Sončne elektrarne

Prestopite na sončno stran oskbe z energijo
z Merkurjevo sončno elektrarno.

Kakovost in dolga
življenjska doba

Naložba, ki se povrne
v zgolj 7-10 letih

Okolju prijazna
oskrba z energijo

Na voljo subvencija
EKO sklada

Zelena prihodnost z Merkurjevo sončno elektrarno

Z lastno sončno elektrarno za samooskrbo zmanjšate odvisnost od morebitnih naraščajočih stroškov dobave električne energije v prihodnosti ter si tako zagotovite varno in okolju prijazno oskrbo z električno energijo.

Ker se naložba v sončno elektrarno tipično povrne v roku 10 let zgolj skozi prihranke pri stroških za električno energijo, njena življenjska doba pa je do 30 let, sodi le-ta med eno izmed varnejših naložb.

Merkurjeve sončne elektrarne odraža visoka kvaliteta in pričakovana dolga življenjska doba do 30 let, za njeno načrtovanje in izgradnjo pa bodo poskrbeli izkušeni strokovnjaki.

Naši projektni svetovalci bodo za vas izpeljali vse postopke z distributerjem elektroenergetskega omrežja, Eko skladom in po želji za vas uredili ugodno financiranje z možnostjo obročnega odplačila na do 20 let!

Pri izbiri partnerja ne sklepajte kompromisov, odločite se
za Merkurjevo sončno elektrarno

Rešitev po meri

Naložba v sončno elektrarno je dolgoročna naložba, ki terja skrbno načrtovanje in premišljenost.

Načrtovanje in izgradnjo vsake sončne elektrarne zato prilagodimo tako, da ta karseda najbolj ustreza vašim željam in potrebam, ob upoštevanju zmožnosti objekta (npr. velikost strehe, zakupljena moč odjemnega mesta in možnost povečave moči ipd.). Naši strokovnjaki bodo izvedli ogled vaše hiše ali objekta, ocenili izvedljivost in vam ob tem svetovali glede velikosti elektrarne ter izbire fotonapetostnih panelov. Na osnovi tega izdelamo točno ponudbo za sončno elektrarno, brez skritih stroškov.

Vgrajujemo le vrhunske fotonapetostne module

Nudimo le fotonapetostne module proizvajalcev, ki jih Bloomberg New Energy Finance uvršča med t.i. »Tier 1« proizvajalce. Mednje sodijo največji svetovno priznani proizvajalci fotonapetostnih modulov, ki poslujejo finančno stabilno. To je pomembno predvsem z vidika dolgih garancijskih dob, ki jih nudijo posamezni proizvajalci panelov.

Fotonapetostne module, ki jih vgrajujemo, odlikuje visoka učinkovitost pretvorbe (nad 20 %), kar zagotavlja maksimalni izkoristek površine strehe.

Dolgoročna jamstva na vse ključne sestavne dele vaše sončne elektrarne

Merkurjevo sončno elektrarno sestavljajo komponente vrhunskih svetovno priznanih proizvajalcev, ki nudijo dolgoletna jamstva:

  • CanadianSolar, kanadski proizvajalec fotovoltaičnih panelov, nudi kar 12-letno splošno jamstvo in 25-letno jamstvo na zmogljivost panelov, kar zagotavlja, da bo vaša elektrarna tudi ob koncu življenjske dobe še vedno proizvajala energijo z vsaj 84,8 % začetne moči (trenutni industrijski standard je 80 %).
  • SolarEdge zagotavlja 25-letno jamstvo na optimizatorje moči in 12-letno jamstvo na razsmernik.
  • K2 Systems nudi 12-letno jamstvo na aluminijasto nosilno podkonstrukcijo.

V Merkurju za vse naše sončne elektrarne na ključ zagotavljamo splošno 2-letno jamstvo na izvedbo!

Nepovratna sredstva in ugodne možnosti financiranja

Subvencije Eko sklada

Za Merkurjevo sončno elektrarno za samooskrbo lahko gospodinjstvo ali podjetje pridobi 180,00 EUR subvencije Eko sklada za vsak 1 kVA moči. V primeru tipične samooskrbne sončne elektrarne moči 11 kWp to pomeni 1.980,00 EUR subvencije. Več o pogojih za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada za gospodinjstva in podjetja je na voljo na spletni strani Eko sklada.

Vso potrebno dokumentacijo in postopke za pridobitev nepovratne finančne spodbude Eko sklada bomo ob odločitvi za lastno sončno elektrarno za vas uredili v Merkurju.

Ugodno financiranje na obroke

Za nakup Merkurjeve sončne elektrarne vam omogočamo različne oblike obročnega odplačevanja z nizko obrestno mero in ročnostjo odplačila vse do 20 let!

Pri tem vse kar je le možno uredimo za vas na enem mestu!

Preverite, ali je vaš objekt primeren za namestitev
sončne elektrarne

V Sloveniji je obsijanost s soncem zadostna v vseh regijah, lahko pa na ustreznost lokacije oz. objekta za pridobivanje električne energije s sonca vplivajo drugi dejavniki, kot so bližina naravnih ovir in objektov ter velikost in usmerjenost strehe.

Velikost strehe

> 30 kvadratnih metrov

Namestitev sončne elektrarne priporočamo na strehe s površino vsaj 30 kvadratnih metrov, brez prekinitvenih elementov, kot so dimnik, strešna okna ali frčada. Taka površina zadošča za elektrarno velikosti 6 kWp.

Orientacija in naklon strehe

Osončena lega strehe  za optimalno pridobivanje sončne energije

Za optimalni izkoristek sončne elektrarne morajo biti fotonapetostni moduli nameščeni na del strehe, ki je usmerjen proti jugu, jugovzhodu ali jugozahodu, z naklonom od 20 do 40 %.

Namestitev modulov na vzhodno ali zahodno lego strehe je zaradi slabše osončenosti nekoliko manj učinkovita in podaljša odplačilno dobo investicije.

Severni del strehe je za namestitev modulov manj primeren, saj je osončenost na tem delu majhna.

Na izbranem delu strehe mora biti za namestitev fotonapetostnih modulov tudi dovolj prostora.

Ravne strehe

Moderna ravna streha ne predstavlja ovire za namestitev

Merkurjeva sončna elektrarna lahko zelo dobro deluje tudi na ravni strehi. Uporabljeni so enaki fotonapetostni moduli, pri čemer posebno skrb posvetimo izbiri ustrezne podkonstrukcije v izogib morebitni škodi ob močnem vetru ter da se omogoči samodejno čiščenje modulov v dežju.

Sončna elektrarna z baterijskim hranilnikom powerwall

Napajajte svoj dom ali objekt z energijo iz sonca tudi ponoči

Namestitev sončne elektrarne skupaj z baterijskim hranilnikom omogoča, da se viški proizvedene električne energije iz vaše sončne elektrarne shranijo v hranilniku, namesto, da bi jih oddali v omrežje. Proizvedeno in shranjeno električno energijo nato porabite v nočnem času in času zmanjšane proizvodnje sončne elektrarne (npr. v slabem vremenu).

Rezervno napajanje

Hranilnik električne energije Powerwall zagotavlja rezervno napajanje v primeru izpada napajanja z električno energijo iz omrežja in ohrani delovanje najnujnejših električnih naprav (razsvetljava, računalniki, zabavna elektronika, štedilnik ipd.)

Rešitev je primerna tako za stanovanjske hiše kot tudi drugih poslovnih objektov, turističnih namestitev ali drugih manjših gospodarskih objektov, kjer je neprekinjeno napajanje ključnega pomena.

Dobava energije za samooskrbo pod izjemno ugodnimi pogoji

V sodelovanju s partnerjem, slovenskim podjetjem NGEN, vsem kupcem baterijskega hranilnika Powerwall pomagamo tudi pri dobavi električne energije po stimulativni ceni, saj so vsi hranilniki povezani v virtualno platformo baterijskih hranilnikov z namenom zagotavljanja storitev stabilizacije elektroenergetskega sistema. Vi pa v zameno prejmete električno energijo skoraj brezplačno.

Le 7 korakov do sončne elektrarne pri Merkurju

Naša strokovno usposobljena ekipa bo za vas uredila celoten postopek ter vas vodila skozi 7 ključnih korakov:

1. V prvem koraku za vas pripravimo informativno ponudbo.

 

2. Sledi strokovni ogled vaše hiše oz. objekta na podlagi česar pripravimo končno ponudbo.

 

3. Sledi podpis pogodbe o izvedbi in spremne dokumentacije.

 

4. V vašem imenu pričnemo postopek z distributerjem elektroenergetskega sistema.

5. Po pridobitvi soglasja za priključitev s strani distributerja sledi podpis pogodbe o financiranju (v primeru obročnega plačila), nato pa v vašem imenu oddamo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada, poskrbimo za sklenitev pogodbe o samooskrbi z dobaviteljem električne energije ter nadaljujemo z vodenjem postopka z distributerjem.

 

6. Nato sledi montaža, priklop na omrežje in zagon naprave.

 

7. V zadnjem koraku je na vrsti oddaja zaključne dokumentacije na Eko sklad.

Stopite v stik z nami

Razbremenite se visokih stroškov in
si zagotovite varno oskrbo z energijo že danes!

Izpolnite spletni obrazec in poslali vam bomo informativno ponudbo.

 

Svoje povpraševanje lahko oddate tudi po telefonu:

080 8801

Pogosta vprašanja

 

Ne. V Sloveniji je osončenje v vseh regijah zadostno, razlike med posameznimi regijami pa so majhne (primer: razlika v letni osončenosti med Ljubljano in Portorožem je manj kot 10 %). Na ustreznost lokacije za izgradnjo mikro sončne elektrarne vplivajo druge okoliščine npr.: primerna orientacija strehe, bližina naravnih ovir ali objektov, ki bi onemogočali optimalno osončenost solarnih panelov.

V primeru samooskrbe ne gre za prodajo električne energije, zaradi česar ni potrebe po registraciji za opravljanje dejavnosti in tudi ne plačevanja raznih prispevkov, povezanih z opravljanjem dejavnosti. Priklop naprave se lahko izvede na obstoječe merilno mesto, saj zadošča en števec električne energije, ki pa mora biti dvosmeren in v skladu z zahtevami iz Soglasja za priključitev. Investicija v napravo se vam bo povrnila preko nižjih računov za električno energijo. Po izvedbi investicije plačujete mesečno le še približno 15 € + DDV za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE (ob predpostavki, da boste s proizvedeno električno energijo pokrili celotne potrebe po njej).

Zamenjava strešne kritine in/ali obnovitev ostrešja je priporočljiva v primerih starejše kritine ali ostrešja. Življenjska doba domače sončne elektrarne je namreč 30 let. V primeru, da bi se odločili za menjavo strešne kritine ali obnovo ostrešja po namestitvi sončne elektrarne, bi to pomenilo, da je potrebno sončno elektrarno najprej odmontirati in po prenovi strehe elektrarno montirati nazaj. To lahko predstavlja precej velik strošek, zato namestitve sončne elektrarne na strehe, s kritino ali ostrešjem, ki je starejše od 20 let ne priporočamo.

Sončno obsevanje se preko dneva spreminja. S tem razlogom niha tudi proizvodnja električne energije iz sončne elektrarne. Če privzamemo, da je velikost sončne elektrarne ustrezno dimenzionirana glede na porabo, potem proizvodnja električne energije nekaj časa presega porabo, nekaj časa pa je temu obratno. V času, ko proizvodnja presega porabo, se električna energija namesto v omrežje »pretaka« v hranilnik. Ko proizvodnja električne energije iz sonca pade in potrebujemo več energije, pa se prične hranilnik prazniti in s tem zagotavljati manjko energije iz lastne proizvodnje. Če ne prej, se to zgodi ob sončnem zahodu, kar nam omogoča, da svoj dom ali objekt oskrbimo z električno energijo iz sonca tudi, ko že pade mrak.

V primeru vključitve hranilnika v virtualno platformo zalogovnikov, se baterijski hranilnik Powerwall samodejno polni iz omrežja glede stanje in potrebe le-tega, vendar tipično v nočnem času. S tem je uporabniku omogočeno, da lahko cenejšo dobavljeno energijo čez dan porabi za napajanje naprav v svojem domu. Uporabnik s pomočjo nastavitev v mobilni aplikaciji določi, kdaj naj se to zgodi, poleg tega pa lahko z mobilno aplikacijo spremlja tudi celoten dnevnik dogodkov.

Osnovni namen baterijskega hranilnika Powerwall je shranjevanje električne energije. To pomeni, da lahko hranilnik v enem trenutku polnimo in v drugem praznimo. Slednje lahko izkoristimo na več različnih načinov:

 • Hranilnik lahko polnimo z energijo v času proizvodnje iz sončne elektrarne in praznimo v času, ko sončna elektrarna ne deluje (npr. po sončnem zahodu).
 • Druga možnost je, da hranilnik uporabljamo za zniževanje moči odjema in ga tako polnimo kadar potrebujemo manj moči ter praznimo kadar je potrebujemo več.
 • Tretja možnost je, da hranilnik napolnimo in ga uporabimo kot rezervno napajanje v primeru izpada omrežja.
 • V primeru, da je hranilnik vključen v virtualno platformo zalogovnikov kot je NGEN-ova, pa lahko hranilnik služi tudi shranjevanju energije za potrebe stabilnega delovanja elektroenergetskega omrežja na podlagi česar je uporabnik upravičen do ustrezne nagrade, saj je tako dobavljena energija za uporabnika lahko skoraj brezplačna! Več o tem

Sončno obsevanje se preko dneva spreminja. S tem razlogom niha tudi proizvodnja električne energije iz sončne elektrarne. Če privzamemo, da je velikost sončne elektrarne ustrezno dimenzionirana glede na porabo, potem proizvodnja električne energije nekaj časa presega porabo, nekaj časa pa je temu obratno. V času, ko proizvodnja presega porabo, se električna energija namesto v omrežje »pretaka« v hranilnik. Ko proizvodnja električne energije iz sonca pade in potrebujemo več energije, pa se prične hranilnik prazniti in s tem zagotavljati manjko energije iz lastne proizvodnje. Če ne prej, se to zgodi ob sončnem zahodu, kar nam omogoča, da svoj dom ali objekt oskrbimo z električno energijo iz sonca tudi, ko že pade mrak.

V primeru vključitve hranilnika v virtualno platformo zalogovnikov, se baterijski hranilnik Powerwall samodejno polni iz omrežja glede stanje in potrebe le-tega, vendar tipično v nočnem času. S tem je uporabniku omogočeno, da lahko cenejšo dobavljeno energijo čez dan porabi za napajanje naprav v svojem domu. Uporabnik s pomočjo nastavitev v mobilni aplikaciji določi, kdaj naj se to zgodi, poleg tega pa lahko z mobilno aplikacijo spremlja tudi celoten dnevnik dogodkov.

Baterijski hranilnik Powerwall podpira več različnih načinov delovanja, ki se med seboj razlikujejo predvsem glede na prioriteto polnjenja in praznjenja.

 • Zagotavljanje rezervnega napajanja – vsa energija se hrani za primer prekinjenega napajanja iz distribucijskega omrežja, na primer ob nevihtah, ko uporabnik potrebuje rezervno napajanje za določene (pomembne) porabnike v svojem domu. 
 • Možnost samodejnega napajanja – hranilnik se polni kadar proizvodnja iz sončne elektrarne presega porabo ter prazni venomer, ko je proizvodnja manjša od porabe (ne glede na tarifo).  
 • Časovno uravnotežen način delovanja – hranilnik se polni zgolj v času presežne proizvodnje iz sončne elektrarne ter prazni kadarkoli je potrebno (tako v času višje kot tudi nižje tarife) na način, da se optimizira razmerje med stopnjo samooskrbe in konično porabo. 
 • Časovno varčen način delovanja – za razliko od uravnoteženega načina delovanja, se hranilnik v tem načinu lahko polni v času nižje tarife tudi iz omrežja. Prazni se predvsem v času višje tarife, v času nižje tarife pa le toliko, da se sprosti »prostor« za polnjenje z električno energijo proizvedeno iz sončne elektrarne.

Pametni vmesnik hranilnika uporabniku omogoča, da po lastni presoji priključi in daljinsko vklopi ali izklopi do dve napravi v hiši (na primer električni grelnik ali toplotno črpalko) glede na stanje delovanja hranilnika (maksimalni interval je 15 - 20 minut), z namenom ustvarjanja dodatnih prihrankov.  

Način delovanja je možno nastaviti preko mobilne aplikacije. 

To je v prvi vrsti odvisno od naprav, ki so vezane na fazo rezervnega napajanja. Čas rezervnega napajanja pa lahko ponazorimo na primeru žarnic. Brez ponovnega napajanja bi lahko imeli s Powerwallom hkrati prižganih 10 100-vatnih žarnic kar 12 ur. Ob tem baterijski hranilnik 10 % električne energije zadrži kot rezervo za varno delovanje sistema. 

Hranilnik Powerwall samodejno zazna izpad napajanja hiše ali objekta iz elektroenergetskega sistema. Ob tem preklopi v način zagotavljanja rezervnega napajanja. Če pride do izpada električne energije v dnevnem času in ima uporabnik nameščeno sončno elektrarno, se baterijski hranilnik še vedno polni z energijo proizvedeno iz sončne elektrarne. 

Namestitev optimalnega število baterijskih hranilnikov je odvisna od specifičnih potreb uporabnika in objekta ter količine električne energije, ki jo želi uporabnik shraniti. Vsaka enota Powerwall sistema maksimira prihranke uporabnika ter mu pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev glede ekonomske upravičenosti naložbe.  

Za konkretno oceno izvedbenih možnosti na vašem objektu, se obrnite na naše strokovnjake, ki vam bodo v sodelovanju z izvajalcem NGEN pripravili natančno analizo pretekle povprečne porabe električne energije in svetovali, namestitev kolikšnega števila baterijskih hranilnikov bi bila optimalna za vaš objekt.

Cena paketa NGEN-ovega paketa z baterijskim hranilnikom Powerwall z vključeno montažo, se giblje okvirno od 9.000 do 9.500 EUR z DDV, odvisno od zahtevnosti vgradnje pri uporabniku. V primeru potrebe po namestitvi sistema z večjim številom hranilnikov vam bomo izdelali individualno ponudbo po izvedeni analizi pretekle porabe, potreb oz. namembnosti ter ogleda na lokaciji. 

Proizvajalec daje za baterijski hranilnik Powerwall 10-letno jamstvo, pri čemer zagotavlja, da razpoložljiva kapaciteta hranilnika v tem obdobju ne bo padla pod 70 % začetne zmogljivosti.

Ne. V Sloveniji je osončenje v vseh regijah zadostno, razlike med posameznimi regijami pa so majhne (primer: razlika v letni osončenosti med Ljubljano in Portorožem je manj kot 10 %). Na ustreznost lokacije za izgradnjo mikro sončne elektrarne vplivajo druge okoliščine npr.: primerna orientacija strehe, bližina naravnih ovir ali objektov, ki bi onemogočali optimalno osončenost solarnih panelov.

V primeru samooskrbe ne gre za prodajo električne energije, zaradi česar ni potrebe po registraciji za opravljanje dejavnosti in tudi ne plačevanja raznih prispevkov, povezanih z opravljanjem dejavnosti. Priklop naprave se lahko izvede na obstoječe merilno mesto, saj zadošča en števec električne energije, ki pa mora biti dvosmeren in v skladu z zahtevami iz Soglasja za priključitev. Investicija v napravo se vam bo povrnila preko nižjih računov za električno energijo. Po izvedbi investicije plačujete mesečno le še približno 15 € + DDV za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE (ob predpostavki, da boste s proizvedeno električno energijo pokrili celotne potrebe po njej).

Zamenjava strešne kritine in/ali obnovitev ostrešja je priporočljiva v primerih starejše kritine ali ostrešja. Življenjska doba domače sončne elektrarne je namreč 30 let. V primeru, da bi se odločili za menjavo strešne kritine ali obnovo ostrešja po namestitvi sončne elektrarne, bi to pomenilo, da je potrebno sončno elektrarno najprej odmontirati in po prenovi strehe elektrarno montirati nazaj. To lahko predstavlja precej velik strošek, zato namestitve sončne elektrarne na strehe, s kritino ali ostrešjem, ki je starejše od 20 let ne priporočamo.

Are Your Sure?

Exit