SUBVENCIJA EKO SKLADA

eko sklad

ŽELITE, DA SE VAM DEL INVESTICIJE V IZDELAVO FASADE POVRNE?

Izkoristite subvencijo EKO sklada!

POVRNJENIH LAHKO DOBITE DO 20 % NALOŽBE

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20% priznanih stroškov naložbe za prenovo fasade eno ali dvostanovanjske stavbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino nove toplotne izolacije najmanj 0,230.

Priznani stroški vključujejo:

  • nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
  • nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«);
  • postavitev gradbenega odra;
  • odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), 
  • demontažo starih okenskih polic;
  • obdelavo špalet;
  • nakup in vgradnjo okenskih polic,
  • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Uradni razpis EKO sklada za financiranje nepovratnih finančnih spodbud občanom, za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb lahko preberete na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=107

POMOČ PRI PRIPRAVI VLOGE

Če ste zainteresirani za novo fasado se naročite na posvet z našim svetovalcem, kjer boste brezplačno dobili vse potrebne informacije o pridobitvi sredstev. Naši svetovalci vam bodo na podlagi izkušenj z veseljem nudili pomoč pri pripravi vloge za subvencijo EKO sklada iz javnega poziva 74SUB-OB19.

Pomembno pri oddaji vloge:

  • Vlogo za pridobitev sredstev je potrebno oddati po izvedeni naložbi, je pa treba priložiti tudi fotografije, posnete v času izvedbe del (tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala)
  • Ena od obveznih prilog vlogi je Merkurjev račun za material in storitev vgradnje.

Are Your Sure?

Exit