NAKUPI NA OBROKE IN HITRI KREDITI

Hitri kredit ali obročno odplačevanje je prava odločitev kadar potrebujete denar za načrtovane ali nenačrtovane nakupe. Hitro, preprosto in brez posebne dokumentacije. V Merkurju vam nudimo: ureditev vsega na prodajnem mestu, informativni izračun in vse informacije za sklenitev kredita in odobritev v le nekaj minutah.

Družba Merkur trgovina, d.o.o. je pooblaščena za posredovanje kreditnih pogodb s strani družbe Summit leasing Slovenija d.o.o..

Krediti za akcijske ponudbe

Kredit je na voljo v izbranih akcijah (določenih terminih) ali za izbrane izdelke.

<style>
#page-title-heading
{
display:none!important;
}
.bluefoot-column:first-of-type
{
left:0;
}
.bluefoot-column:last-of-type
{
right:0;
}
.hoover img:hover
{
box-shadow:0 0 15px #888888;
}
</style>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js" integrity="sha256-BbhdlvQf/xTY9gja0Dq3HiwQF8LaCRTXxZKRutelT44=" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
$(".time-img").each(function(){
var cl = $(this).attr("class");
var arr = cl.split(" ")
for(var i = 0; i < arr.length;i++)
{
if(arr[i].indexOf("start") !== -1)
{
var start = arr[i];
}
if(arr[i].indexOf("end") !== -1)
{
var end = arr[i];
}
}

var startArr = start.split("-");
var endArr = end.split("-");

var now = new Date().getTime();
var startConv = new Date(startArr[2] + '/' + startArr[3] + '/' + startArr[1] + ' ' + startArr[4]).getTime(); 
var endConv = new Date(endArr[2] + '/' + endArr[3] + '/' + endArr[1] + ' ' + endArr[4]).getTime(); 

if(startConv < now && endConv > now)
{
$(this).show();
$(".no-coupon").hide();
}
else
{
$(this).hide();
}
});
</script>

Are Your Sure?

Exit