Brezplačna dostava za nakupe nad 70 €. Več
Primerjalnik izdelkov:
Primerjalnik izdelkov:

Prevzem in vračilo izdelkov

 • * Cenik dostave bele tehnike ne velja za dostavo ameriškega hladilnika ali razstavnih eksponatov. Cena dostave ameriškega hladilnika je 19,99 EUR. Dostava razstavnih eksponatov se obračuna po splošnem ceniku dostave blaga.
 • ** Odvoz odpadne bele tehnike je BREZPLAČEN.

Za izdelke na zalogi, kupljene do določene ure, zagotavljamo dostavo v 24 urah. Podrobnejše informacije o mejnih terminih prejmete na prodajnem mestu. Sobote, nedelje in prazniki niso dostavni dnevi in se ne štejejo v 24 urno garancijo dostave. V primeru višje sile lahko pride do spremembe dogovorjenega časa dostave, o čemer boste pravočasno obveščeni.

Dostava se izvaja na dogovorjeni naslov, do vhodnih vrat objekta in se zaračuna 14,99 EUR (z DDV), ne glede na število kosov. S prodajalcem se dogovorite za naslov, kamor želite dostavo. Vnos blaga v objekt se zaračuna dodatno, po ceni 10 EUR (z DDV), za vsak posamezni izdelek. Pred tem ste dolžni zagotoviti prosto pot za vnos izdelkov in poskrbeti za zaščito tal ter ostale opreme v stanovanju, v kolikor je to potrebno.

Ob koncu vas prosimo za podpis dostavnice, s katerim potrjujete, da ste prejeli izdelek v dogovorjenem času ter, da je bil izdelek ob prejemu pregledan in nepoškodovan. Odslužen izdelek, izklopljen iz elektrike in drugih napeljav, pripravljen pred objektom za odvoz, brezplačno odpeljemo. Število aparatov, ki vam jih odpeljemo, je lahko največ enako številu dostavljenih aparatov. O odvozu rabljene bele tehnike se je potrebno dogovoriti s prodajalcem že ob nakupu novega aparata.

 • Rok dostave blaga je najkasneje v 3 dneh (72 ur) od datuma nakupa.
 • Dostava se izvaja na naslov do vhodnih vrat objekta.
 • Razdalja do prejemnika je izvedena po daljinarju, na osnovi poštne številke in je enaka za vse prejemnike v okviru ene poštne številke.
 • Dvig blaga z avtodvigalom v drugo in višja nadstropja se dogovori in plača neposredno prevozniku (okvirna cena 5 EUR/paleta).
 • Dostava blaga v mestno jedro, kjer je predhodno potrebno pridobiti dovolilnico mestne občine, se obračuna po posebnem dogovoru
 • Podrobnejše informacije in razpredelnico oddaljenosti posameznih krajev od prodajalne lahko dobite pri informacijskem pultu ali blagajni.

Cenik dostave (cene so v EUR)

Razdalja v km Cena dostave s tovornim vozilom do 3,5 t (z DDV) Cena dostave z avtodvigalom (z DDV) Dostava bele tehnike s Pošto Slovenije*
Cena standardne dostave bele tehnike* (z DDV)
Dostava bele tehnike s Pošto Slovenije*
Cena hitre dostave bele tehnike* - 48h (z DDV)
10 10,00 30,00 11,99 19,99
20 20,00 40,00 11,99 19,99
30 30,00 56,00 11,99 19,99
40 40,00 69,00 11,99 19,99
50 45,00 82,00 11,99 19,99
60 50,00 95,00 11,99 19,99
nad 60 70,00 108,00 11,99 19,99
 • * Cenik dostave bele tehnike ne velja za dostavo ameriškega hladilnika ali razstavnih eksponatov. Cena dostave ameriškega hladilnika je 19,99 EUR.
 • Dostava razstavnih eksponatov se obračuna po splošnem ceniku dostave blaga.
 • ** Odvoz odpadne bele tehnike je BREZPLAČEN.

Dostava blaga z avtodvigalom

Pri dostavi blaga z avtodvigalom se zaračuna razklad vsake palete 5,00 EUR z DDV. Pri blagu dostavljenem na EUR paletah in ostalih vrstah palet, ki so nestandardne in so specificirane v tabeli, se palete stranki zaračunajo. Če stranka paleto vrne se ji povrne znesek naveden v ceniku.

Naziv palete Cena z DDV
paleta EPAL, EUR 10,98
paleta mere 1200 x 800 9,76
paleta NESTAND. do 1500 6,10
paleta NESTAND. nad 1501 12,20
paleta JUB 12,08
paleta KNAUF večja 25,52
nad paleta KNAUF manjša 13,27

Možnost dostave kupljenih izdelkov tudi po 16:00

V sodelovanju s Pošto Slovenije našim kupcem nudimo dostavo pošiljk in paketov večjih dimenzij tudi med 16:00 in 18:00. Kupci morajo željo za popoldansko dostavo sporočiti ob nakupu izdelkov. Dodatna novost je tudi dostava poslovnih paketov večjih dimenzij med 18:00 in 20:00, vendar ta storitev trenutno velja izključno na področju mesta Ljubljana.

Navedene možnosti dostave zaenkrat ne veljajo za blago, ki spada v skupini tovor in paleta (npr. večji ameriški hladilniki).

Seznam pošt, ki med 16:00 in 18:00 izvajajo popoldansko dostavo pošiljk večjih dimenzij

Poslovna enota Naslovna pošta Naziv pošte kratki Dostavna pošta Naziv dostavne pošte
Celje 3000 Celje 3102 Celje
Celje 3310 Žalec 3102 Celje
Celje 3311 Šempeter v S.d. 3102 Celje
Celje 3302 Griže 3102 Celje
Celje 3301 Petrovče 3102 Celje
Celje 8000 Novo mesto 8101 Novo mesto
Celje 8222 Otočec 8101 Novo mesto
Celje 8321 Brusnice 8101 Novo mesto
Celje 8322 Stopiče 8101 Novo mesto
Celje 8351 Straža 8101 Novo mesto
Celje 8350 Dolenjske Toplice 8101 Novo mesto
Celje 8220 Šmarješke Toplice 8101 Novo mesto
Koper 5000 Nova Gorica 5102 Nova Gorica
Koper 5211 Kojsko 5102 Nova Gorica
Koper 5212 Dobrovo v Brdih 5102 Nova Gorica
Koper 5261 Šempas 5102 Nova Gorica
Koper 5262 Črniče 5102 Nova Gorica
Koper 5291 Miren 5102 Nova Gorica
Koper 5292 Renče 5102 Nova Gorica
Koper 5293 Volčja Draga 5102 Nova Gorica
Koper 5294 Dornberk 5102 Nova Gorica
Koper 5297 Prvačina 5102 Nova Gorica
Koper 5250 Solkan 5102 Nova Gorica
Koper 5290 Šempeter pri G. 5102 Nova Gorica
Koper 6000 Koper 6104 Koper
Koper 6210 Sežana 6210 Sežana
Koper 6230 Postojna 6230 Postojna
Ljubljana 1000 Ljubljana 1002 Ljubljana
Ljubljana 1210 Lj. - Šentvid 1002 Ljubljana
Ljubljana 1211 Lj. - Šmartno 1002 Ljubljana
Ljubljana 1231 Lj. - Črnuče 1002 Ljubljana
Ljubljana 1260 Lj. - Polje 1002 Ljubljana
Ljubljana 1261 Lj. - Dobrunje 1002 Ljubljana
Ljubljana 4220 Škofja Loka 4220 Škofja Loka
Ljubljana 4221 Selca 4220 Škofja Loka
Ljubljana 4228 Železniki 4220 Škofja Loka
Ljubljana 4229 Sorica 4220 Škofja Loka
Ljubljana 4240 Radovljica 4240 Radovljica
Ljubljana 4243 Brezje 4240 Radovljica
Ljubljana 4244 Podnart 4240 Radovljica
Ljubljana 4245 Kropa 4240 Radovljica
Ljubljana 4246 Kamna Gorica 4240 Radovljica
Ljubljana 4247 Zgornje Gorje 4240 Radovljica
Ljubljana 4248 Lesce 4240 Radovljica
Ljubljana 4260 Bled 4240 Radovljica
Ljubljana 4263 Bohinjska Bela 4240 Radovljica
Ljubljana 4264 Bohinjska Bistrica 4240 Radovljica
Ljubljana 4265 Bohinjsko Jezero 4240 Radovljica
Ljubljana 4267 Srednja vas v Bohinju 4240 Radovljica
Ljubljana 4270 Jesenice 4270 Jesenice
Ljubljana 4273 Blejska Dobrava 4270 Jesenice
Ljubljana 4275 Begunje na Gor. 4240 Radovljica
Ljubljana 4274 Žirovnica 4270 Jesenice
Ljubljana 4280 Kranjska Gora 4270 Jesenice
Ljubljana 4282 Gozd Martuljek 4270 Jesenice
Ljubljana 4283 Rateče Planica 4270 Jesenice
Ljubljana 4276 Hrušica 4270 Jesenice
Ljubljana 4281 Mojstrana 4270 Jesenice
Maribor 2000 Maribor 2102 Maribor
Maribor 2250 Ptuj 2250 Ptuj
Maribor 2252 Dornava 2250 Ptuj
Maribor 2253 Destrnik 2250 Ptuj
Maribor 2256 Juršinci 2250 Ptuj
Maribor 2257 Polenšak 2250 Ptuj
Maribor 2281 Markovci 2250 Ptuj
Maribor 2283 Zavrč 2250 Ptuj
Maribor 2282 Cirkulane 2250 Ptuj
Maribor 2282 Zgornji Leskovec 2250 Ptuj
Maribor 2286 Podlehnik 2250 Ptuj
Maribor 2284 Videm pri Ptuju 2250 Ptuj
Maribor 2287 Žetale 2250 Ptuj
Maribor 2289 Stoperce 2250 Ptuj
Maribor 2322 Majšperk 2250 Ptuj
Maribor 2323 Ptujska Gora 2250 Ptuj
Maribor 2324 Lovrenc na Dravskem Polju 2250 Ptuj
Maribor 2325 Kidričevo 2250 Ptuj
Maribor 2326 Cirkovce 2250 Ptuj
Maribor 2288 Hajdina 2250 Ptuj
Maribor 2310 Slov. Bistrica 2310 Slov. Bistrica
Maribor 2314 Zg. Polskava 2310 Slov. Bistrica
Maribor 2315 Šmartno na Poh. 2310 Slov. Bistrica
Maribor 2316 Zg. Ložnica 2310 Slov. Bistrica
Maribor 2317 Oplotnica 2310 Slov. Bistrica
Maribor 2318 Laporje 2310 Slov. Bistrica
Maribor 2319 Poljčane 2310 Slov. Bistrica
Maribor 2321 Makole 2310 Slov. Bistrica
Maribor 2331 Pragersko 2310 Slov. Bistrica
Maribor 2380 Sl. Gradec 2380 Sl. Gradec
Maribor 2373 Šentjanž pri Dravogradu 2380 Sl. Gradec
Maribor 2381 Podgorje pri SG 2380 Sl. Gradec
Maribor 2382 Mislinja 2380 Sl. Gradec
Maribor 2383 Šmartno pri SG 2380 Sl. Gradec
Maribor 9000 Murska Sobota 9101 Murska Sobota
Maribor 9201 Puconci 9101 Murska Sobota
Maribor 9202 Mačkovci 9101 Murska Sobota
Maribor 9203 Petrovci 9101 Murska Sobota
Maribor 9204 Šalovci 9101 Murska Sobota
Maribor 9205 Hodoš 9101 Murska Sobota
Maribor 9206 Križevci 9101 Murska Sobota
Maribor 9207 Prosenjakovci 9101 Murska Sobota
Maribor 9208 Fokovci 9101 Murska Sobota
Maribor 9221 Martjanci 9101 Murska Sobota
Maribor 9222 Bogojina 9101 Murska Sobota
Maribor 9223 Dobrovnik 9101 Murska Sobota
Maribor 9224 Turnišče 9101 Murska Sobota
Maribor 9224 Velika Polana 9101 Murska Sobota
Maribor 9226 Moravske Toplice 9101 Murska Sobota
Maribor 9227 Kobilje 9101 Murska Sobota
Maribor 9231 Beltinci 9101 Murska Sobota
Maribor 9232 Črenšovci 9101 Murska Sobota
Maribor 9233 Odranci 9101 Murska Sobota
Ljubljana 4275 Begunje na Gor. 4240 Radovljica
Ljubljana 4274 Žirovnica 4270 Jesenice
Maribor 9262 Rogašovci 9101 Murska Sobota
Maribor 9263 Kuzma 9101 Murska Sobota
Maribor 9264 Grad 9101 Murska Sobota
Maribor 9265 Bodonci 9101 Murska Sobota
Maribor 9251 Tišina 9101 Murska Sobota
Nazaj na vrh Nazaj na vrh
Primerjalnik izdelkov:
Dodaj v košarico
Kategorije izdelkov
Informacije

Košarica

Izberite svoj najbližji trgovski center

Za izbran trgovski center vam bomo samodejno prikazovali zaloge.

Zdravo

Ste že nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Prijava

Še niste nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Ustvarite račun in nakupite hitreje.
Ob registraciji si lahko ustvarite tudi Merkurjevo kartico zaupanja, s katero si zagotovite dodatne prihranke.

Registracija

Zaloga v trgovskih centrih

Prikaz zalog je informativne narave. Točen podatek dobite v izbranem trgovskem centru.

Brezplačna pomoč pri nakupu
Brezplačna pomoč pri nakupu
080 88 01

Seznam želja