Brezplačna dostava za nakupe nad 70 €. Več
Primerjalnik izdelkov:
Primerjalnik izdelkov:

Varstvo osebnih podatkov - politika zasebnosti

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA IN VIZIJA ZASEBNOSTI

Družba MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo (v nadaljevanju družba MERKUR)  je trgovsko podjetje z bogato tradicijo, 23 trgovskimi centri in Spletnim centrom Merkur (www.merkur.si). Družba MERKUR na enem mestu združuje pestro ponudbo izdelkov za gradnjo, obnovo in vzdrževanje, za zabavo, udobje in kakovostno bivanje ter uživanje na vrtu. Navdihujemo in bogatimo nove življenjske sloge, z vrhunsko ponudbo pa smo zvest partner številnim mojstrom, obrtnikom in podjetjem. Visoko kakovostna storitev je ključni dejavnik razlikovanja od konkurence in glavna strateška prednost, v katero neprestano vlagamo in s tem zagotavljamo pozitivno okolje za vse deležnike. 

S temi informacijami vas želimo seznaniti, da kot upravljavec z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), in nacionalno zakonodajo. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko. Z ustreznimi ukrepi za varnost podatkov skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo, oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi MERKUR trgovina, d.o.o. je dostopna po  navadni pošti na naslov MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, s pripisom »za DPO« ali po elektronski pošti na naslovu dpo@merkur.si.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

a) Družba MERKUR osebne podatke posameznikov, strank (potencialnih kupcev, kupcev, članov kluba zvestobe) obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb (spletni nakup, članstvo v klubu zvestobe, prodaja z vgradnjo: izdelava fasade, prenova kopalnice, vgradnja oken, pleskanje, montaža notranjih vrat, polaganje talnih oblog, montaža klime ali IR panela, vgradnja ogrevalnega sistema, tlakovanje, vgradnja čistilne naprave in drugih pogodbenih razmerij, v katere s posamezniki vstopa upravljavec), tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, povpraševanja posameznika in oblikovanja ponudbe, spreminjanja pogodbe in morebitnega uveljavljanja stvarnih napak ali odgovornosti iz naslova garancije pri prodajalcu. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo na tem pravnem temelju so opredeljene v pogodbah oziroma pristopnih obrazcih k splošnim pogojem, obrazcih za povpraševanje in pripravo ponudbe, ter so zožene na minimalni obseg podatkov, ki so potrebni za uresničitev namena dogovora.

 

b)   Družba MERKUR obdeluje osebne podatke posameznikov, strank tudi na podlagi zakonskega pravnega  temelja:

  • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma,
  • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od družbe MERKUR terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti,
  • Zakona o varstvu osebnih podatkov: izvajanje videonadzora v trgovskih centrih in na skladiščnih površinah.

V teh primerih vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, določa zakon.

 

c) Družba MERKUR na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke:

  • za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema družbe MERKUR). Vrste podatkov, ki jih za ta namen zbiramo: IP naslov, datum in ura obiska spletne strani, URL naslov. Navedeni podatki se hranijo 30 dni.

 

d) Družba MERKUR na podlagi privolitve posreduje strankam obvestila o ugodnostih, novostih, promocijskih in drugih aktivnostih, oz. e-novice. Prejemniki e-novic so svojo privolitev podali, ko so se prijavili na prejemanje e-novic. Če sodelujete v naših promocijskih akcijah (npr. udeleženci v nagradnih igrah), lahko na podlagi vaše privolitve osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe obveščanja o ugodnostih, novostih, promocijskih in drugih aktivnosti, pri čemer jih obdelujemo skladno z vsakokratnimi pravili tovrstne aktivnosti (npr. pravili nagradne igre). Osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe podelitve nagrade, kakor tudi za morebitne davčne razloge, če je to potrebno zaradi vrednosti nagrade in za namene, opredeljene s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov.

 

e) Na podlagi privolitve družba MERKUR obdeluje osebne podatke strank in drugih posameznikov tudi za namene trženjskih raziskav, merjenja zadovoljstva strank in podobne aktivnosti usmerjene v samoocenitev in dvig kakovosti blaga in storitve ter optimizacijo ponudbe.

 

f) Družba MERKUR v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namene segmentiranja oziroma profiliranja in pošiljanja prilagojenih ponudb.

Ko obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi, ta vselej poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Posameznik lahko dano privolitev kadarkoli prekliče, tako da o preklicu privolitve obvesti družbo MERKUR po pošti na naslov Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo ali po elektronski pošti dpo@merkur.si. Preklic učinkuje z naslednjim dnem po njenem prejemu.

 

g) Družba MERKUR obdeluje osebne podatke obiskovalcev Spletnega centra Merkur prek spletnih piškotkov z namenom zagotavljanja varne ter izboljšane nakupovalne izkušnje, nemotenega delovanja strani in portalov ter analize obiskanosti in spletne prodaje.

  • Obvezni piškotki: so ključni za nemoteno delovanje Spletnega centra Merkur oz. spletnih portalov v lasti oz. upravljanju družbe MERKUR (portal Rečenostorjeno.si). Brez obveznih piškotkov spletne strani in portali ne bi delovali na ustrezen način. Piškotki se dodelijo in nastavijo, ko obiskovalec opravi kakršnokoli interakcijo na spletni strani (klik, pomik po strani, prijava v profil, izpolnitev obrazca…).
  • Analitični piškotki: z njimi družba MERKUR z ustreznimi orodji analizira obiskanost in zagotavlja varnost Spletnega centra Merkur in portalov z namenom izboljšanja nakupovalne izkušnje. Analiza obiska naših spletnih strani temelji na obdelavi anonimiziranih podatkov.
  • Piškotki za personalizirano oglaševanje in sledenje:  z njimi družba MERKUR izboljšuje uporabniško izkušnjo, saj z digitalnim sledenjem na podlagi vaših nakupovalnih navad prikazujemo najbolj relevantno ponudbo in izdelke tudi na družbenih omrežjih in preostalih straneh. Obiskovalec sprejme piškotke s klikom na del »Dovolim piškotke« v pojavnem oknu.

 

Več informacij o vrsti, delovanju in  uporabi piškotkov, si lahko preberete na tem mestu.

 

Uporabniki osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Poleg družbe MERKUR (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so družbe, ki družbi MERKUR nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, klicni center, in obdelovalci, ki jih družba MERKUR angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer montažerji oz. izvajalci storitev družbe MERKUR, tiskarne, prevozniki blaga na naslove potrošnikov, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov.

Osebni podatki se lahko  prenašajo v tretje države, oz. v države s sedežem izven EU, in sicer v ZDA ali Srbijo, pri čemer so izpolnjeni primerni zaščitni ukrepi za varnost osebnih podatkov.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, kjer ste se aktivno prijavili na prejemanje naših e-novic, oziroma ste nam e-naslov zaupali kot spletni kupec, imetnik Merkurjeve kartice zaupanja ali imetnik Merkurjeve podjetne kartice, pri čemer niste odklonili prejemanja e-novic, uporabljamo program, ki do določene mere vaše osebne podatke posreduje v obdelavo tudi v ZDA. Predmetni program uporabljamo tudi pri obrazcih, preko katerih se naročite na posvet s prodajnim ali projektnim svetovalcem in v katerih vas povabimo, k podaji soglasja za neposredno trženje "na temo izbranega projekta". S ponudnikom storitve imamo sklenjene vse ustrezne pogodbe o obdelavi in prenosu osebnih podatkov, da se zagotavlja ustrezna varnost vaših osebnih podatkov. V kolikor ne želite, da se vaši podatki prenašajo v ZDA, se na novice ne prijavite, oziroma po prejemu obvestila, da vas bomo kot spletnega kupca uvrstili med prejemnika e-novic, odklonite prijavo, prav tako ne oddajte obrazca za posvet s prodajnim ali projektnim svetovalcem.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov za namene zaposlovanja, kjer ste prijavo za zaposlitev oddali preko obrazca, uporabljamo program, ki do določene mere vaše osebne podatke posreduje v obdelavo tudi v Srbijo. S ponudnikom storitve imamo sklenjene vse ustrezne pogodbe o obdelavi in prenosu osebnih podatkov, da se zagotavlja ustrezna varnost vaših osebnih podatkov. V kolikor ne želite, da se vaši podatki prenašajo v Srbijo, prijavo za zaposlitev oddajte po elektronski pošti na naslov zaposlitev@merkur.si.

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,  s pripisom »za DPO« ali na elektronski naslov dpo@merkur.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, s pripisom za »DPO« ali na elektronski naslov dpo@merkur.si. Preklic učinkuje z naslednjim dnem po njenem prejemu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Roki hrambe osebnih podatkov

MERKUR bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa bo spoštoval posameznikovo možnost njenega preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih družba MERKUR podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

MERKUR trgovina, d.o.o.

Nazaj na vrh Nazaj na vrh
Primerjalnik izdelkov:
Dodaj v košarico
Kategorije izdelkov
Informacije

Košarica

Izberite svoj najbližji trgovski center

Za izbran trgovski center vam bomo samodejno prikazovali zaloge.

Zdravo

Ste že nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Prijava

Še niste nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Ustvarite račun in nakupite hitreje.
Ob registraciji si lahko ustvarite tudi Merkurjevo kartico zaupanja, s katero si zagotovite dodatne prihranke.

Registracija

Zaloga v trgovskih centrih

Prikaz zalog je informativne narave. Točen podatek dobite v izbranem trgovskem centru.

Brezplačna pomoč pri nakupu
Brezplačna pomoč pri nakupu
080 88 01

Seznam želja