana

4281

Mojstrana

4270

Jesenice

Maribor

2000

Maribor

2102

Maribor

Maribor

2250

Ptuj

2250

Ptuj

Maribor

2252

Dornava

2250

Ptuj

Maribor

2253

Destrnik

2250

Ptuj

Maribor

2256

Juršinci

2250

Ptuj

Maribor

2257

Polenšak

2250

Ptuj

Maribor

2281

Markovci

2250

Ptuj

Maribor

2283

Zavrč

2250

Ptuj

Maribor

2282

Cirkulane

2250

Ptuj

Maribor

2282

Zgornji Leskovec

2250

Ptuj

Maribor

2286

Podlehnik

2250

Ptuj

Maribor

2284

Videm pri Ptuju

2250

Ptuj

Maribor

2287

Žetale

2250

Ptuj

Maribor

2289

Stoperce

2250

Ptuj

Maribor

2322

Majšperk

2250

Ptuj

Maribor

2323

Ptujska Gora

2250

Ptuj

Maribor

2324

Lovrenc na Dravskem Polju

2250

Ptuj

Maribor

2325

Kidričevo

2250

Ptuj

Maribor

2326

Cirkovce

2250

Ptuj

Maribor

2288

Hajdina

2250

Ptuj

Maribor

2310

Slov. Bistrica

2310

Slov. Bistrica

Maribor

2314

Zg. Polskava

2310

Slov. Bistrica

Maribor

2315

Šmartno na Poh.

2310

Slov. Bistrica

Maribor

2316

Zg. Ložnica

2310

Slov. Bistrica

Maribor

2317

Oplotnica

2310

Slov. Bistrica

Maribor

2318

Laporje

2310

Slov. Bistrica

Maribor

2319

Poljčane

2310

Slov. Bistrica

Maribor

2321

Makole

2310

Slov. Bistrica

Maribor

2331

Pragersko

2310

Slov. Bistrica

Maribor

2380

Sl. Gradec

2380

Sl. Gradec

Maribor

2373

Šentjanž pri Dravogradu

2380

Sl. Gradec

Maribor

2381

Podgorje pri SG

2380

Sl. Gradec

Maribor

2382

Mislinja

2380

Sl. Gradec

Maribor

2383

Šmartno pri SG

2380

Sl. Gradec

Maribor

9000

Murska Sobota

9101

Murska Sobota

Maribor

9201

Puconci

9101

Murska Sobota

Maribor

9202

Mačkovci

9101

Murska Sobota

Maribor

9203

Petrovci

9101

Murska Sobota

Maribor

9204

Šalovci

9101

Murska Sobota

Maribor

9205

Hodoš

9101

Murska Sobota

Maribor

9206

Križevci

9101

Murska Sobota

Maribor

9207

Prosenjakovci

9101

Murska Sobota

Maribor

9208

Fokovci

9101

Murska Sobota

Maribor

9221

Martjanci

9101

Murska Sobota

Maribor

9222

Bogojina

9101

Murska Sobota

Maribor

9223

Dobrovnik

9101

Murska Sobota

Maribor

9224

Turnišče

9101

Murska Sobota

Maribor

9224

Velika Polana

9101

Murska Sobota

Maribor

9226

Moravske Toplice

9101

Murska Sobota

Maribor

9227

Kobilje

9101

Murska Sobota

Maribor

9231

Beltinci

9101

Murska Sobota

Maribor

9232

Črenšovci

9101

Murska Sobota

Maribor

9233

Odranci

9101

Murska Sobota

Ljubljana

4275

Begunje na Gor.

4240

Radovljica

Ljubljana

4274

Žirovnica

4270

Jesenice

Maribor

9262

Rogašovci

9101

Murska Sobota

Maribor

9263

Kuzma

9101

Murska Sobota

Maribor

9264

Grad

9101

Murska Sobota

Maribor

9265

Bodonci

9101

Murska Sobota

Maribor

9251

Tišina

9101

Murska Sobota

 

Are Your Sure?

Exit