Osebni prevzem spletnih naročil v TC-jih Merkur VIŽMARJE, ŠKOFJA LOKA, VELENJE IN SLOVENJ GRADEC ni možen. Več
Primerjalnik izdelkov:
Primerjalnik izdelkov:

Subvencija Eko sklada

17.04.2023 74 ogledov 7 min branja
Subvencija Eko sklada

Nova fasada je dolgoročna investicija, ki dodobra izprazni naš bančni račun, vendar se nam lahko povrne že v roku nekaj let. Ob nakupu ustreznega materiala (tudi s pomočjo Merkurjevih svetovalcev), pa imate možnost pridobiti državno subvencijo. Slovenski Eko sklad s subvencijami fasad tako kot v preteklih letih spodbuja učinkovito rabo energije in dodeljuje nepovratne finančne spodbude občanom v višini do 20% priznanih stroškov naložbe. Z namenom večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb lahko pridobite subvencijo za termoizolacijske fasade iz stiroporja in kamene volne v višini 12 EUR/m2.

Subvencija za fasado iz Eko sklada je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.1.2003 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv.

VIŠINA SUBVENCIJE IN RAZPISNI POGOJI

Višina subvencije

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote.

Če bo naložba izvedena na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 15 EUR na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote, pri čemer bo razlika med osnovno in višjo spodbudo dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Priznani stroški

  • Nakup in vgradnja celotnega fasadnega sistema
  • Nakup in vgradnja toplotne izolacije podzidka (»cokla«)
  • Postavitev gradbenega odra
  • Odstranitev ali izravnava obstoječega ometa ali ostalih gradbenih elementov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla)
  • Demontaža starih okenskih polic
  • Obdelavo špalet
  • Nakup in vgradnja okenskih polic

IZBERITE USTREZEN FASADNI SISTEM

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK.

Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

 

ŽE IMATE TOPLOTNO IZOLACIJO?

V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša λ ≤ 0,045 W/mK, se lahko izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/mK in debelina obstoječe toplotne izolacije, ki je razvidna iz merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.

Z dodano novo toplotno izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K:

Sanacija obstoječih starih objektov

EPS-F stiropor:

EPS-F beli λ= 0,039 W/mK - 16 cm

EPS-F grafitni λ= 0,032 W/mK - 13 cm

Kamena volna:

Lamele iz kamene volne λ= 0,040 W/mK - 16 cm

Plošče iz kamene volne λ= 0,035 W/mK - 14 cm

POSTOPEK PRIDOBITEV SUBVENCIJE

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe! Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec "vloga" in obvezne priloge za posamezen ukrep, kot jih opredeljuje javni poziv.

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Potek postopka:

1. Vložitev vloge

2. Obravnava vloge

3. Poziv na dopolnitev nepopolne vloge

4. Odločba in pogodba za popolne vloge

5. Vračilo podpisane pogodbe v roku 15 dni

6. Predložitev zaključne dokumentacije

7. Nakazilo nepovratnih sredstev

POMEMBNO pri oddaji vloge:

  • Vlogo za pridobitev sredstev je potrebno oddati pred izvedbo del. 
  • Ena od obveznih prilog vlogi je Merkurjev predračun za material in storitev vgradnje.

Rok za zaključek naložbe

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06) v kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

KORISTNE INFORMACIJE

Fizične osebe

V javnem pozivu lahko sodeluje samo fizična oseba,  ki je investitor in lastnik nepremičnine  oziroma ožji družinski član ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika. Razpis se prične od objave razpisa v Uradnem listu RS dalje pa do zaključka javnega poziva. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili ter prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad ,j.s. ; Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Večstanovanjske stavbe

Za večstanovanjske stavbe lahko vlogo vloži upravnik, predsednik skupnosti lastnikov ali skupni predstavnik upravičenih oseb in velja samo kot nova naložba. To je naložba, za katero je izvajalec naložbe izdal ustrezen predračun za izvedbo posameznega ukrepa, ki bo izveden po oddaji vloge.

Socialno šibki občani

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje ukrepov v večstanovanjskih stavbah, ki sta predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe.

Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

Gradbeno dovoljenje

Eko sklad bo z vpogledom v zemljiški kataster preveril ali je bila stavba vpisana v kataster stavb.

Izvajalci

Primerni izvajalci so tisti, ki so usposobljeni ter imajo ustrezno registrirano dejavnost. Registracija dejavnosti pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika se preverja pri OZS ali AJPES.

Rečeno storjeno - iščete mojstraRečeno storjeno - iščete mojstra

Imate po branju še kakšno vprašanje?

AI asistentka M.AI.A vam je na voljo za klepet 24 ur na dan.

Nazaj na vrh Nazaj na vrh
Primerjalnik izdelkov:
Dodaj v košarico
Kategorije izdelkov
Informacije

Košarica

Izberite svoj najbližji trgovski center

Za izbran trgovski center vam bomo samodejno prikazovali zaloge.

Zdravo

Ste že nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Prijava

Še niste nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Ustvarite račun in nakupite hitreje.
Ob registraciji si lahko ustvarite tudi Merkurjevo kartico zaupanja, s katero si zagotovite dodatne prihranke.

Registracija

Zaloga v trgovskih centrih

Prikaz zalog je informativne narave. Točen podatek dobite v izbranem trgovskem centru.

Brezplačna pomoč pri nakupu
Brezplačna pomoč pri nakupu
080 88 01