Brezplačna dostava za nakupe nad 70 €. Več
Primerjalnik izdelkov:
Primerjalnik izdelkov:

Eko sklad subvencije

07.02.2024 274 ogledov 14 min branja
Eko sklad subvencije

Pri gradnji ali prenovi doma nas pogosto bega iskanje načinov za varčevanje, ne le finančno, temveč tudi okoljsko. Pri tem nam je lahko v veliko pomoč Eko sklad, ki postaja nepogrešljiv vir podpore, saj nam omogoča lažje načrtovanje gradnje ali prenove doma. 

V članku bomo raziskali, kako nam lahko Eko sklad olajša našo pot do bolj trajnostnega in okolju prijaznega doma in kaj vse morate storiti, da se vam subvencija Eko sklada tudi odobri.

1. Informacije o Eko skladu

Kaj je Eko sklad?

Eko sklad je slovenski javni okoljski sklad pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor, ki skrbi za pridobitev finančnih spodbud in ugodnih kreditov na področju investicij v okoljske naložbe.

Ugodnosti so na voljo, ko škodljive vire energije zamenjamo s tistimi, ki so okolju bolj prijazne (na primer, ko uporabimo obnovljive vire energije; ko so naše stavbe zaradi prenove oziroma sanacije energetsko bolj učinkovite; ko zmanjšamo emisije toplogrednih plinov v okolje in podobno). 

Eko Skladi subvencijeEko Skladi subvencije

(novo) Spoznajte družbo Borzen

Borzen je družba, ki pokriva dve glavni področji v energetskem sektorju. Kot operater trga zagotavlja delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in preglednost trgovanja z elektriko. Hkrati kot center za podporo spodbujajo proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in soproizvodnjo toplote. Upravljajo tudi register, ki sledi izvoru elektrike in preko znamke 'Trajnostna energija' izobražujejo o učinkoviti rabi energije.

Eko Skladi subvencijeEko Skladi subvencije

Eko sklad objavi razpise vsako leto večkrat. Najboljše bo, če mesečno pregledujete njihovo spletno stran in ste tako na tekočem glede aktualnih razpisov subvencij in kreditov. 

Kdo ga lahko koristi?

Ugodne kredite in nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije lahko koristijo občine, druge pravne osebe, samostojni podjetniki in zasebniki ter občani.

Eko sklad skupine upravičencev deli na štiri: prebivalstvo, gospodarstvo, javni sektor in nevladne organizacije.

Zakaj izbrati Eko Sklad?

  • Ker spodbuja razvoj na področju varovanja okolja.
  • Ker teži k trajnostni gradnji in prenovi domov.
  • Ker pridobite strokovno pomoč pri načrtovanju in izvedbi projektov
  • Če izpolnjujete vse pogoje, zahteve in kriterije za nepovratna sredstva, so vam le-ta dodeljena brez plačevanja obresti ali vračila.

Ali ste vedeli? Finančno spodbudo dobi kar 90 % prijavljenih projektov.


2. Kaj krijejo eko sklad subvencije?

Vrsta del

Subvencija eko sklada

obnova stavb do 50 % priznanih stroškov
izolacija fasade do največ 12 € / m2  oziroma do največ 20 % vrednosti naložbe
izolacija kleti, tal, stropa ali strehe največ 12 € / m2 oz. do 20 % vrednosti naložbe
optimizacija ogrevanja v večstanovanjski stavbi do 20 % priznanih stroškov, oz. do 40 € / ogrevano telo
prezračevanje z rekuperacijo od 300 € do 2.000 € oz. do največ 20 % naložbe
solarni ogrevalni sistemi 30 % vrednosti naložbe, oz. največ 300 € / m2
toplotna črpalka od 1.000 € do največ 5.000 € oz. od 20 % do 50 % vrednosti naložbe
okna do 20 % vrednosti naložbe oz. največ 150 € / m2
streha - menjava kritine do 85 % priznanih stroškov, oz. od 20.000 €
menjava vodovodnih cevi od 20.000 € na naložbo
vgradnja ogrevalnih naprav na biomaso (peleti, sekanci, polena) do 60 % investicije (do 5.000 €)


Spoštovani bralci.

V naši najboljši nameri, da vam ponudimo koristne in aktualne informacije, redno objavljamo posodobitve in novosti o javnih finančnih spodbudah, usmerjenih k bolj trajnostnemu in energetsko učinkovitemu življenju. Kljub našemu nenehnemu prizadevanju za zagotavljanje najbolj točnih in ažurnih informacij, zaradi kompleksnosti in dinamike sprememb na tem področju, obstaja možnost, da se nekatere informacije spremenijo prav v času vašega branja. Zato vas vedno spodbujamo, da dodatno preverite informacije neposredno pri izvajalcih teh programov. Naš cilj je, da vam nudimo obsežen vpogled v množico tovrstnih informacij in vam olajšamo navigacijo v svetu javnih spodbud. Vendar pa je končna odgovornost za preverjanje in upoštevanje najnovejših informacij vedno na strani posameznika.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam vedno na voljo. Pišite nam na svetovalnica@merkur.si in z veseljem vas bomo povezali z našimi strokovnjaki s posameznih področij, ki vam lahko pomagajo pri preverjanju in tolmačenju informacij, ki vas zanimajo.

Hvala za vaše razumevanje in zaupanje.

Uredništvo, marec/april 2024

3.1 Aktualni razpisi Eko Sklada (+ novo iz družbe Borzen)

  Ogrevanje s sončno energijo oziroma sončne elektrarne 

(novo) Subvencioniranje projektov samooskrbnih sončnih elektrarn se z Eko sklada prenaša na družbo Borzen. Več v nadaljevanju. 

Nove subvencije 2024 za samooskrbne sončne elektrarne za fizične osebe po sistemu net meteringa. Borzen je 5. 4. 2024 objavil nov javni poziv, s katerim zagotavlja finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo. Za podporo projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe po sistemu NET metering je na voljo 14 milijonov evrov. Subvencija je na voljo tudi za naprave z baterijskim hranilnikom. Več o subvenciji si preberite v uradnem razpisu. Oddaja elektronskih vlog je možna od ponedeljka, 15. 4. 2024.

Kdo je upravičen do subvencije in koliko znaša subvencija za sončno elektrarno v letu 2024 si lahko preberete na spletni strani MERKUR Energije. Pomagajo vam lahko tudi če želite subvencijo ter potrebujete pomoč pri oddaji vloge. Oddaja vlog bo možna do 1. 4. 2025. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu glede na prejem vloge.  Vse o subvencijah na uradni strani Borzen.

 Toplotna črpalka 

Z Eko subvencijo toplotne črpalke ste lahko kot posameznik upravičeni od 20 % do 50 % vrednosti toplotne črpalke do višine 5.000 EUR, z zamenjavo stare kurilne naprave v večstanovanjskih stavbah pa lahko pokrijete do 25 % naložbe

Višina nepovratne subvencije za toplotne črpalke znaša do 20 % stroškov investicije, a ne več kot:

  • 2.500 € za toplotno črpalko tipa voda-voda ali zemlja-voda;
  • 1000 € za toplotno črpalko tipa zrak-voda;

če gre za prvo vgradnjo toplotne črpalke v stanovanjski stavbi oz. če ogrevalni sistem ne bo zamenjal stare, obstoječe kurilne naprave. 

Subvencija znaša do 40 % stroškov investicije, a ne več kot 4.000 € za toplotno črpalko tipa voda-voda ali zemlja-voda ter 2.500 € za toplotno črpalko tipa zrak-voda, če gre za zamenjavo kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin brez sprejetega Odloka o načrtu za kakovost zraka.

Subvencija lahko znaša do 50 % stroškov investicije, a ne več kot 5.000 € za toplotno črpalko tipa voda-voda in zemlja-voda ter 3.200 € za toplotno črpalko tipa zrak-voda, če gre za zamenjavo kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Priznani stroški nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada za nakup toplotne črpalke vključujejo nakup in vgradnjo toplotne črpalke, nakup in vgradnjo hladilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko, izvedbo kolektorja ali izvrtin (pri toplotni črpalki zemlja-voda), električne in strojne inštalacije, ki so nujne za delovanje in krmiljenje sistema ter preostale smiselne stroške, ki so povezani z nakupom toplotne črpalke.

 Subvencije za peči na lesno biomaso 

S pomočjo subvencij lahko dobite do 60 % stroškov investicije (oziroma do 5.000 EUR) za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi obstoječe kurilne naprave z novo napravo na lesno biomaso na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Če razmišljate o novi peči na lesno biomaso, vam lahko Eko sklad krije do 50 % stroškov investicije (do 4.000 EUR) na tistih območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

V primeru prve vgradnje sistema v stavbi oz. če kurilna naprava ni nadomestila stare kurilne naprave, pa lahko Eko sklad krije do 20 % stroškov investicije (do 2.000 EUR) za kurilne naprave na lesno biomaso.

 Eko sklad – fasada, izolacija 

Spodbuda se lahko podeli tudi za nakup in vgradnjo fasadnega sistema (s toplotno izolacijo), ki ima dokazano razmerje med debelino (d) in toplotno prevodnostjo (λ) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K). Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade.

V delu stavbe, kjer je že vgrajena toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena, je lahko investicija izvedena z dodatno plastjo toplotne izolacije, če zagotavlja razmerje λ/d ≤ 0,230 W/m2K.

 Izolacija kleti in tal 

Pri tej vrsti spodbude gre lahko za toplotno izolacijo kleti, izolacijo tal nad zunanjim zrakom ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo. Ključno je, da je debelina toplotnega izolacijskega materiala najmanj 15 cm, poleg tega morate upoštevati, da je razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacijskega materiala manjše ali enako 0,300.

Višina subvencije je največ 12 € / m2 oziroma 20 % vrednosti naložbe

 Eko sklad strehe 

Subvencija za streho se obračuna do 20 % vrednosti naložbe oziroma največ 12 € / m2 toplotne izolacije. Vlogo lahko oddate za tiste naložbe, kjer je razmerje med debelino izolacije in toplotno prevodnostjo najmanj 0,140

 Eko sklad okna 

Subvencijo lahko uveljavljate tudi ob zamenjavi obstoječih oken z lesenimi. Slednje morajo biti energijsko učinkovite in dosegati ustrezno toplotno prehodnost. Prav tako morajo zamenjana okna imeti večslojno zasteklitev (običajno trojna). Subvencija znaša do 20 % priznanih stroškov za naložbo, oziroma ne več kot 150 € / m2 zamenjanih oken. 

 Rekuperacija  (vgradnja sistemov za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka)

Za centralno ali lokalno prezračevanje vam je lahko odobrena subvencija v višini do 20 % naložbe oziroma največ 2.000 EUR. Socialno šibkim gospodinjstvom Eko sklad ponuja 100 % povrnitev naložbe za sistem lokalnega prezračevanja.


4. Kako začeti?

Ko ugotovite, za katero naložbo boste potrebovali subvencijo in ko se prepričate o tem, da ustrezate vsem pogojem za pridobitev subvencije, sledi nekoliko bolj mukotrpno delo, in sicer priprava in oddaja vloge.

In da ne boste več tavali v temi in iskali informacij vsepovsod po spletu, smo pripravili kratek vodič o korakih, ki jih morate narediti, da bo vaša vloga pozitivno razrešena.  Pa začnimo!

1. Najprej se prepričajte, če izpolnjujete vse pogoje za Eko subvencije

Da vaša vloga za subvencijo ne bo zavrnjena in boste lahko hitreje izvedli vašo investicijo, pazite na naslednje pogoje za subvencije Eko sklada:

  • razpis velja le za fizične osebe in izvedbo investicij v stanovanjskih stavbah (naložbe v zidanicah, poslovnih prostorih itd. niso predmet nepovratne finančne spodbude, kar se preverja v Zemljiški knjigi in GURS-u)
  • naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena, drugače vlagatelj ni upravičen do nepovratnih sredstev
  • predračun ne sme biti izstavljen na pravno osebo ali samostojnega podjetnika
  • vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec! To pomeni, da morate imeti tudi predračun oziroma račun registriranega izvajalca.  

2. Oddaja vloge na Eko sklad

Kdaj oddati vlogo na Eko sklad? Odgovor je enostaven: odvisno je od tega, za katero spodbudo se prijavljate. Pri nekaterih morate vlogo oddati že pred samo naložbo, pri drugih subvencijah pa po izvedeni naložbi (na primer za toplotno črpalko, peči na lesno biomaso, izolacijo fasade, izolacijo kleti in tal, izolacijo strehe ali stropa). Zato morate dobro preučiti javni poziv, ki ga objavijo na Eko skladu. Za tekoče leto se lahko vlogo odda vse do 31. 12. oziroma do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pozor: vlogo za kredit je vedno potrebno oddati pred izvedbo naložb!

3. Kje najdete vloge za subvencije?

Pojdite na spletno stran Subvencije in ugodni krediti Eko sklada za fizične osebe | Eko sklad in izberite, za katero naložbo želite subvencijo. Po kliku na določeno vrsto naložbe, se vam prikaže možnost »izpolni vlogo«.

4. Kako izpolniti vlogo?

Višina subvencije se vselej določi na osnovi (pred)računa oz. ponudbe izvajalca in se v primeru povečanja vrednosti del ne more zvišati. Pri tem je pomembno, da (pred)račun zajema vsa dela in potreben material za izvedbo. Nato se izpolni formular Eko sklada, odda fotografijo stanja (z datumom) in ponudbo izvajalca na originalnem dopisnem papirju (skupaj z dokazilom o plačanem avansu oziroma računu).

5. Vlogo ste izpolnili – kam jo oddati?

Vlogo lahko oddate osebno, po pošti ali po e-pošti. Več informacij o uradnih urah in drugih kontaktnih informacijah si preberite tukaj (Kontakt | Eko sklad).

6. Pregled vloge

Eko sklad pregleda in obravnava vlogo. V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Vlogo morate dopolniti v roku 15 dni od vročitve poziva.

7. Odločba

V primeru popolne vloge vam Eko sklad izda odločbo in pogodbo.

8. Podpis eko sklad pogodbe

Podpisano pogodbo obvezno vrnete Eko skladu v roku 15 dni od vročitve.

9. Zaključna dokumentacija

Na javnih pozivih, na katere je potrebno kandidirati z že izvedeno naložbo, morate »zaključno dokumentacijo« tj. račun, dokazilo o plačilu in fotografije, ki jih natančno določa javni poziv, poslati skupaj z vlogo. 

10. Izplačilo eko subvencije

Subvencija bo predvidoma izplačana v 60 dneh od prejema popolne vloge za izplačilo spodbude (tj. od prejema popolne dokumentacije o zaključku naložbe). O nakazilu sredstev boste obveščeni po pošti. Pomembno je tudi, da upoštevate vrsto naložbe – pri določenih projektih je oddaja vloge na Eko sklad potrebna že pred začetkom izvedbe del.


Najbolj pogosta vprašanja

Ali je možno na stanovanjski stavbi izvesti več naložb? Kako postopati v tem primeru?

Seveda. V tem primeru je najboljše, če oddate eno (skupno) vlogo, če gre za ukrepe iz istega javnega poziva, saj je na ta način bolj enostaven postopek oddaje vloge in ste v primeru, da z isto vlogo kandidirate za najmanj 3 (tri) ukrepe po istem javnem pozivu, ki so bili izvedeni v isti starejši stavbi, upravičeni do višje nepovratne finančne spodbude. Prav tako ste upravičeni do daljšega roka za izvedbo naložbe.

Ali je res, da izvajalca po oddaji vloge ne morem zamenjati (v primeru, da je bila potrebna oddaja vloge pred naložbo)?

Ne skrbite, tudi po oddani vlogi za eko sklad oziroma po prejemu odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev lahko zamenjate izvajalca. Bodite le pozorni, da je izvajalec strokovno usposobljen in ima urejeno registracijo storitev. 

Ali lahko zmanjka sredstev in potem nismo upravičeni do spodbude, čeprav smo oddali vlogo v času, ko je bil javni poziv odprt?

Do tega ne more priti. Sredstva so na voljo za vse vloge, ki: na Eko sklad prispejo pravočasno (tj. v času trajanja javnega poziva) in izpolnjujejo vse pogoje, ki jih javni poziv določa.

Kdaj bo moja vloga na vrsti za obravnavo oziroma koliko časa Eko sklad potrebuje, da vlogo obdela?

Vloge na Eko skladu obravnavajo po vrstnem redu prispetja vloge na Eko sklad. Podatke o zaporedni številki zadnje obdelane vloge lahko najdete v aktualnem obvestilu vlagateljem, objavljenem na spletni strani Eko sklada.

Koliko časa imam za izvedbo naložbe?

Vloge na Eko skladu obravnavajo po vrstnem redu prispetja vloge na Eko sklad. Podatke o zaporedni številki zadnje obdelane vloge lahko najdete v aktualnem obvestilu vlagateljem, objavljenem na spletni strani Eko sklada.

Kje dobiti dodatne informacije? (EKO SKLAD)

Na vprašanja v zvezi z nepovratnimi sredstvi odgovarjajo po elektronski pošti ekosklad@ekosklad.si ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30 uro na telefonski številki 01 241 48 20. 

Kje dobiti dodatne informacije? (BORZEN)

V centru za podporo vam lahko pomagajo preko elektronske pošte cp@borzen.si ali telefonski številki 01 620 76 55, vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. do 14. uro.

Imate po branju še kakšno vprašanje?

AI asistentka M.AI.A vam je na voljo za klepet 24 ur na dan.

Nazaj na vrh Nazaj na vrh
Primerjalnik izdelkov:
Dodaj v košarico
Kategorije izdelkov