Brezplačna dostava za nakupe nad 70 €. Več
Primerjalnik izdelkov:
Primerjalnik izdelkov:

Merkurjeva podjetna kartica

Ker vemo, da je podjetnost vaša prednost, podpiranje vaše podjetnosti pa naš izziv!

Merkurjeva podjetna kartica vam prinaša ugodnosti

Vsi novi uporabniki pričnete z začetnim 5 % popustom* in z zbiranjem nakupov izboljšujete svoj popust. Za enkratne večje nakupe vam pripravimo vašim potrebam prilagojeno ponudbo.

Zbir vaših nakupov v tekočem koledarskem letu nagrajujemo po spodnji lestvici:

 • 5 % takojšnji popust* za nakupe do vključno 1.000,00 €
 • 7 % takojšnji popust* za nakupe od 1.000,01 € do vključno 2.000,00 €
 • 10 % takojšnji popust* za nakupe nad 2.000,01 €

V začetku vsakega meseca bomo pregledali stanje vaših nakupov in vas v primeru, da boste prešli v naslednji bonitetni razred, obvestili.

Pridobite do 5 brezplačnih kartic. Tako bo nakupovanje z ugodnostmi Merkurjeve podjetne kartice še enostavnejše.

Vaš doseženi popust se bo upošteval tudi v prihodnjem koledarskem letu.

Dodatne ugodnosti v Merkurju

 • Kakovost šteje: skrbno izbrana ponudba, ki ne razočara.
 • Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo: potrjeno s strani kupcev (Best Buy Award).
 • Odlično strokovno svetovanje: za pravo zadovoljstvo z nakupom.
 • Razumemo vaše potrebe: ste sam svoj mojster ali želite rešitve na ključ.
 • Od kjerkoli, kadarkoli: Spletni center Merkur z informacijami in več kot 45 tisoč izdelki.
 • Širom po Sloveniji: 23 urejenih trgovskih centrov za prijetno in enostavno nakupovalno izkušnjo.

* Popust z naslova Merkurjeve podjetne kartice se obračuna ob gotovinskem plačilu na blagajni in ne velja za nakup tobačnih izdelkov, storitev, darilnih kartic ter izdelkov, ki so vključeni v druge Merkurjeve akcije. Popust ni možno koristiti pri nakupih v Merkurjevih franšiznih prodajalnah, spletni trgovini, pri nakupih z obrnjeno davčno stopnjo in ni združljiv z ugodnostmi kartice Mozaik podjetnih.


Kako pridobim Merkurjevo podjetno kartico?

Merkurjevo podjetno kartico lahko brezplačno pridobi pravna oseba in samostojni podjetnik, ki ima svojo dejavnost registrirano na območju Republike Slovenije.

Za pridobitev Merkurjeve podjetne kartice pravilno izpolnite Pristopno izjavo (dobite jo tudi na informacijah v trgovskih centrih) in jo oddajte:

 • v vam najbližji trgovski center MERKUR (na informacije) ali
 • jo pošljite na naslov:

MERKUR trgovina, d.o.o.,
Merkurjeva podjetna kartica
Cesta na Okroglo 7
4202 Naklo

Najkasneje v roku 15 delovnih dni vam bomo, v primeru pravilno izpolnjene vloge in potrditve pogojev, po pošti poslali 2 kartici. Če potrebujete več kartic, izpolnite Vlogo za dodatne kartice.

Imate dodatna vprašanja?

Za vsa vaša dodatna vprašanja glede Merkurjeve podjetne kartice smo vam na voljo:

 • v trgovskih centrih MERKUR (informacije),
 • na brezplačni telefonski številki 080 88 01 ali
 • na elektronskem naslovu podjetna.kartica@merkur.si

Splošni pogoji poslovanja

za imetnike Merkurjeve podjetne kartice

1. Merkurjeva podjetna kartica (v nadaljevanju: MPK kartica)

1.1 MPK kartica prinaša imetnikom ugodnosti, ki jih lahko koristijo v trgovskih centrih Merkur trgovine, d.o.o. na območju Republike Slovenije. Z MPK kartico ni možen odlog plačila.

2. Imetnik MPK kartice

2.1 MPK kartico lahko brezplačno pridobi pravna oseba, samostojni podjetnik in fizične osebe, ki so davčni zavezanci in ki imajo svojo dejavnost registrirano na območju Republike Slovenije. Imetniku MPK ni potrebno plačati pristopnine in ni članarine. MPK kartice ne morejo pridobiti: • pravne osebe, ki niso registrirane v Republiki Sloveniji; • proračunski uporabniki; • pravne osebe, ki niso registrirane v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah.

2.2 Pravna oseba pridobi dve MPK kartici. Na podlagi zahteve in izpolnjenega obrazca »Vloga za dodatne kartice« lahko pravna oseba pridobi do tri dodatne MPK kartice.

3. Izdajatelj

3.1 Izdajatelj in lastnik MPK kartice je družba MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo (v nadaljevanju: Merkur).

4. Splošni pogoji poslovanja

4.1 Za pridobitev in uporabo MPK kartice veljajo ti Splošni pogoji poslovanja za imetnike MPK kartice, ki so objavljeni na spletni strani www.merkur.si. Splošni pogoji poslovanja za imetnike MPK kartice so dostopni tudi v vseh trgovskih centrih Merkur.

4.2 Merkur si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. Imetniki MPK kartice bodo o vseh spremembah Splošnih pogojev poslovanja obveščeni na spletni strani www.merkur.si. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja zavezujejo imetnike MPK kartice po preteku 8 (osmih) dni od dneva objave.

5. Uporaba

5.1 MPK kartico lahko imetnik uporablja v vseh trgovskih centrih Merkur. Seznam trgovskih centrov je objavljen na spletni strani www.merkur.si. Uporaba MPK kartice v franšiznih prodajalnah Merkur ni mogoča.

5.2 Imetnik lahko MPK kartico uporablja za nakup blaga na vseh prodajnih mestih, navedenih v točki 5.1.

5.3 Izraz MPK kartica se v teh Splošnih pogojih poslovanja uporablja za komplet vseh pridobljenih MPK kartic. Merkur ne prevzema odgovornosti za uporabo nobene od pridobljenih kartic s strani tretjih oseb.

6. Pridobitev MPK kartice

6.1 MPK kartico je mogoče pridobiti tako, da prijavitelj v trgovskih centrih Merkur (v nadaljevanju: prijavna mesta) izpolni Pristopno izjavo in jo pošlje po pošti na naslov izdajatelja ali odda v trgovskih centrih Merkur. Pridobitev MPK kartice v franšiznih prodajalnah Merkur ni mogoča.

6.2 MPK kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj družbi Merkur posreduje obvezne podatke vezane na pravno osebo, navedene na obrazcu »Pristopna izjava«. 

6.3 Pridobitev MPK kartice je možna le pod pogojem, da je izpolnjena točka 6.2. in da so podatki na obrazcu pravilno izpolnjeni. Merkur ne odgovarja za nepravilnost izpolnjenih podatkov.

6.4 Prijavitelj lahko pridobi MPK kartico tudi, tako, da izpolni obrazec Vloga za pridobitev MPK kartice, ki jo pridobi na spletni strani www.merkur.si, jo natisne, izpolni ter osebno prinese na katerokoli prijavno mesto. Sledi obravnava in najkasneje v roku 15 delovnih dni bo uporabnik, v primeru pravilno izpolnjene vloge in potrditve pogojev s strani Merkurja, pridobil 2 kartici, s katerima bo lahko pričel opravljati nakupe po pogojih, ki veljajo za MPK kartico.

6.5 Izdajatelj lahko zavrne izdajo kartice v primeru nepopolno izpolnjene pristopne izjave za pridobitev MPK kartice. Izdajatelj lahko zavrne izdajo MPK kartice brez obrazložitve.

7. Osebni podatki vezani na pravno osebo

7.1 Kupec s svojim podpisom na Pristopni izjavi dovoljuje, da lahko Merkur ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na Pristopni izjavi, in jih elektronsko obdela. Kupec odgovarja, da so vsi posredovani podatki na vseh obrazcih, povezanih z izdajo in uporabo MPK kartice, resnični in točni. Merkur ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

7.2 Merkur bo kot upravljavec osebnih podatkov, ki so vezani na pravno osebo, sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov, obdeloval in hranil v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov v družbi Merkur in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih. 

7.3. Podatki pravne osebe bodo redno analizirani ter segmentirani na način, da bo obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov MPK kartice s podobnimi lastnostmi. Merkur bo kot upravljavec podatkov, ki jih bo imetnik MPK kartice posredoval Merkurju na Pristopni izjavi oz. drugih obrazcih, to je podatke (NAZIV PODJETJA, NASLOV PODJETJA, VRSTA DEJAVNOSTI, e-naslov, GSM številko, ...) uporabljal tudi za namene ponujanja blaga ter storitev (neposredno trženje), vse v skladu z določili Zakona o elektronskih komunikacijah (Zekom-1).

7.4 Skladno z določilom 158/II ZEKom-1 bomo MPK imetnikom ne elektronski naslov, ki so nam ga zaupali na Pristopi izjavi posredovali ponudbe Merkur trgovine d.o.o. za pravne osebe (Merkurjeve e-novice za pravne osebe), v kolikor MPK imetnik v naprej ne bi odklonil uporabo e-naslova za namene neposrednega trženja.. Prejem e-novic za pravne osebe lahko MPK imetnik  zavrne tudi kadarkoli pozneje, ob prejemu vsakega e-sporočila.

V primeru, da imetnik MPK kartice zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, mora pisno obvestiti Merkur. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja 

7.5 Imetnik MPK kartice, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se mora pisno ali v elektronski obliki odjaviti od vseh oblik obveščanja (domači naslov, e-naslov, GSM) 

8. Ugodnosti

8.1 MPK kartica omogoča imetniku MPK kartice različne ugodnosti, ki so navedene na spletni strani www.merkur.si ali se z njimi seznani na prodajnem mestu oziroma jih prejme na domači naslov, e-naslov ali GSM.

8.2 Ugodnosti iz naslova Merkurjeve podjetne kartice ne veljajo pri nakupu tobačnih izdelkov, storitev, darilne kartice ter izdelkov, ki so vključeni v druge Merkurjeve akcije. Popust ni možno koristiti pri nakupih v Merkurjevih franšiznih prodajalnah, spletni trgovini pri nakupih z obrnjeno davčno stopnjo in ni združljiv z ugodnostmi kartice Mozaik podjetnih.

9. Sprememba podatkov

9.1 V primeru, da se pri imetniku MPK kartice podatki, ki jih je posredoval na Pristopni izjavi, spremenijo, je dolžan imetnik spremembo podatkov sporočiti v roku 30 (trideset) dni od nastale spremembe. To stori, tako da pisno obvesti Merkur o morebitnih spremembah.

9.2 Spremenjene podatke bo Merkur upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema spremembe.

10. Menjava kartice

10.1 V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice se imetniku na prijavnem mestu izpiše obrazec Vloga za pridobitev dodatnih kartic. Po oddaji podpisanega obrazca prejme imetnik novo/e MPK kartico/e, ki nadomesti star komplet.

10.3. V primeru, da je MPK kartica imetniku na kakršenkoli način odtujena, Merkur ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti MPK kartice s strani tretjih oseb.

10.4 Novo kartico, ki nadomesti staro, je mogoče izdati le istemu imetniku MPK kartice.

11. Odjava oz. prenehanje članstva

11.1 V primeru, da želi imetnik MPK kartice odjaviti kartico, lahko to stori s poslanim priporočenim dopisom na sedež družbe Merkur.

11.2 V roku 8 dni od prejema pisne izstopne izjave se kartica ukine.

11.3 Ob odjavi oziroma prenehanju članstva, imetnik ne more več uporabljati ugodnosti iz 13. točke teh Splošnih pogojev poslovanja.

11.4 Upravljavec v svojih evidencah pridobljene podatke hrani še 6 let od dneva odjave, oz. skladno z roki iz področne zakonodaje (npr. davčna zakonodaja).

12. Veljavnost MPK kartice

12.1 MPK kartica velja do preklica s strani Merkurja ali do odpovedi s strani imetnika MPK kartice.

12.2 Izdajatelj kartice lahko odpove MPK kartico v primeru, ko se nad imetnikom MPK kartice začne insolvenčni postopek, smrti imetnika in v drugih primerih.

13. Koriščenje ugodnosti

13.1 Na MPK kartico bodo zabeleženi vsi nakupi opravljeni v trgovskih centrih Merkurja.

13.2 Če ob nakupu na blagajni imetnik MPK kartice le-te ne predloži (npr. ker MPK kartice nima s seboj), se lahko na podlagi davčne številke identificira in uveljavlja ugodnosti iz naslova MPK kartice.

13.3 Nakupi se novemu uporabniku prično seštevati od dneva aktivacije kartice. Na zadnji dan, to je 31.12. vsakega leta, se pregleda vsota nakupov in se uporabniku določi začetni odstotek popusta, ki velja naslednje koledarsko leto. Imetnik prav tako lahko prehaja iz nižjega v višji bonitetni razred ali obratno v primeru izdanih dobropisov na podlagi vračila ali reklamacije blaga, ki ne more biti nižji od začetnega odstotka popusta. Začetni popust se imetniku MPK kartice določi glede na trenutne nakupe v koledarskem letu v družbi Merkur. O vseh spremembah bo imetnik MPK kartice obveščen preko pošte, e- pošte ali sms obvestila.

13.4 Celoletno obdobje se prične s 1.1. in se konča z 31.12. Novo stanje se uporabniku določi z 10.1. novega leta.

Bonitetna lestvica

Seštevek vrednosti nakupov z DDV Vrednost popusta
do 1.000,00 EUR 5 %
od 1.000,01 EUR do 2.000,00 EUR 7 %
nad 2.000,01 EUR 10 %

13.5. Imetnika bo Merkur obvestil o prehodu v višji bonitetni razred po mesečni obdelavi podatkov do 8. dne v novem mesecu preko podanega e- naslova ali telefonske številke. Merkur bo 1. dan v mesecu pregledal nakupe preteklega meseca in v roku 8 delovnih dni v sistemu aktiviral višji ali nižji popust glede na vrednost zbranih nakupov v tekočem koledarskem letu. Prehod v višji ali nižji razred je tako možen v začetku meseca.

13.6 Za čas sistemskih motenj v primeru višje sile ali tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, Merkur imetnikom žal ne more zagotoviti koriščenja ugodnosti iz naslova MPK kartice.

14. Zlorabe

14.1 Merkur kot izdajatelj MPK kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe MPK kartice in ni dolžan preverjati identitete imetnika.

15. Komuniciranje

15.1 Merkur bo imetnike MPK kartice o svojih novostih, ugodnostih ter anketah obveščal prek kontaktov, ki jih bodo posredovali imetniki kartic.

16. Končne določbe

16.1 Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristojno sodišče v Kranju.

Naklo, 1.9.2022

Nazaj na vrh Nazaj na vrh
Primerjalnik izdelkov:
Dodaj v košarico
Kategorije izdelkov
Informacije

Košarica

Izberite svoj najbližji trgovski center

Za izbran trgovski center vam bomo samodejno prikazovali zaloge.

Zdravo

Ste že nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Prijava

Še niste nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Ustvarite račun in nakupite hitreje.
Ob registraciji si lahko ustvarite tudi Merkurjevo kartico zaupanja, s katero si zagotovite dodatne prihranke.

Registracija

Zaloga v trgovskih centrih

Prikaz zalog je informativne narave. Točen podatek dobite v izbranem trgovskem centru.

Brezplačna pomoč pri nakupu
Brezplačna pomoč pri nakupu
080 88 01

Seznam želja